Podcasts › 91. Vad är självkänsla? – Självkänsla och perfektionism del 1

Bli en bättre behandlare tillsammans med Lena Olsson-Lalor 

KBT-podden har gästats av Irena Makower

Visste du att man kan tänka på självkänsla på många olika sätt för att kunna förstå och arbeta med våra patienter bättre?

Implicit och explicit, hög och låg, trygg och otrygg, kongruent och inkongruent, stabil och instabil.

Hur kan man skilja mellan en perfektionism som skapar lidande för patienten kontra  den perfektionism som istället är en drivkraft?

I dagens avsnitt hjälper Irena Makower oss att sortera, informera och inspirera oss till att arbeta med självkänsla och perfektionism i terapirummet.

x. Hållplatser i podden

Presentation Irena Makower: 2.17

Vad är självkänsla?: 2.46 

Tvåfaktoriella teorin för explicit självkänsla: 3.30

Implicit självkänsla:  4.50 

Att mäta implicit självkänsla: 5.11

Hög och låg självkänsla: 6.12

4 olika sorters självkänsla: 6.46

3 olika aspekter av självkänsla: 7.50 

Kongruensen mellan explicit och implicit självkänsla: 9.29 

Inkongruent självkänsla: 10.00 

Genuint låg självkänsla: 11.07

Att ta emot komplimanger beroende på självkänsla: 12.04 

Osäker låg otrygg självkänsla – perfektionisterna: 12.40  

Kännetecken: 14.03 

Transdiagnostiskt: 15.23 

Självmordsrisk: 16.30

Diagnoser: 17.19

Varför är det viktigt att jobba med självkänsla?: 18.11

Läs bloggen Vad är självkänsla? – Självkänsla och perfektionism del 1

Lästips:

Självkänsla och perfektionism -från teori och forskning till klinisk tillämpning av Irena Makower

Irena Makower är docent i psykologi, specialist i klinisk psykologi, leg psykolog/leg psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi. Makower psykologi

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm