Podcasts › 93. Behandla genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism med KBT – Självkänsla och perfektionism del 3

Bli en bättre behandlare tillsammans med Lena Olsson-Lalor 

KBT-podden har gästats av Irena Makower

Vad är det vi ska behandla när det kommer till självkänsla?

Hur gör man en SORK eller en konceptualisering när det gäller självkänsla och perfektionism?

Hur ser behandlingen ut för dessa transdiagnostiska problem?

I tredje delen av självkänsla och perfektionism hjälper Irena Makower oss att sortera,  informera och inspirera oss till att arbeta med självkänsla och perfektionism i terapi.

x. Hållplatser i podden

Fallbeskrivning, konceptualisering och behandling 02:12

Utlösande händelse 07:05

Idealsjälv 10:05

Kravsjälvet 10:53

Tillägg i behandlingen 14:22

Tips och råd 17:56

Läs bloggen Behandla  genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism – Självkänsla och perfektionism del 3

Här kan du lyssna på del 1 om Självkänsla och perfektionism

Här kan du lyssna på del 2 om Självkänsla och perfektionism

Lästips:

Självkänsla och perfektionism -från teori och forskning till klinisk tillämpning av Irena Makower

Irena Makower är docent i psykologi, specialist i klinisk psykologi, leg psykolog/leg psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi. Makower psykologi

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ”Bli en bättre behandlare” för att ta del av extra material mm