Podcasts › 92. Psykoterapeutiska interventioner för självkänsla och perfektionism – Självkänsla och perfektionism del 2

Bli en bättre behandlare tillsammans med Lena Olsson-Lalor 

KBT-podden har gästats av Irena Makower

Vad är det vi ska behandla när det kommer till självkänsla?

På vilket sätt är självkänsla och perfektionism transdiagnostiskt?

I  andra delen av självkänsla och perfektionism  hjälper Irena Makower  oss att sortera,  informera och inspirera oss till att arbeta med självkänsla och perfektionism i terapirummet. 

x. Hållplatser i podden

Vad är det vi ska behandla?: 2.14 

Självmedvetna känslor 2.59 

5 känslomotiv 4.33

Hur reglerar vi självkänsla? 6.02 

Förfalskad självkänsla 7.32 

Subklinisk narcissism ökar 8.19 

Lärande motiv 10.00

Defensiva motiv 11.00

Hotbilder 13.15

Positiva mål 15.15 

Att reglera självkänsla 16.01 

Whise psychological intervention 18.08 

Affirmationer eller självbekräftande värderingsreflektioner 19.45

Säkerhetssträvare och framåtsträvare 22.30

Idealbilder och kravbilder 27.41

Viktiga behandlingskomponenter 29.42

Självkritik-självkännedom-självacceptans 32.06

 På vilket sätt liknar vi andra människor? 33.17 

Bearbetning av traumatiska självkänslominnen 35.08

Läs bloggen Några psykoterapeutiska interventioner för självkänsla och perfektionism  – Självkänsla och perfektionism del 2

Här kan du lyssna på första poddavsnittet om Självkänsla och perfektionism

Lästips:

Självkänsla och perfektionism -från teori och forskning till klinisk tillämpning av Irena Makower

Irena Makower är docent i psykologi, specialist i klinisk psykologi, leg psykolog/leg psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi. Makower psykologi

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm