92. Psykoterapeutiska interventioner för självkänsla och perfektionism
– Självkänsla och perfektionism del 2.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Irena Makower

Det här avsnittet handlar om interventioner för självkänsla och perfektionism.

 

I andra delen av självkänsla och perfektionism hjälper Irena Makower oss att sortera,  informera och inspirera oss till att arbeta med självkänsla och perfektionism i terapi.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vad är det vi ska behandla när vi jobbar med självkänsla?

På vilket sätt är självkänsla och perfektionism transdiagnostiskt?

Vilka tips finns för hur vi som behandlare ska göra och vilka interventioner vi ska välja för att jobba med de olika delarna av självkänsla och perfektionism?

 

Irena Makower är docent i psykologi, specialist i klinisk psykologi, leg psykolog/leg psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi. 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin.Psyk.Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Irena Makower
Lästips:

Självkänsla och perfektionism -från teori och forskning till klinisk tillämpning av Irena Makower

För dig som är ny inom KBT - ladda hem en pdf om varför man gör som man gör:
Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser

*Vad är det vi ska behandla? 2.14 

*Självmedvetna känslor 2.59 

*5 känslomotiv 4.33

*Hur reglerar vi självkänsla? 6.02 

*Förfalskad självkänsla 7.32 

*Subklinisk narcissism ökar 8.19 

*Lärande motiv 10.00

*Defensiva motiv 11.00

*Hotbilder 13.15

*Positiva mål 15.15 

*Att reglera självkänsla 16.01 

*Whise psychological intervention 18.08 

*Affirmationer eller självbekräftande värderingsreflektioner 19.45

*Säkerhetssträvare och framåtsträvare 22.30

*Idealbilder och kravbilder 27.41

*Viktiga behandlingskomponenter 29.42

*Självkritik-självkännedom-självacceptans 32.06

*På vilket sätt liknar vi andra människor? 33.17 

*Bearbetning av traumatiska självkänslominnen 35.0

Lyssna gärna på de här avsnitten också:
Länkar:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.