88. Bra att veta om känslor för dig som är behandlare - KÄNSLOSKOLA del 1.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Anna Kåver

Dagens avsnitt handlar om känslor  

I första delen av Bra att veta om känslor för dig som är behandlare – KÄNSLOSKOLA hjälper Anna Kåver oss att sortera,  informera och inspirera oss till att bli en bättre behandlare. 

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vad är känslor?

Varför behöver vi känslor?

Vilka grundkänslor finns det? Och vilka teorier säger det?

Hur kan man skilja mellan primära och sekundära känslor? Och varför är det viktigt att skilja på dessa? 

Är sinnesstämning samma sak som känsla?

 

Anna Kåver är Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, certifierad handledare med inriktning på KBT samt författare. 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Sammanfattning:

Vad är känslor? 

En känsla sparkas igång när vi värderar en händelse som vi behöver ta ställning till. 

Känsla är en rörelse och en reaktion på kontexten som vi värderar och vill få oss att agera på något sätt.

En känsla är ofta kopplat till en unik reaktion och är en individuell social konstruktion.

Känslor är ett kort tillslag av reaktion kopplat till stunden och går ganska snabbt över.

Grundkänslor 

Det finns olika teorier och indelningar av grundkänslor, primära och sekundära känslor. 

Grunden är att vi upplever dem som positiva eller negativa men det finns ingen värdering av känslor i sig utan alla behövs.

Indelning av grundkänslor: 

Positiva;  kärlek, glädje, stolthet, intresse, nyfikenhet – sådant som vi kan uppleva som något som tar oss framåt och skapar mening för oss.

Negativa; rädsla, ledsenhet, skuld, skam, ilska, äckel, avsky, förakt.

Primära och sekundära känslor

Primära känslor är omedelbara reaktioner på något. 

Sekundära känslor är våra reaktioner på de primära känslorna t ex att vi börjar skämmas eller blir arga för att vi är rädda. 

Sekundära känslor är mer dömande och värderande. Därav vikten att skrapa på känslorna och se vad som finns under, känslan skam kan täcka rädsla eller förtvivlan. 

Sinnesstämning 

Sinnesstämning är ett mer långvarigt tillstånd där vi fastnar i en stämning. 

Sinnesstämning är mer sammansatt än grundläggande känslor och involverar kognitioner och tolkningar, vi fyller på hela tiden med sån information som gör att vi håller oss inom ramen för den sinnesstämningen t ex depressivitet eller kärlek. 

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser

Vad är en känsla? 2.51

Ny forskning 4.49

Skillnader mellan affekter, emotioner, känslo- och sinnestillstånd 7.08

Skillnad mellan känsla och sinnestillstånd/sinnesstämning  8.36

Grundkänslor 10.11

Neutrala känslor 11.20 

Sammansatta känslor 12.12

Primära och sekundära känslor 13.14  

Känsloskola 15.30

Labeling 16.02

Känsloreglering och hantering 17.12

Våga vara mindfull kring känslor 18.04

Känsloregleringsverktyg 19.03

Arbeta med känsloreglering 20.36

Metafor och övning 21.35

Upptäcka triggers 22.50 

Lästips:

Himmel och helvete av Anna Kåver 

Känslor och psykoterapi av Hofmann G. S 

Process-based CBT av Hayes Steven och Hofmann, Stefan -G.

Kolla gärna in det här avsnittet också:
Länkar:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.