Podcasts › 121. Autonoma nervsystemet – försvarsreaktioner 6F

Om autonoma nervsystemet – försvarsreaktioner 6F

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Maria Bragesjö

Vad är de 6 komponenterna i modellen för försvarsreaktioner?

Vad händer i kroppen vid en traumahändelse?

Hur påverkas minnet när autonoma nervsystemet larmar?

I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Maria Bragesjö om Autonoma nervsystemet – försvarsreaktioner 6F.

Maria Bragesjö är leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut och doktorand på Karolinska institutet. Maria har mångårig erfarenhet av behandling av PTSD och är certifierad trainer i prolonged exposure av dr Edna Foa. I sin forskning bedriver Maria ett projekt som handlar om att utvärdera en ny tidig psykologisk intervention som bygger på prolonged exposure för att se om denna kan förebygga PTSD.

Lena Olsson-Lalor och Maria Bragesjö hjälper dig att sortera och informerar samt inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

Försvarsreaktioner vid trauma

De sex F´n är en modell för hur vi reagerar vid trauma.

Freeze – frysreaktion kommer först. Vi samlar info till att avgöra vad vi ska göra härnäst. Hjärtfrekvensen går ner och pupillerna vidgas. Vi gör ett snabbt överslag över hur stort samt hur nära hotet är.

Fight/flight – Adrenalinpåslag, blodflödet omfördelas till stora muskelgrupper, hjärtfrekvensen ökar, blodtrycket ökar och vi blir redo för kamp eller flykt. Nu ska vi överleva! Vid närmare hot laddar kroppen för kamp men vid hot längre ifrån laddar kroppen för flykt.

Fright – En sista stor anspänning och efter ett tag i denna respons så blir kroppen trött, man kan illamående, få en overklighetskänsla och man börjar stänga av. Kroppen blir matt.

Flag – (eng. vissna) Underkastelsefas, då man inser att man inte kommer undan. Sympatiska och parasympatiska systemen är båda aktiverade. Man börjar spela död. Börjar bli kataton, stel, lägre kroppstemperatur. Stänger av känslomässiga reaktioner, samlar energi för eventuell öppning för kamp eller flykt.

Man får en allt svagare minneskonsolidering allt eftersom kroppen börjar stänga ner. Förklaring till svårigheter att komma ihåg förloppet.

Faint – stänger av, svimmar och känner mindre smärta genom ökade endorfiner

Den sista positionen i försvarsreaktionerna är dissociation. En annorlunda perseption av omvärlden, minnesnedsättning, ökad risk vid närvaro av kroppsvätskor, hudskador, vassa föremål, penetration

Man kan gå igenom dessa steg flera gånger t ex om man kan se en chans till kamp eller flykt.

När man pratar om händelsen i behandlingen kan man också se samma reaktioner.

Hållplatser:

Presentation Maria Bragesjö 03.13

Vad händer i kroppen? 06.06

Freeze 06.54

Fight or flight 08.56

Fright 09.52

Flag 11.54

Överlevnadsvärde 12.53

Minneskonsolidering 13.59

Faint 14.51

Dissociation 15.27

Subjectiv Unit of Distress Scale – SUDS 18.47

Lästips:

Dissociation Following Traumatic Stress Etiology and Treatment av Maggie Schauer and Thomas Elbert Department of Psychology, University of Konstanz, Germany

Maria Bragesjö Leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut och doktorand på Karolinska institutet.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare