210. Makt och privilegier i psykoterapi: Bra att veta för dig som behandlare del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Fors

I det här avsnittet fortsätter Lena Olsson-Lalor att prata med Malin Fors om makt och privilegier i psykoterapi. Detta är sista delen om makt och privilegier i psykoterapi.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

I avsnittet:

Ju mer priviligierad, ju mer blinda fläckar.  Vad säger studier om detta?

Vad säger fyrfältaren ”Relativa privilegiers matris”?

Hur kan det bli när privilegier är i terapeutens favör?

Hur kan det bli när privilegierna är i patientens favör?

Hur kan vi förstå när vi själv som hjälpare hamnar i en av dessa grupper?

Hur gör vi när vi ska hitta våra blinda  fläckar?

Vilka misstag kan vi lära oss av?

Hur kan du lära dig om dina egna blinda fläckar..och samtidigt vara förlåtande?

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Malin Fors är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och psykoanalytiker (IFPS) i Hammerfest, Norge. Hon arbetar vid Finnmarkssykehuset, har en egen praktik samt är lektor vid UiT, Norges arktiske universitet. 

Makt och privilegier i psykoterapi
Malin Fors
Boktips:

Makt och privilegier i psykoterapi av Malin Fors

Kolla gärna in den här poddavsnitten också:
Andra länkar::
Guldkorn

För att kunna lyssna på alla avsnitt i full längd behöver du köpa en prenumeration på podden.

Genom att köpa en prenumeration visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Sammanfattning:

Privilegier i terapeutens favör

Det här är en situation som ofta kan skapa ängslan hos terapeuten att göra fel. Malin uppmanar oss till att prata mer om ”Good enough” och att fokusera på reparation av alliansen mellan klient och terapeut då det brister. Forskning visar att det är bättre att kunna reparera alliansen än att att aldrig ”göra fel”. Det kan upplevas svårt för en terapeut att känna krav att vara helt införstådd med alla sociala gruppers verklighet. Kompetenskurser kan vara bra men  till syvende och sist handlar det om mänskliga rättigheter. I en perfekt värld vore inte kunskap om minoriteter någon tilläggskunskap. Man kan inte välja att ha kompetens i mänskliga rättigheter eller inte!

Det ÄR skillnad i makt mellan minoritetspersoner och de som anses tillhöra normen. Ofta handlar det också om tidigare och pågående trauma och förtryck hos minoritetsgruppen. Det här är bra att ha i åtanke som terapeut. Att vara medveten om vilka situationer som kan bli laddade och då reflektera över och vara känslig för detta. Självreflektion är viktigt och behöver ske alltjämt.

Vi behöver tänka på hur vi pratar om patienter i behandlingsmöten med kollegor och att vi behöver diskutera om dessa maktskillnader med kollegor och vid handledning. Och att göra det utan att skambelägga. Intentionen ska vara att försöka förstå mer och ge bättre förutsättningar för patientens behandling. 

Privilegier i patientens favör

Vad händer när patienten känner sig överlägsen sin terapeut? Den här situationen kan upåverka en behandling mer eller mindre negativt. I vissa fall kan det hända att patienten inte ens vill bli behandlad av en viss terapeut eller har ett stort motstånd till terapeuten pga t ex ålder, kan eller etnicitet. Detta behöver man reflektera över från ett etiskt perspektiv. Ett mer lekfullt sätt för patienten att hantera den här situationen kan vara att försöka ”hjälpa” terapeuten eller idealisera terapeuten som exceptionellt duktig TROTS att…..

Matrisen för relativa privilegier är ett sätt att se olika sorters maktförhandlingar/mönster som förekommer i terapirummet oavsett patientens problemställning.

Relativa privilegiers matris
Relativa privilegiers matris

Vad kan vi terapeuter göra?

Några tips från Malin:

  • * Prata mer med våra kollegor om skillnader i makt och privilegier i psykoterapin
  • * Att prata om det i handledning
  • * Att inspirera och inte skamma varandra

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.