Podcasts › 99. Terapeuters upplevelse av framgångsrika och misslyckade terapier del 1

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Andrzej Werbart

Hur upplever terapeuten sitt arbete i framgångsrika terapier?

Vilken motivation och vilka verktyg beskriver terapeuten att hen använt i framgångsrika terapier?

Hur ser upplevelsen ut när terapin misslyckas?

Lena Olsson-Lalor intervjuar Andrzej Werbart i ämnet terapeuters upplevelse av framgångsrika terapier eller misslyckade terapier.

De  hjälper att sortera, informera och inspirera dig till att bli en bättre behandlare.

Hållplatser:

Presentation av Andrzej Werbart 01:40

Werbarts forskning 02:38

Hur ser vi som terapeuter om det är en framgångsrik terapi eller inte? Kriterier och definition 03:39

Framgångrika fall 09:50

Olika teman av terapeuternas upplevelse 12:28

Urvalskriterier vid studien och tillit inför framtiden 16:22

Andra studier? Skillnader mellan olika terapeuters utfall (inom samma metod) 17:48

Vad gör oss till en bra eller dålig terapeut? Misslyckade fall. 21:27

Terapeuters beskrivning av misslyckade utfall 24:55

Hur patienterna såg på samma terapi 25:50

Om att tillskriva hinder till någon annan – om viktiga lärdomar för terapeuter 28:19

Referenser: Nedladdningsbara

Therapists view of successful psychoanalytic treatments Werbart et al 2017

Matching patient-therapist personality configurations Werbart et al 2018

Therapists of nonimproved patients Werbart et al 2018

Andrzej Werbart är Leg. psykolog och professor i klinisk psykologi. Hans huvudsakliga intresseområde är psykoterapiforskning och psykoanalytisk forskning. Han studerar förändringsprocesser i psykoterapi och utfall av psykoterapeutisk behandling för olika patientgrupper och terapityper. Andrzej Werbart arbetar vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

E-post:andrzej.werbart@psychology.su.se