99. Terapeuters upplevelse av framgångsrika och misslyckade terapier – del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Andrzej Werbart

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Andrzej Werbart

Hur upplever terapeuten sitt arbete i framgångsrika terapier?

Vilken motivation och vilka verktyg beskriver terapeuten att hen använt i framgångsrika terapier?

Hur ser upplevelsen ut när terapin misslyckas?

Lena Olsson-Lalor intervjuar Andrzej Werbart i ämnet terapeuters upplevelse av framgångsrika terapier eller misslyckade terapier.

De  hjälper att sortera, informera och inspirera dig till att bli en bättre behandlare.

För att lyssna på det här avsnittet behöver du prenumerera på KBT-podden.

Här kan du starta din prenumeration och logga in på Podbean

Genom att prenumerera på podden visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll. 

Hållplatser:

Presentation av Andrzej Werbart 01:40

Werbarts forskning 02:38

Hur ser vi som terapeuter om det är en framgångsrik terapi eller inte? Kriterier och definition 03:39

Framgångrika fall 09:50

Olika teman av terapeuternas upplevelse 12:28

Urvalskriterier vid studien och tillit inför framtiden 16:22

Andra studier? Skillnader mellan olika terapeuters utfall (inom samma metod) 17:48

Vad gör oss till en bra eller dålig terapeut? Misslyckade fall. 21:27

Terapeuters beskrivning av misslyckade utfall 24:55

Hur patienterna såg på samma terapi 25:50

Om att tillskriva hinder till någon annan – om viktiga lärdomar för terapeuter 28:19

Referenser: Nedladdningsbara

Therapists view of successful psychoanalytic treatments Werbart et al 2017

Matching patient-therapist personality configurations Werbart et al 2018

Therapists of nonimproved patients Werbart et al 2018

Andrzej Werbart är Leg. psykolog och professor i klinisk psykologi. Hans huvudsakliga intresseområde är psykoterapiforskning och psykoanalytisk forskning. Han studerar förändringsprocesser i psykoterapi och utfall av psykoterapeutisk behandling för olika patientgrupper och terapityper. Andrzej Werbart arbetar vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

E-post:andrzej.werbart@psychology.su.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

99. Terapeuters upplevelse av framgångsrika och misslyckade terapier – del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Andrzej Werbart
Rulla till toppen