209. Makt och privilegier i psykoterapi:
Bra att veta för dig som behandlare del 2. Bli en bättre behandlare
med Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Malin Fors

I det här avsnittet fortsätter Lena Olsson-Lalor att prata med Malin Fors om makt och privilegier i psykoterapi. Detta är del 2 av 3 om makt och privilegier i psykoterapi.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

I avsnittet:

Ju mer privilegierad, ju mer blinda fläckar. Vad säger studier om detta?

Vad säger fyrfältaren ”Relativa privilegiers matris”?

Vad innefattar grupperna med likheter i privilegier och likheter i ickeprivilegier?

Hur kan vi förstå när vi själv som hjälpare hamnar i en av dessa grupper?

Hur gör vi när vi ska hitta våra blinda fläckar?

Vilka misstag kan vi lära oss av?

Hur kan du lära dig om dina egna blinda fläckar.…och samtidigt vara förlåtande?

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT. 

Malin Fors är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och psykoanalytiker (IFPS) i Hammerfest, Norge. Hon arbetar vid Finnmarkssykehuset, har en egen praktik samt är lektor vid UiT, Norges arktiske universitet. 

Makt och privilegier i psykoterapi
Malin Fors
Boktips:

Makt och privilegier i psykoterapi av Malin Fors

Klipp

För att kunna lyssna på alla avsnitt i full längd behöver du köpa en prenumeration på podden.

Genom att köpa en prenumeration visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Sammanfattning:

Ju mer priviligerad ju mer blinda fläckor.

Har man inte haft mycket motgångar är ofta privilegierad. Det finns en hel del socialpsykologiska experiment som visar att människor som är priviligierade tenderar att göra mer omoraliska saker. Vi människor känner oss fort berättigad till saker och ett övertag ger oss mening. Dålig moral projiceras ofta på minoritetsgrupper.

Relativa privilegiers matris

Är 4 olika ”spelplaner” eller ”dyader”

Ingen av dessa 4 dyader är den föredragna. Alla kan spelas ut på ett bra sätt och alla kan utspela sig på ett dåligt sätt. Alla dessa spelplaner finns och då vi människor tillhör flera olika sociala grupper kan alla de olika spelplanerna vara aktuella under en behandlingsperiod. Under en del av en behandling kan en spelplan vara mer aktuell och i en annan del av behandlingen kan en annan del vara av större betydelse t ex utbildning under en period och under en annan period hudfärg.

Likheter i ickeprivilegier 

När både terapeut och patient tillhör en minoritet (samma eller inte) är den dynamik som ofta antas vara oproblematisk t ex att om bägge är homosexuella så förstår man varann. Vilket i sig är en felaktig uppfattning om att alla som befinner sig utanför ”normen” är lika.

Likheter i privilegier

Detta beskrivs ofta som en situation då man inte behöver adressera makt och privilegier. Att läsa in att den andre är helt jämbördig och att det inte finns någon maktskillnad kan också göra oss sårbara för att inte se en patients egentliga problematik. Det finns också en risk att en patient förväntar sig att terapeuten har samma värderingar för att de tillhör samma sociala grupp t ex att vara svensk och vit.

Relativa privilegiers matris
Relativa privilegiers matris
Kolla gärna in den här poddavsnitten också:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.