136. HBTQ+ och psykisk ohälsa vid
avvikelser från normen.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Kalle Norwald

Det här avsnittet handlar om HBTQ och psykisk ohälsa vid avvikelser från normen

 

Lena Olsson-Lalor och Kalle Norwald hjälper dig att sortera och informerar samt inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Hur påverkar avvikelser från normen den psykiska hälsan? 

Har du reflekterat över om du ingår i normen eller inte?

Vad behöver vi som behandlare tänka på vid avvikelser från normen?

 • Kalle Norwald Socionom, sexolog och grundläggande psykoterapiutbildning.
 •  
 • Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin.Psyk.Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt studierektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.
Sammanfattning:

Att bryta mot normen rörande sexualitet och/eller kön utgör en påtaglig faktor för hälsan.

Vi ser att missbruksproblematik, suicidförsök, kontakt med psykiatrin och all typ av hälsofrämjande vård är överrepresenterat bland HBTQ+personer. Detta är ett resultat av normbrottet rörande sexualitet och/eller kön.

Många medveten om att man bryter mot normerna att man blir så upptagen att tänka på detta, kostar energi och leder isolering, stannar hemma från jobb och skola, destruktiva beteenden, söker inte vård trots fysiska symtom pga rädsla för att bli dåligt bemött.

Man ser ändå att med stigande rättigheter juridiskt och socialt bli måendet bättre.

 

Fortfarande är dock suicidförsöken t ex överrepresenterade bland HBTQ+ personer. Idag har vi en mer kunskap och vi pratar med öppet om detta.

Det finns dock fortfarande stor utvecklingspotential.

Tyvärr ser vi en tråkig trend i dagens samhälle att HBTQ-personers rättigheter minskar igen.

 

Det blåser just nu behagliga vindar kring personer som bryter mot normer vilket möjligen bottnar detta i rädsla för det vi inte förstår.

 • Majoriteten av HBTQ-personer mår ändå bra men de som mår dåligt mår mycket dåligt psykiskt.
 •  
 • Tidigare var många av dessa normbrott både kriminaliserade och patologiserade. Så är det tack och lova inte längre.
 •  
 • Anledning till att könsdysfori finns kvar som diagnos är att man ska få den vård man behöver gratis dvs könsbekräftande vård.
 •  
 • Ett sätt för samhället rätta sig i systemet men ändå kunna ge dessa personer det som de behöver.
 •  
 • Normbrottet är gemensamt för HBTQ+personer oavsett på vilket sätt 
 •  
 • Vi behöver kanske själv fundera över huruvida vi själva tillhör normen eller ej.
 •  
 • Om vi aldrig reflekterat över det är det sannolikt så att vi tillhör normen.
 •  
 • Om vi tillhör normen har vi fördelar som inte andra har. Politiskt, ekonomiskt, socialt mm.
 •  
 • Det är viktigt att vara medveten om och ödmjuk inför det.
 •  
 • Kanske att insikten av att vara priviligerad kan göra oss bättre på ett jämlikt bemötande.
 •  
 • Vi har alla fördomar och förutfattade meningar men vi behöver bli medvetna om det och inse att våra fördomar inte är fakta.
 •  
 • Vi behöver skilja mellan åsikter och fördomar och stereotyper.
 •  

Som terapeut är det viktigt med handledning för att minska risken för att som terapeut ta med sig sina egna subjektiva normer i terapirummet.

 • Det finns en ökad risk för diskriminering för personer som bryter mot normen. Diskrimineringslagen har breddats och t ex diskriminering gäller könsidentitet och könsuttryck är nya tillägg i lagen. 
 •  
 • Vid diskriminering på arbetsplatsen är det arbetsgivaren som har ansvaret och det är till arbetsgivaren man anmäler.
 •  
 • I övrigt kan man anmäla till DO = diskrimineringsombudsmannen som bevakar att diskrimineringgrunderna följs. 

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Lästips:
 • HBTQ+: psykologiska perspektiv och bemötande Lundberg, T., Malmquist, A., & Wurm, M. (2017) hbtq
 • Sexologi för psykologer och psykoterapeuter (red. Lennie Lindberg). Medverkan av bl a Kalle Norwald.
Kolla gärna in det här avsnittet också:
Kontakt:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.