100. Terapeuters upplevelse av framgångsrika och misslyckade terapier – del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Andrzej Werbart

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Andrzej Werbart

Hur upplever terapeuten sitt arbete i framgångsrika terapier?

Vilken motivation och vilka verktyg beskriver terapeuten att hen använt i framgångsrika terapier?

Hur ser upplevelsen ut när terapin misslyckas?

Lena Olsson-Lalor intervjuar Andrzej Werbart i ämnet terapeuters upplevelse av framgångsrika terapier eller misslyckade terapier.

De  hjälper att sortera, informera och inspirera dig till att bli en bättre behandlare.

För att lyssna på det här avsnittet behöver du prenumerera på KBT-podden.

Här kan du starta din prenumeration och logga in på Podbean

Genom att prenumerera på podden visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll. 

Hållplatser:

02:05  Presentation av Andrzej Werbart – leg.psykolog, professor i kliniskt psykologi, arbetar med forskning och kliniskt arbete.

03:14 Två studier visar att samma terapeut som har framgångsrika resultat även har det motsatta resultatet, tradition att titta på mästerterapeuter vad man kan lära av dem samt av dem som misslyckas. Skillnader inom samma terapeut, de flesta har både lyckade och misslyckade fall. Nästa fråga vad det är som gör att terapeuten lyckas med endel patienter och misslyckas med andra.

Pågående studie om vad som händer i samspelet mellan patient och terapeut, vad som gör att endel lyckas och endel inte. Kan ibland bero på matchning mellan patient och terapeut.

8:04 när terapeuten inte lyckas anpassa sig arbete till patientens möjligheter och sätt att relatera. Terapeutens personlighet kan prägla behandlingen. Viktigt att anpassa sitt sätt att vara till patienten, att vara flexibel i sitt sätt att förhålla sig till en annan människa – anpassa sig till patientens sätt att relatera. På sikt också kunna utmana patientens sätt att relatera. Dynamisk balans- hitta position mellan att vara stödjande och utmanande.

11:10 Vad kan man lära sig som patient? Att lita på dina första intryck, metod och terapeut, alla metoder passar inte alla. Byt om det inte motsvarar dina förväntningar och önskningar. Studie visar att de nöjda patienterna beskriv sina terapier lika oavsett metod.

14:56 Werbarts vidare studier om personlighetsfaktorer och anpassning mellan terapeut och patient. Personlighetstyper och machtning mellan terapeut och patient vad gäller personlighetstyper.

Skillnader mellan samstämmiga grupper och icke samstämmiga grupper.

19:51 Forskningsintressen för speciellt svåra fall. Klinisk fenomen- terapeutens upplevelse av att inte kunna lämna sina patienter – drömma om och tänka på – terapeutens förmåga att ta han om sig själv.

24:30 Boktips

25:11 Avslut

Referenser: Nedladdningsbara

Therapists view of successful psychoanalytic treatments Werbart et al 2017

Matching patient-therapist personality configurations Werbart et al 2018

Therapists of nonimproved patients Werbart et al 2018

Andrzej Werbart är Leg. psykolog och professor i klinisk psykologi. Hans huvudsakliga intresseområde är psykoterapiforskning och psykoanalytisk forskning. Han studerar förändringsprocesser i psykoterapi och utfall av psykoterapeutisk behandling för olika patientgrupper och terapityper. Andrzej Werbart arbetar vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

E-post:andrzej.werbart@psychology.su.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

100. Terapeuters upplevelse av framgångsrika och misslyckade terapier – del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Andrzej Werbart
Rulla till toppen