100. Terapeuters upplevelse av
framgångsrika och misslyckade terapier
- del 2.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Andrzej Werbart

Dagens avsnitt handlar om terapeuters upplevelse av framgångsrika terapier eller misslyckade terapier. 

Lena Olsson Lalor och Andrzej Werbart hjälper dig att sortera, informera och inspirera dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Hur upplever terapeuten sitt arbete i framgångsrika terapier?

Vilken motivation och vilka verktyg beskriver terapeuten att hen använt i framgångsrika terapier?

Hur ser upplevelsen ut när terapin misslyckas?

 

Andrzej Werbarts huvudsakliga intresseområde är psykoterapiforskning och psykoanalytisk forskning. Han studerar förändringsprocesser i psykoterapi och utfall av psykoterapeutisk behandling för olika patientgrupper och terapityper. Andrzej Werbart arbetar vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

 

Andrzej Werbart leg psykolog; psykoanalytiker; professor i klinisk psykologi; forskare och kliniker vid Stockholms universitet

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

 

Sammanfattning:

Två studier visar att samma terapeut som har framgångsrika resultat även har det motsatta resultatet.

Det finns en tradition av att titta på mästerterapeuter och vad man kan lära av dem samt av dem som misslyckas. Skillnader inom samma terapeut, de flesta har både lyckade och misslyckade fall. 

Pågående studie om vad som händer i samspelet mellan patient och terapeut, vad som gör att endel lyckas och endel inte. Kan ibland bero på matchning mellan patient och terapeut.

Terapeutens personlighet kan prägla behandlingen. Viktigt att anpassa sitt sätt att vara till patienten, att vara flexibel i sitt sätt att förhålla sig till en annan människa – anpassa sig till patientens sätt att relatera.

På sikt också kunna utmana patientens sätt att relatera. Dynamisk balans- hitta position mellan att vara stödjande och utmanande.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Nedladdningsbara referenser:
Kolla gärna in det här avsnittet också:
Kontakt:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.