203. Prognos och samsjuklighet vid bipolär sjukdom - Bra att veta för dig som
behandlare.
Bipolaritet del 3.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Vlad Serban Todor

I det här avsnittet pratar Lena med Vlad Serban Todor om prognos och samsjuklighet vid bipolär sjukdom.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

I avsnittet:

Prognosen för bipolär sjukdom

Debutåldern för bipolär sjukdom

Samsjuklighet vid bipolär sjukdom t ex ångest, missbruk, annat?

Fungerar antidepressiva läkemedel vid bipolaritet?

Några tips till oss behandlare för att känna igen bipolaritet och inte förväxla diagnosen med andra diagnoser

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Vlad Sandor Todor ST-läkare psykiatri

bipolär sjukdom
Boktips:

Klinisk psykiatri (2019) av Christer Allgulander

Psykiatri: en orienterande översikt (2017) av Sten Levander, Hans Adler, Ola Gefvert, Eva Tuninger

Ny i psykiatrin: våra vanligaste psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar – bemötande, behandling, anhörigperspektiv (2017) av Heléne Glant

Klipp

För att kunna lyssna på alla avsnitt i full längd behöver du köpa en prenumeration på podden.

Genom att köpa en prenumeration visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Sammanfattning:

Prognosen för bipolär sjukdom

ser ganska lovande ut vid optimal följsamhet till medicinering. Vid bipolär sjukdom typ 1 krävs medicinering hela livet. Prognosen är alltid bättre vid behandling än utan behandling. 

Med nedsatt sjukdomsinsikt följer ofta en sämre följsamhet till medicinering.

Vårdens syfte är att förbättra livskvaliteten för individen genom att stabilisera de stora humörsvängningarna.

Livets motgångar är tuffa för oss alla men ofta mer problematiska för någon med bipolär sjukdom. Eftersom de har en affektiv sjukdom har de en ökad sårbarhet. Är alltså mer känslig för motgångar och förändringar som sker under livets gång.

Exempelvis kan en sådan händelse som en separation eller avliden närstående, som får oss alla innebär vissa svårigheter, orsaka en djup depression, självskada eller suicidförsök hos en person med bipolär sjukdom. Vlad berättar dock att suicid har minskat bland individer med bipolär sjukdom de senaste åren. Det är dock fortfarande en hög förekomst av suicid.

Vid varje insjuknande i psykos påverkas hjärnan negativt vilket påverkar kognitiva förmågor så som t ex koncentration. Hjärnan kan till viss del återhämta sig men hjärnan tar allt mer skada.

Därför är prognosen bättre vid följsamhet till medicinering som minskar insjuknande i psykos. Kognitiva svårigheterna skapar ofta problem i arbetslivet vilket påverkar individens livskvalitet.

För att åstadkomma bästa möjliga livskvalitet krävs kontinuerlig uppföljning, medicinering och samtalskontakt.

Debutålder i bipolär sjukdom

har diskuterats.  En vanlig ålder tycks dock vara 20-30 års ålder. Depressionsperioder kan dock ha setts tidigare men diagnosen för bipolär sjukdom kan inte ställas förrän man också haft hypomanisk eller manisk period.

Det är viktigt att titta på tidslinjen och uppmärksamma återkommande djupa depressioner och eventuella skova av hypomani och mani.

Om antidepressiva läkemedel inte ger hypomani talar det för att individen inte har bipolär sjukdom. Antidepressiva läkemedel skapar ofta ett sådant skov hos en person med bipolär sjukdom.

Samsjuklighet kan göra det svårare både att ställa rätt diagnos men också att utvärdera behandling. En inte ovanlig kombination är bipolär sjukdom och neuropsykiatriska sjukdomar samt bipolär sjukdom och missbruk. En diagnos får aldrig ställas så länge alkohol eller droger finns i kroppen. Utredning påbörjas förs efter en viss tids alkohol/drogfrihet.

Det krävs ordentlig kartläggning av problematiken. Vid samsjuklighet och instabilt psykiskt tillstånd är det inte helt ovanligt att en individ försöker att självmedicinera för att slippa symtom. Ofta amfetaminliknande preparat som på kort sikt kan minska ångest och förbättra koncentrationen. Detta leder dessvärre ofta till ett missbruk.

Det är viktigt att komma ihåg att många kan leva ett mycket gott liv med bipolär sjukdom om individen får adekvat läkemedelsbehandling och rätt stöd.

Kolla gärna in de här poddavsnitten också:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.