166. Psykiatri - bra att veta för behandlare. Psykiatri del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Michael Rangne

166. Psykiatri - bra att veta för behandlare. Psykiatri del 1.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst Michael Rangne

Det här avsnittet handlar om sådant som kan vara bra att veta om psykiatri för behandlare som inte själva arbetar inom psykiatrin. Detta är del 1 om psykiatri.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vad är psykiatri?

Hur kan man skilja mellan psykiatri, psykologi och psykoterapi?

Var går gränsen mellan psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och psykisk störning?

Vilka sorts lidanden hos patienterna är vanligt förekommande på akutpsykiatrin?

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Michael Rangne är överläkare och specialist i psykiatri med grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi.

Sammanfattning:

Det råder en viss begreppsförvirring kring begreppen psykiatri, psykoterapi och psykologi samt psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och psykisk störning.

Psykiatri är en läkarvetenskap som handlar om att utreda, diagnostisera och behandla personer med psykisk sjukdom.

Psykologi handlar om hur vi människor fungerar, på gott och ont.

Psykoterapi om när man med psykologiska metoder behandla olika former av psykisk ohälsa.

Det är ibland svårt att dra gränsen mellan psykisk ohälsa, störning och sjukdom och begreppen används lite olika.

För en psykiatrisk diagnos ska dock förorsaka individen ett tydligt lidande eller påtaglig funktionsnedsättning.

Diagnoskriterier har utvecklats för att göra det lättare att ställa diagnos och skilja på sjukdom och ”normala” reaktioner. Att ställa diagnos är också ett sätt att kunna välja evidensbaserad behandlingsmetod.

Till akutpsykiatrin söker sig människor med en rad olika problem. Människor med stämningssjukdomar, psykossjukdomar, anpassningsstörning, utmattning, ångestsjukdomar, beroendeproblem, med kris och inom autismspektrat.

Många människor lever med någon form av problem så som t ex inom autismspektrat men behöver inte söka hjälp förrän det hänt något särskilt i livet.

En vanlig fråga man ställer är vad är det som gör att du kommer just nu?

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Kolla in de här avsnitten också:
Lästips:

Klinisk psykiatri (2019) av Christer Allgulander

Psykiatri: en orienterande översikt (2017) av Sten Levander, Hans Adler, Ola Gefvert, Eva Tuninger

Ny i psykiatrin: våra vanligaste psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar – bemötande, behandling, anhörigperspektiv (2017) av Heléne Glant

Här kan du ladda ner en checklista för röd flagg för suicid:
Länkar:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.