183. Vad är NECT? Narrative Enhancement Cognitive Therapy del 2.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Nina Möller och Elin Kjellenberg

Det här avsnittet handlar om NECT – Narrative Enhancement Cognitive Therapy och är del 2 av 2.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Hur är behandlingsmanualerna uppbyggda?

Vad innehåller de 5 delarna i NECT?

Hur går behandlingsarbetet till?

Förloppet, antal sessioner, behandlingens längd, innehållet och hur det är att jobba i grupp samt lite forskning

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Nina Möller är leg. psykolog och arbetar inom psykiatri psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Elin Kjellenberg är leg. psykolog och arbetar inom psykiatri psykos Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sammanfattning:

NECT består av ungefär 20 träffar 1 h per vecka. Klinisk erfarenhet visar på att det kan kännas något snävt med 60 minuter. Manualen är enkel att följa med ett pedagogiskt upplägg. Det är en fördel med utbildning i KBT men det krävs ingen förkunskap då manualen är självinstruerande.

Studierna visar på sambandet mellan hur framgångsrik behandlingen är och hur stor del av programmet som personen deltar i. Desto större deltagande desto mer effekt av programmet. Den kliniska erfarenheter visar på att bortfallet är relativt låg och att de som hoppar av gör det i ett ganska tidigt skede och kan då bero på praktiska omständigheter t ex att personen fått ett arbete.  Av erfarenhet tas det alltid in några fler medlemmar extra för att gardera sig om att det är tillräckligt stor grupp och få fördelarna av gruppbehandling.

 

Innehållet av NECT i korta drag

Del 1
En del bestående av orientering och introduktion på två sessioner. Här gås riktlinjer igenom och den första övningen och delningen i gruppen handlar om att att skriva ner ”vem jag är just nu i livet”.  Den andra övningen är att beskriva sina erfarenheter om psykisk sjukdom och psykiatrisk behandling. Övning 3 om att beskriva hur personen förhåller sig till sin sjukdom eftersom sjukdomen inte kan förhålla sig till personen. Fokus på diagnos och livsstil till en början.

Del 2
Psykopedagogik session 3-5 om stigma, självstigma, 4 myter om psykisk sjukdom och fakta som slår hål på dessa myter. Dessutom en del som handlar om för- och nackdelar med att berätta för andra om att man har en psykisk sjukdom.

Del 3
klassiskt KBT parti på cirka 6 tillfällen som handlar om kognitiv
omstrukturering och färdighetsträning. Handlar om hur ens egna tankar och känslor påverkar hur man ser på sig själv och sin tillvaro. Och hur dessa tankar och känslor påverkar ens beteende. Hur kan man förändra negativa tankar och känslor, genom t ex positivt självprat eller alternativa tankesätt?

Del 4
Ytterligare en del på cirka sju sessioner som handlar om att utveckla sin personliga historia. Här har man träffats i 13 veckor och börjar känna varandra ganska väl i gruppen.  Deltagarna skriver ned historier som handlar om sina tankar och upplevelser och läser upp detta för de övriga i gruppen och får så respons från de andra. Det kan vara ett sätt att skaffa sig kontroll över händelser och historier, att göra dem mer begripliga och att kunna sätta in dem i ett tidssammanhang.

Del 5
Till sist har man en träff på sig för att sammanfatta och att avsluta utbildningen.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Lästips med Jan Beskow :
Handbok för livskämpar Gagnér Jenneteg, Filippa m.fl (2018) 
 
Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma Beskow, Jan m.fl. (2013) 
 
Suicidalitetens språk Beskow, Jan, m fl (2005) 
 
Självmord och självmordsprevention. Om livsavgörande ögonblick. Beskow, Jan, m fl (2000) 
 
Ungdomars tal och tankar om självmord Beskow, Jan, m fl (2003) 
 

Olycksfallsperspektivet:

Suicide and mental disorder in Swedish men. (1979) Acta Psychiatrica Scandinavica Beskow, J, 
 
Longitudinal and transactional perspectives on suicidal behaviour. Experiences of suicide prevention in Sweden. (1983) Beskow, J. Psychiatrica Fennica 
 
National suicide prevention programme and railway suicide. Beskow, J., J. Thorson, and M. Öström, (1994) Social science & medicine
 
Suicid som psykiskt olycksfall: ett systemperspektiv. (2008) Beskow, J.,Suicidologi
 
Community Suicide Prevention; Karolinska Institutet: Stockholm, Sweden, (2010) Osorno, J., Svanström, L., Beskow, J. Eds. 
 
 
Kolla gärna in de här avsnitten också:
Länkar:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.