182. Vad är NECT? Narrative Enhancement Cognitive Therapy del 1.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Nina Möller och Elin Kjellenberg

Det här avsnittet handlar om NECT – Narrative Enhancement Cognitive Therapy och är del 1 av 2.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. e

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vad är NECT?

Forskning om NECT?

Vad menas med begreppet självstigma?

Hur tänker man om skam?

Vilken är målgruppen för NECT?

Vad är målsättningen med NECT?

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Nina Möller är leg. psykolog och arbetar inom psykiatri psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Elin Kjellenberg är leg. psykolog och arbetar inom psykiatri psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sammanfattning:

NECT (Narrative Enhancement – Cognitive Therapy) är en ej diagnosspecifik gruppbehandling för personer med allvarlig psykiskt sjukdom i syfte att minska självstigma.

Nina och Elin arbetar inom psykiatri psykos Sahlgrenska universitetssjukhuset inom arbetsrehabilitering. De arbetar med extra intensivt stöd till personer med psykossjukdomar vid arbetsåtergång.

Det är inte alla patienter som har självinsikt, accepterar sin diagnos eller kan reflektera kring sin allvarliga psykiska sjukdom, men gemensamt för dem är att de alla har en hög grad av självstigma som kommit fram i t ex självskattningsformulär och därför aktuella för NECT oavsett diagnos. Psykospatienter är en grupp med hög grad av självstigma där det fortfarande finns mycket fördomar och stereotypa antaganden i samhället om hur en person med t ex schizofreni är.

Personer med psykisk ohälsa kan återhämta sig och att en viktig del i återhämtning är att börja tycka om sig själv, känna hopp och tro. En omständighet som försvårar detta är självstigma.

Det har genomförts forskning kring NECT både med pilotstudie och RCT-studie vilka påvisat positiva effekter i form av minskat självstigma och ökad självkänsla. Sahlgrenska har varit delaktiga i både pilotstudien och RCT-studien för NECT i Sverige. 

 

Självstigma uppstår när personen själv börjar internalisera stigma och utgår från att de är en sanning som gäller dem själva. Det är en skillnad mellan att ha insikt och kännedom om de stigma som finns och att faktiskt börja instämma med att dessa stämmer på en själv och utveckla ett självstigma. Än värre blir det om personen även börjar nedvärdera sin egen förmåga till följd av självstigmat. Internaliseringen sker successivt och konsekvenserna blir större och skadligare succesivt för självbilden och självuppfattningen. 

Vanligt inom patientgruppen är en hög grad av skam vilket kan vara ett tecken på att självstigma föreligger. Många döljer anledningen till varför de är sjukskrivningen och uppger t ex att de är utmattade eller har ryggproblem eftersom det är för jobbigt att berätta för andra att man har en psykisk sjukdom av rädsla för vad andra ska tycka och tänka. 

NECT består av flera olika områden där en del är KBT och främst kognitiv omstrukturering. En annan del är det narrativa perspektivet och en tredje är psykoedukation.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Lästips:

Narrative Enhancement and Cognitive Therapy: A New Group-Based Treatment for Internalized Stigma among Persons with Severe Mental Illness av Philip T. Yanos, Ph.D., Associate Professor, David Roe, Ph.D., Chair, and Paul H. Lysaker, Ph.D., Psychologist

Kolla gärna in de här avsnitten också:
Länkar:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.