202. Medicinering vid bipolär sjukdom -
Bra att veta för dig som behandlare.
Bipolaritet del 2.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Vlad Serban Todor

I det här avsnittet fortsätter Lena att prata med Vlad Serban Todor om bipolär sjukdom. Denna gång är fokus medicinering.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

I avsnittet:

Vilka mediciner är hjälpsamma vid bipolaritet?

Hur fungerar stämningsstabiliserande läkemedel i hjärnan och vad händer med neurotransmittorerna?

Behöver man livslång medicinering vid bipolär sjukdom eller klarar man sig utan?

Vilka biverkningar av medicinering vid bipolär sjukdom är vanliga?

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Vlad Sandor Todor ST-läkare psykiatri

Vlad Sandor Todor
Kolla gärna in de här poddavsnitten också:
Klipp

För att kunna lyssna på alla avsnitt i full längd behöver du köpa en prenumeration på podden.

Genom att köpa en prenumeration visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Sammanfattning:

Vid bipolär sjukdom används främst om stämningsstabiliserande läkemedel. Det är en grupp av läkemedel som begränsar de stora växlingarna i humöret och ger således ett skydd mellan depressiva skov och maniska/hypomaniska skov.

Vid bipolär sjukdom typ 1 är förstahandsvalet av medicin Litium. Litium används sedan många år och det förebygger manier.

Vid bipolär sjukdom typ 2 är förstahandsvalet Lamotrigin eller Lamictal som är anitepileptikum.

Många mediciner vid bipolär sjukdom är hämtade från det neurologiska fältet.

Det finns också andra mediciner som har goda resultat.

Medicineringen reglerar obalans mellan neurotransmittorer. Främst serotonin (”lycklighetshormonet”), dopamin (belöningssystemet) och noradrenalin (kamp och flykt) .

En teori är att Litium minskar frisättning av noradrenalin och ökar serotoninsyntes. Det är dock inte helt klarlagt hur Litium fungerar. 

För mycket dopamin kan ge psykotiska symtom. Med antipsykotiska och neuroleptika försöker man sänka dopaminet. Det är dock farligt om dopaminet blir för lågt.

Medicininställning är ingen lätt uppgift och kräver utvärdering utifrån både effekt och biverkningar.

Vanliga biverkningar

Litium – vanligast är skakningar (handtremor) yrsel, illamående och diarré.

Lamotrigin – kan ge ökad irritabilitet och aggressivitet. Även huvudvärk, yrsel, sömnbrist och sömnighet. Allvarligast är syndromet Steven Jansson som innebär hudutslag som kan bli livshotande. Därför behöver patienten tydlig information om att kontakta läkare vid tecken på hudförändringar.

Övriga vanliga biverkningar hos denna typ av mediciner är skakningar, illamående och viktökning.

Vanliga orsaker till att patienter avbryter sin läkemedelsbehandling är biverkning samt att de tycker att de mår så bra att läkemedlet inte längre behövs.

En viktigt del av behandlingen vid bipolär sjukdom är, förutom läkemedel, samtalsterapi där man bland annat kan jobba med att känna igen tecken på försämring och hantera sin sjukdom.

Boktips:

Klinisk psykiatri (2019) av Christer Allgulander

Psykiatri: en orienterande översikt (2017) av Sten Levander, Hans Adler, Ola Gefvert, Eva Tuninger

Ny i psykiatrin: våra vanligaste psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar – bemötande, behandling, anhörigperspektiv (2017) av Heléne Glant

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.