Podcasts › 6. Motiverande samtal (MI) och GRIT med ensamkommande; att förstärka hopp och uthållighet i asylprocessen och vid avslag. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Liria Ortiz

I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Liria Ortiz om hennes bok i ämnet Motiverande samtal (MI) och GRIT för ensamkommande.

Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, lärare i Motiverande samtal, utbildningskonsult, föreläsare, författare och vinnare av stora psykologpriset 2017.

Syftet med boken är att hjälpa samtalsledaren att  förstärka den ensamkommandes hopp och uthållighet under asylprocessen eller efter avslag.

Liria berättar kort om MI och dess förhållningssätt, om hur viktigt det är att minska motstånd och öka förändringsprat, om att Mi är en samtalsmetod, inte en behandlingsform och om att Mi används före en behandling för att öka motivationen, och också under en behandling för att skapa motivation igen när den falnar.

Motivation är resultatet av hur viktigt någonting är för klienten och tilltron till hens egen förmåga och med hjälp av MI kan vi hjälpa klienten att prata sig själv till förändring.

Liria berättar om GRIT –  konsten om uthållighet och hur vi behöver locka fram och förstärka vad och vilka styrkor den ensamkommande använt sig av för att överleva och för att bibehålla sin värdighet trots allt.

Hon nämner att det, inte bara är viktigt för den ensamkommande att känna hopp, utan också viktigt att samtalsledaren värnar om sitt hopp, i önskan om fortsatt hälsa för båda parter.

Liria ger också några tips om hur man kan arbeta med tolk under MI-samtal.

Utlottning: 

I avsnittet kan du höra hur du kan delta i utlottning av Lirias bok Motiverande samtal (MI) och GRIT med ensamkommande; att förstärka hopp och uthållighet i asylprocessen och vid avslag.

Boktips: 

Motiverande samtal (MI) och GRIT med ensamkommande; att förstärka hopp och uthållighet i asylprocessen och vid avslag av Liria Ortiz

Länkar och kontakt: 

https://www.liriaortiz.com

Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCyNidzxr_qlqeIBmDS7kx1Q

Mail: liria.ortiz@gmail.com

Camilla Andersson klipper och producerar podden och du kan kontakta oss som gör podden genom mail till info@kbt-podden.se eller kontakta oss genom https://www.facebook.com/kbtpodden/