Livskompassen
- värden i livet

Livskompassen - värden i livet

Webbutbildning för dig som vill ha ett verktyg att använda i ditt dagliga arbete där du möter personer som vill vidare i livet.

Till alla som i sitt arbete vill hjälpa någon närmare det liv hen vill leva 🙂

Passar dig som har stödjande samtal i någon form i ditt arbete. Du kan vara behandlingsassistent, socionom, coach, samtalsterapeut, kontaktperson, elevassistent etc.

Livskompassen är ett verktyg inom Acceptance and Commitment therapy (ACT) där man hjälper någon att hitta sina värden i livet. Med livskompassen hjälper du någon att gå i riktning mot sina värden för att öka psykisk hälsa och välbefinnande.

 

ACT är en förkortning på Acceptance and Commitment therapy och är en psykoterapeutisk behandling under  paraplybegreppet KBT (kognitiv-beteendeterapi). Inom arbetslivet och preventativt arbete med  t ex stress används Acceptance and Commitment Training istället för att visa att det inte är regelrättig psykoterapi.

Livskompassen kan användas både inom friskvård och hälso- och sjukvård.

I den här webbutbildning får du lära dig att;

* öka individens motivation att gå i värderad riktning

 • * utforska vilka individens personliga värden är
 • * hjälpa individen att väga hens värden
 • * hitta diskrepansen mellan hens värden och hens nuvarande liv
 • * fånga upp delmål och mål som går i riktning mot värden
 • * motivera individen att ta faktiska steg mot sina värden
 • * hjälpa individen att vidmakthålla sina förändringar.
 

Innehåll

Det här får du också:

Moduler:

Vi garanterar att vi finns tillgängliga att svara på dina frågor och ge dig teknisk support beträffande kursplattformen,  så länge du har tillgång till din utbildning!

Utbildare är Lena Olsson-Lalor

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, KBT

Fil.Mag.Klin.Psyk.Leg.Psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT. Rektor och utbildare på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Hej!

Jag heter Lena Olsson-Lalor och är din lärare i kursen. Jag har jobbat många år som behandlare och terapeut.

Det är inte ofta vi människor stannar upp och funderar över vad som är viktigt i vårt liv. Det som är viktigt för mig… är kanske inte lika viktigt för dig?!

Vi har alla olika värderingar eller värderade riktningar, även om vissa saker ofta är gemensamma bland oss som t ex att känna gemenskap och tillhörighet. Sällan stämmer vi av att vi faktiskt gör val som tar oss i vår värderade riktning vilket gör att vi ”hamnar snett” och längre ifrån det vi önskar mest. När vi gör det, gör det ont i oss.

Att använda livskompassen för att ”komma på rätt spår” igen är både hjälpsamt och effektivt tycker jag. Det är ett verktyg jag använder mycket i mitt kliniska arbete. 🙂

Varför ska du gå den här webbutbildningen:

Jo…. för att;

 • – du kommer bli en fena på att använda livskompassen 🙂
 • – du kan starta utbildningen när du vill
 • – du kan välja att göra utbildningen i din egen takt 
 • – du kan se föreläsningarna där du är och när du har tid – du behöver bara en dator, smartphone eller surfplatta och internet
 • – du kan se lektionsfilmerna flera gånger – upprepning är inlärningens moder
 • – du kan pausa när du vill och missar ändå ingenting
 • – du kan vara hemma  –  behöver inte resa bort
 • – verksamheten sparar pengar – behöver inte betala resa, logi, traktamente och vikarier
 • – det är snällt mot miljön att undvika resor
 • – utbildningen ställs aldrig in på grund av sjukdom eller för få deltagare
 • – du har tillgång till utbildningen i 12 månader så att du kan gå tillbaks och repetera
 •  

Pris: 2990 ex moms

Beställning för företag
 

Fyll i formuläret nedan och kolla sen din inbox så du fått en bekräftelse.

  <