Livskompassen - värden i livet

Livskompassen är ett verktyg inom Acceptance and Commitment therapy (ACT) där man hjälper någon att hitta sina värden i livet. Med livskompassen kan du hjälpa någon att gå i riktning mot sina värden för att öka psykisk hälsa och välbefinnande.

Om utbildningen

Livskompassen – värden i livet är kursen för dig som vill lära dig att arbeta med Livskompassen.

 

Livskompassen är ett verktyg inom Acceptance and Commitment therapy (ACT) där man hjälper någon att hitta sina värden i livet. Med livskompassen hjälper du någon att gå i riktning mot sina värden för att öka psykisk hälsa och välbefinnande.

 

ACT är en förkortning på Acceptance and Commitment therapy och är en psykoterapeutisk behandling under  paraplybegreppet KBT (kognitiv-beteendeterapi). Inom arbetslivet och preventativt arbete med  t ex stress används Acceptance and Commitment Training istället för att visa att det inte är regelrättig psykoterapi.

Livskompassen kan användas både inom friskvård och hälso- och sjukvård.

 

Med hjälp av kursen Livskompassen får du lära dig att:

  • * öka individens motivation att gå i värderad riktning
  • * utforska vilka individens personliga värden är
  • * hjälpa individen att väga hens värden
  • * hitta diskrepansen mellan hens värden och hens nuvarande liv
  • * fånga upp delmål och mål som går i riktning mot värden
  • * motivera individen att ta faktiska steg mot sina värden
  • * hjälpa individen att vidmakthålla sina förändringar.
 
Du får:

Förkunskapskrav: Inga förkunskapskrav krävs.  Kunskaper inom KBT och ACT underlättar.

 

Pris: 2990 ex. moms

Beställning för företag
 

Fyll i formuläret nedan och kolla sen din inbox så du fått en bekräftelse.

    <