Gratis webbföreläsning

Förstå dig själv och andra med KBT:
Varför gör man som man gör

Förstå dig själv och andra med KBT: Varför gör man som man gör

Webbföreläsning för dig som möter människor i ditt arbete

Ibland förstår man inte sig själv och varför man gör som man gör.  

Ibland förstår man inte andra och varför de gör som de gör. Det kan skapa funderingar, frustration, missförstånd, trasslig kommunikation och felaktiga beslut.

Med den här webbföreläsningen kommer du att kunna förstå dig själv och dina reaktioner bättre och även den du möter och deras reaktioner. Så du kan göra dina möten med människor mer trovärdiga, givande, meningsfulla och effektiva.

Föreläsningen hjälper dig att komma igång med kärnverktyget i KBT i ditt dagliga arbete inom ditt yrkesområde. Så att du bättre kan förstå varför den personen du möter gör som hen gör.

Den vänder sig till dig som inte har någon utbildning i KBT sedan tidigare eller som inte har arbetat med KBT.

Den vänder sig till dig som möter människor i ditt dagliga arbete där förståelse av varför man gör som man gör kan vara till hjälp.

Jag kommer också att berätta om vår webbutbildning Grundkurs i KBT: verktyg i ditt dagliga arbete, som är nästa naturliga steg på din resa.

Du kommer att få lära dig:

  • * Nyckeln till att förstå mänskligt beteende 
  • * De 3 stegen i ett händelseförlopp
  • * Vad tankar, känslor, kroppsensationer och andra beteenden är 
  • * Hur dessa kan påverka vad som händer i en situation 
  • * Kopplingen mellan vad man gör och situationen
  • * Kopplingen mellan vad man gör och konsekvensen 
  • * Det som får cirkeln att sluta sig

Föreläsningen tar ca 1 timme.
Efter anmälan får du ett mail med en bekräftelse på din anmälan. I detta mail finns också en länk till föreläsningen. Kolla gärna din skräppost om du saknar bekräftelsen.
Om du inte fått något mail kontakta oss via info@blienbattrebehandlare.

* Observera att denna webbföreläsning är en inspelad liveföreläsning och sker alltså inte i realtid.

Jag som föreläser heter Lena Olsson-Lalor. Jag är leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, KBT och har i över 20 år arbetat med människor med olika grad av psykisk hälsa och ohälsa. Både i och utanför hälso- och sjukvården.

KBT-metoden är hjälpsam i många sammanhang när man jobbar med människor. Jag tycker att det är en mycket hoppfull metod då man inte ”ÄR” ett beteende utan man har ett beteende, som man faktiskt kan förändra. Individen får hjälp att se vad som är viktigt för just hen, för att sedan kunna göra val och ta steg som tar hen i riktning mot det liv hen vill leva.

Att använda KBT i arbetet med människor är är både hjälpsamt och tillfredsställande för mig som hjälpare  🙂

Jag brinner för lärande och utveckling och utvecklar webbutbildningar inom KBT. Vår ambition är att utbildning ska vara tillgängligt var helst man befinner sig.

Jag hoppas vi ses på föreläsningen 🙂

Välkommen!

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, KBT
Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin.Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.