44. Vilka procedurer gör jag när i CRA?
CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

Det finns många procedurer i CRA, men när ska man använda de olika procedurerna och verktygen? Det handlar dagens avsnitt av CRA-podden om.

Dagens avsnitt svarar på frågan;

  • – När ska man använda de olika verktygen och procedurerna i CRA? 

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss med att sortera och inspirera samt informera oss för att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt rektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

Sammanfattning:

CRA har en flexibel ram att jobba utifrån men är samtidigt det som kan göra det svårare. 

Det finns vissa verktyg och strategier vilka är övergripande och används under behandlingens gång. Detta är såklart utöver allmänna färdigheter som samtalsmetodik.

 

De generella övergripande verktygen och strategierna är:

Hemuppgifter

Systematisk uppmuntran

Alkohol och drogtestning (om det ingår)

 

De första fyra samtalen är väldigt lika varandra i både CRA och A-CRA.

I det första samtalet börjar alliansskapandet där ett sätt av många är att lyssna.

Du kommer att börja med rationalen, visa på vilka förväntningar du har men även lyssna på klientens förväntningar. Syftet är att klienten ska vilja komma tillbaka. Om det är nödvändigt går du även in i triggers, sug och drogfrihetsprövning vid första samtalet beroende på om klienten är i motstånd eller inte. Även medicinering och följsamhet till den kan vara aktuellt att ta upp. Redan i den första proceduren har ett flertal verktyg tagits med som ingår i den första översikten. Det du även ska hinna med på de första fyra samtalen och är av största vikt är de funktionella analyserna för problembeteendet, alternativa/konkurrerande beteendet och en för att öka positiva aktiviteter.

Vi vill även hinna med tillfredsskalan och behandlingsmålen (behandlingsplanen). Ibland kan man behöva börja med tillfredsskalan i ett neutralt område om klienten är i te x motstånd eller om behandlingen inte är frivillig.

Det kan verka stressigt med allt som ska hinnas med de första samtalen men du behöver inte oroa dig då manualen tydligt går igenom hur du kan göra. Kom ihåg att allting inte behöver vara perfekt och pedantiskt genomfört eftersom du då aldrig kommer att komma vidare. Du kan alltid komma tillbaka och revidera. Behandlingsplanen följer med under hela behandlingen vilken kan behöva revideras. Om t ex ny information kommer fram kan du alltid gå tillbaka för att ändra och se över om eller på vilket sätt de kan ha påverkat/påverkar behandlingen. Om det har betydelse gör du en korrigering.

I avsnittet kan du även ta del av exemplen Liam som är i motstånd och Lisa som är motiverad. Du kan lyssna in hur deras samtalsbehandling kan skilja sig åt även om alla delar i CRA finns med. Du som behandlare väljer själv vilka procedurer och verktyg som behöver läggas in när beroende på vem din klient är och vad som är mest hjälpsamt för denne utifrån de riktlinjer som finns i manualen.

Det finns även andra procedurer och verktyg som du behöver arbeta med parallellt utöver de första fyra träffarna. De är träffarna med vårdnadshavarna där de får träna sig i tekniker och färdigheter för ett bra föräldraskap, kommunikation och problemlösning. Det gemensamma träffarna med vårdnadshavare och ungdom sker efter att dessa träffar genomförts.

De följande träffarna bygger sedan på vad som kommit fram under de första fyra träffarna och utgår från vad klienten behöver jobba med utifrån den problematik som framkommit. Vill du ta del av alla procedurerna kan du gå tillbaka till tidigare avsnitt om just vilka procedurer som finns och vad de innehåller.

En viktig grundregel är att du aldrig skickar hem någon för att testa om de lyckas eller inte. Vi kan absolut genomföra experiment men om de aldrig lyckas tidigare är det enbart onödigt att skicka hem klienten utan nya verktyg. Observation är viktigt men främst vill vi att klienten ska lyckas. Glöm inte heller vidmakthållandeplanen som knyter ihop behandlingen och hjälper klienten att bibehålla framstegen och fortsätta att generalisera sina nya färdigheter i fler områden i livet.

Lyssna på avsnittet här:

"Mini"föreläsning

3 tips i arbetet med ungdomar i missbruk: Finns det riskfaktorer så finns det skyddsfaktorer

Lämna din e-post, tryck på ”ladda ner” och få en 10 minuters föreläsningsvideo i din inkorg. 

Pdf: Ta dina första steg i CRA
Lästips:

Adolecent Community Reinforcement Approach – a clinical guide fort treating substance use disorders av Susan H Godley RhD mfl.

Svensk översättning av Isabella Miulus och Karin Werge Hjerpe * Denna manual kan beställa av oss oss HÄR

Clinical Guide to Alcohol Treatment av Meyers, R.J., Smith, J.E., & Meyers, R.J

Länkar:

Skicka in din fråga

Du kan medverka genom att skicka in dina egna funderingar och frågor.

Vad skulle du vilja att vi tog upp?

Var med och skapa podden till något vi alla som jobbar med missbruk kan ha användning av!

    Kolla gärna in de här avsnitten också:

    Vill du ha nyhetsbrev från oss?

    Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.