Webbkurs Behandla ungdomar med A-CRA – 7 steg till en bättre missbruksbehandlare

Behandla ungdomar
med A-CRA

- 7 steg till en bättre missbruksbehandlare

Det här är webbkursen för dig som vill bli en bättre behandlare inom vård och stöd vid missbruk eller beroende för ungdomar. Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA) är en missbruksbehandling som baseras på kognitiv-beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). A-CRA har gott stöd i internationell forskning och rekommenderas i de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Om utbildningen

A-CRA är en metod som kombinerar insatser riktade mot personens missbruk eller beroende med insatser som handlar om boende, arbete, fritid och sociala kontakter. Ett drogfritt liv ska vara mer belönande än missbruk.

Förstärkning för missbruk minskar och den totala förstärkningen för drogfrihet i individens närmiljö ökar. Tanken är att en individ som vet vad som utlöser missbruksbeteenden kan hitta andra sätt att undvika eller hantera de utlösande händelserna (triggers). Samtidigt får individen hjälp att utveckla alternativa beteenden, som har önskvärda, positiva konsekvenser.

CRA innehåller flera tekniker och procedurer som kan användas i den ordning som bäst gynnar och snabbast förstärker ett drogfritt beteende. Metoden kombinerar exempelvis beteendeanalys (kartläggning av vad som utlöser användning av alkohol och narkotika och vad det får för konsekvenser), färdighetsträning så som att hantera sug, att lösa problem, att kommunicera, att tacka nej samt jobbcoachning, relationsrådgivning, återfallsprevention och vidmakthållandeprogram.

Ett verktyg och mätinstrument är anpassat efter BBIC så du och din klient lätt kan visa framgångar och resultat till t ex socialtjänsten. Detta underlättar kommunikationen er emellan och hjälper klienten att bli förstådd i alla led.

Att genomgå A-CRA behandling utesluter inte medicinering parallellt och det finns ingen regel om att klienten behöver vara fri från missbruk ”innan” hen får behandling. Däremot behöver klienten givetvis kunna delta kognitivt i sessionerna.

Det krävs ingen särskild licens eller registrering för att bedriva A-CRA. Det betyder att du själv har ansvaret att avgöra när du besitter den kunskap som behövs för att vara en bra missbruksbehandlare. Vi hjälper dig att säkerställa att du får den kunskap du behöver så du kan känna dig trygg att du följer behandlingsprogrammet.

För att utöva A-CRA bör behandlaren ha relevant grundutbildning och grundläggande kliniska färdigheter.
Även kompetens i kognitiv beteendeterapi (KBT), Motiverande samtal (MI) samt adekvat utbildning i A-CRA metoden är nödvändig.
Vår kurs inkluderar därför grunderna bakom A-CRA – teori och metod i KBT och samtalsmetodiken MI. Allmänna kliniska färdigheter är också invävda i kursen. God kunskap om missbruk och beroende antas du redan ha eller införskaffa dig på annat sätt.

När du går webbkursen bestämmer du din egen studietakt och kan t ex titta på lektionsvideos flera gånger. Du har tillgång till kursen i 6 månader efter ditt köp.
Du kan sitta hemma på din egen kammare, på din arbetsplats eller vara på resande fot. Du slipper kostnad för resa, logi, din chef behöver inte ta in någon vikarie om du tillåts göra kursen på din arbetstid och du kan jobba tillsammans med dina kollegor om ni är flera som går kursen samtidigt.

Målet med denna kurs är att du praktiskt ska kunna tillämpa A-CRA eller delar av A-CRA inom ditt arbetsområde och att du efter att ha genomgått kursen ska känna dig tillfreds i ditt arbete som missbruksbehandlare – uppnå goda resultat och känna dig trygg i din roll som behandlare.

Denna kurs motsvarar våran 5-dagars fysiska utbildning (3+2 dagar med hemuppgifter mellan utbildningsträffarna).

Utbildare är Lena Olsson-Lalor Fil. Mag.Klin.Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på grundläggande psykoterapiutbildning, KBT. Lena har utbildat ca 400 hundra personer runt om i Sverige i CRA och A-CRA.

 

Du kan beställa den officiella A-CRA manualen översatt till svenska av oss. Den innehåller alla A-CRA samt CRA procedurerna och är direkt översatt ifrån den amerikanska.

Pris: 450 kr ex.moms plus frakt.

Utbildningen är upplagd i 7 steg/moduler och 21 lektioner. Allmänna kliniska färdigheter och återfallsprevention är invävda i de 7 stegen.

Lektionerna innehåller en till flera lektionsvideos, åhörarkopior, uppgifter och kunskaps-quiz. Flera lektioner innehåller också inspelade rollspel och bonusmaterial i form av blanketter, läsning etc. Kursen innehåller också klientfall och när du genomfört kursen kommer du att ha genomfört tre fiktiva behandlingar samt helst också en verklig behandling.

Eftersom du har tillgång till kursen i 6 månader så ges du tillfälle att träna med verkliga klienter i din verksamhet.
Efter att du klarat alla dina kunskapsquiz erhåller du ett personligt kursintyg där ditt deltagande intygas. Du får också en specifikation av kursens innehåll.

Pris: 4990 ex moms/deltagare.

  • Har du tidigare gått vår webbkurs Behandla vuxna med CRA -7 steg till en bättre missbruksbehandlare betalar du endast 1995 ex. moms.
  • Om du samtidigt vill köpa kursen Behandla vuxna med CRA -7 steg till en bättre missbruksbehandlare betalar du 5990 ex. moms för bägge kurserna.
  • Om du anmäler 5 deltagare får du den sjätte kostnadsfritt (om du anmäler 10 får du 2 utan kostnad osv).
Ja tack! Jag vill anmäla mig till webbkurs Behandla ungdomar med A-CRA – 7 steg till en bättre missbruksbehandlare.

Pris 4990 ex. moms
Fyll i formuläret nedan och kolla sen din inbox så du fått en bekräftelse.


Rulla till toppen