Behandla ungdomar
med A-CRA

- 7 steg till en bättre missbruksbehandlare

Det här är webbutbildningen för dig som vill bli en bättre behandlare inom vård och stöd vid missbruk eller beroende för ungdomar. 

Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA) är en missbruksbehandling som baseras på kognitiv-beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). A-CRA har gott stöd i internationell forskning och rekommenderas i de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Webbutbildning för dig som vill bli en bättre missbruksbehandlare för ungdomar

I den här utbildningen blir du en kompetent ACRA-behandlare och ökar ditt självförtroende som missbruksbehandlare.

Adolescent Community Reinforcement Approach – ACRA är en missbruksbehandling som baseras på kognitiv-beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

Målet med denna utbildning är att du praktiskt ska kunna tillämpa A-CRA eller delar av A-CRA inom ditt arbetsområde och att du efter att ha genomgått kursen ska känna dig tillfreds i ditt arbete som missbruksbehandlare – uppnå goda resultat och känna dig trygg i din roll som behandlare.

Kursstart

Du kan starta din utbildning när du vill. Rekommenderad studietakt är 6 veckor. 

Varje vecka erbjuds utbildningshandledning live via videolänk. Efter avslut behåller du tillgång till webbutbildningen i 6 månader.

Vi kör också gemensamma starter för dig som vill ha lite ”draghjälp” av lärare och kurskamrater och få ”vind i seglen” så att du med större sannolikhet slutför din utbildning på 6 veckor.

Gemensam start:

25 OKTOBER 2021

17 JANUARI 2022

28 FEBRUARI 2022

25 APRIL 2022

Innan jag berättar mer om utbildningens innehåll vill jag berätta om vem utbildningen riktar sig till.

Utbildningen är för dig som redan jobbar inom missbruksvården. Du kanske redan har en hel del erfarenhet och kompetens i området men vill fördjupa dina kunskaper, få tydliga verktyg att använda dig av och känna dig tryggare i ditt arbete. 

Den är också för dig som inte har någon tidigare utbildning inom missbruksvård och arbetar på tex HVB-hem, socialtjänst eller hälso- och sjukvårdens missbruksvård.

Utbildningen passar också dig som på något annat sätt möter människor inom vård och omsorg och har för avsikt att söka dig ett nytt arbete inom missbruksvården.

Du behöver inte ha några förkunskaper annat än en vilja och önskan att göra gott, att vilja hjälpa någon att ta sig ur ett missbruk.

Naturligtvis behöver du också ett engagemang att lära dig allt det som utbildningen erbjuder.  

Vad är då A-CRA, Community Reinforcement Approach?

A-CRA är en metod som kombinerar insatser riktade mot personens missbruk eller beroende med insatser som handlar om boende, arbete, fritid och sociala kontakter.

Ett drogfritt liv ska vara mer belönande än missbruk. Förstärkning för missbruk minskar och den totala förstärkningen för drogfrihet i individens närmiljö ökar. Tanken är att en individ som vet vad som utlöser missbruksbeteenden kan hitta andra sätt att undvika eller hantera de utlösande händelserna (triggers). Samtidigt får individen hjälp att utveckla alternativa beteenden, som har önskvärda, positiva konsekvenser.

När du är färdig med kursen

 • * Är du A-CRA- behandlare och redo att använda dig av din kompetens.
 • * Du kommer att ha lärt dig alla användbara tekniker och procedurer i ACRA- Community Reinforcement Approach samt att använda dem i den ordning som bäst gynnar och snabbast förstärker ett drogfritt beteende hos din klient.
 • * Du kommer att kunna göra en funktionell analys dvs en kartläggning av vad som utlöser användningen av alkohol och droger och vad det får för konsekvenser.
 • * Du kommer att kunna hjälpa din klient att träna färdigheter så som att hantera sug, att kommunicera, att tacka nej samt färdigheter som behövs för ett arbete. 
 • * Du kommer också att kunna jobba tillsammans med vårdnadshavare och kunna hjälpa din klient att lära sig av sina återfall samt att vidmakthålla positiv förändring.
 • * Du kommer också att förstå varför vi människor gör som vi gör eftersom du också får med dig grunder i inlärningsteorin.
 • * Du kommer också att ha lärt dig grunder i motiverande samtal – MI. 

 

Det krävs ingen särskild licens eller registrering för att utöva ACRA. Det betyder att du själv har ansvaret att avgöra om du besitter den kunskap som behövs för att vara en bra missbruksbehandlare.

I den här kursen hjälper vi dock dig att säkerställa så att du får den kunskap du behöver så du kan känna dig trygg i att du följer behandlingsprogrammet.

Utbildare är Lena Olsson-Lalor

Fil.Mag.Klin.Psyk.Leg.Psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Jag heter Lena Olsson-Lalor och är din lärare i kursen.
Jag har genom åren utbildat omkring 500 personer i CRA och A-CRA. Jag tycker att A-CRA/CRA är en mycket bra och hoppingivande metod. CRA har ju också gott stöd i forskningen och det tycker jag är viktigt vid val av behandlingsmetod, att man använder sig av något som man har bevis på att det fungerar.
I CRA och A-CRA arbetar man för att ett drogfritt liv ska vara mer belönande än missbruk. Individen får hjälp att utveckla alternativa beteenden, som har önskvärda, positiva konsekvenser. Det tycker jag känns mycket givande och hoppfullt, att vi inte bara ska ta bort ett missbruk utan faktiskt ersätta det med någonting bättre 🙂

Utbildningens innehåll

Utbildningen är upplagd i 7 steg/moduler och 22 lektioner. Allmänna kliniska färdigheter och återfallsprevention är invävda i de 7 stegen.

Det här får du också

”Inspelade rollspel” Du kan lyssna och titta på rollspel för att lättare förstå hur verktygen kan användas.

Utbildningshandledning – ”Möt din lärare live” – Möjlighet till frågor och svar live om kursämnet tillsammans med din lärare och kurskamrater.

Arbetsblad, formulär och checklistor

Du får arbetsblad och formulär som du kan använda i ditt fortsatta arbete samt checklistor att använda för din egen inlärning

Fördelar med webbkurs:

 • * Du bestämmer din egen studietakt. 
 • * Du kan sitta hemma på din egen kammare, på din arbetsplats eller vara på resande fot.
 • * Du eller din arbetsplats slipper kostnad för resa och logi.
 • * Din chef behöver kanske inte ta in någon vikarie om du tillåts göra kursen på din arbetstid
 • * Du kan jobba tillsammans med dina kollegor om ni är flera som går kursen samtidigt

Kursstart

Gemensam kursstart 20 september 2021 för dig som vill följas åt med dina kurskamrater och säkerställa att du genomfört din utbildning på 6 veckor.

Du kan förstås välja att starta när du vill 🙂

 

Här kan du ladda ner ett faktablad om utbildningen

Du kan beställa den officiella A-CRA manualen översatt till svenska av oss. Den innehåller alla A-CRA samt CRA procedurerna och är direkt översatt ifrån den amerikanska.

Pris: 450 kr ex.moms plus frakt.

Manual A-CRA

3 tips i arbetet med ungdomar i missbruk: Finns det riskfaktorer så finns det skyddsfaktorer

Lämna din mailadress, klicka på ladda hem och få en 10 minuters föreläsningsvideo i din inkorg

Pris 4990 ex moms

Tillägg av kvalitétssäkring:

 • *Skriftlig feedback på en inlämningsuppgift – funktionell analys.
 • *30 minuters handledning under kursens gång
 • *Skriftlig feedback på ett inspelat samtal – val mellan funktionell analys, tillfredsskalan, behandlingsmål, färdighetsträning
 • Pris: 3740 ex moms
 • * Om du även vill köpa ”Behandla vuxna med CRA: 7 steg till en bättre missbruksbehandlare” får du denna för endast 1000 kr ex. moms
Beställning för företag och organisation


  Om du anmäler 5 deltagare får du den sjätte kostnadsfritt (om du anmäler 10 får du 2 utan kostnad osv).