webbkurs Behandla vuxna med CRA- 7 steg till en bättre missbruksbehandlare

Behandla vuxna med CRA
– 7 steg till en bättre missbruksbehandlare

Webbkurs Behandla vuxna med CRA – 7 steg till en bättre missbruksbehandlare är kursen för dig som vill bli en bättre missbruksbehandlare. CRA- Community Reinforcement Approach är en missbruksbehandling som baseras på kognitiv-beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Målet med denna kurs är att du praktiskt ska kunna tillämpa CRA eller delar av CRA inom ditt arbetsområde och att du efter att ha genomgått kursen ska känna dig tillfreds i ditt arbete som missbruksbehandlare – uppnå goda resultat och känna dig trygg i din roll som behandlare. CRA har gott stöd i internationell forskning och rekommenderas i de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Om utbildningen

Webbkurs Behandla vuxna med CRA – 7 steg till en bättre missbruksbehandlare är kursen för dig som vill bli en bättre missbruksbehandlare. CRA- Community Reinforcement Approach är en missbruksbehandling som baseras på kognitiv-beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Målet med denna kurs är att du praktiskt ska kunna tillämpa CRA eller delar av CRA inom ditt arbetsområde och att du efter att ha genomgått kursen ska känna dig tillfreds i ditt arbete som missbruksbehandlare – uppnå goda resultat och känna dig trygg i din roll som behandlare. CRA har gott stöd i internationell forskning och rekommenderas i de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende.

CRA är en metod som kombinerar insatser riktade mot personens missbruk eller beroende med insatser som handlar om boende, arbete, fritid och sociala kontakter. Ett drogfritt liv ska vara mer belönande än missbruk. Förstärkning för missbruk minskar och den totala förstärkningen för drogfrihet i individens närmiljö ökar. Tanken är att en individ som vet vad som utlöser missbruksbeteenden kan hitta andra sätt att undvika eller hantera de utlösande händelserna (triggers). Samtidigt får individen hjälp att utveckla alternativa beteenden, som har önskvärda, positiva konsekvenser.

CRA innehåller flera tekniker och procedurer som kan användas i den ordning som bäst gynnar och snabbast förstärker ett drogfritt beteende. Metoden kombinerar exempelvis beteendeanalys (kartläggning av vad som utlöser användning av alkohol och narkotika och vad det får för konsekvenser), färdighetsträning så som att hantera sug, att lösa problem, att kommunicera, att tacka nej samt jobbcoachning, relationsrådgivning, återfallsprevention och vidmakthållandeprogram. Att genomgå CRA-behandling utesluter inte medicinering parallellt och det finns ingen regel om att klienten behöver vara fri från missbruk ”innan” hen får behandling. Däremot behöver klienten givetvis kunna delta kognitivt i sessionerna.

Det krävs ingen särskild licens eller registrering för att bedriva CRA. Det betyder att du själv har ansvaret att avgöra när du besitter den kunskap som behövs för att vara en bra missbruksbehandlare.

Vi hjälper dig att säkerställa att du får den kunskap du behöver så du kan känna dig trygg att du följer CRA-programmet.

För att utöva CRA bör behandlaren ha relevant grundutbildning och grundläggande kliniska färdigheter. Även kompetens i kognitiv beteendeterapi (KBT), Motiverande samtal (MI) samt adekvat utbildning i CRA – metoden är nödvändig.

Vår kurs inkluderar därför grunderna bakom CRA – teori och metod i KBT och samtalsmetodiken MI. Allmänna kliniska färdigheter är också invävda i kursen. God kunskap om missbruk och beroende antas du redan ha eller införskaffa dig på annat sätt.

När du går webbkursen bestämmer du din egen studietakt och kan t ex titta på lektionsvideos flera gånger. Du har tillgång till kursen i 6 månader efter ditt köp. Du kan sitta hemma på din egen kammare, på din arbetsplats eller vara på resande fot. Du slipper kostnad för resa, logi, din chef behöver inte ta in någon vikarie om du tillåts göra kursen på din arbetstid och du kan jobba tillsammans med dina kollegor om ni är flera som går kursen samtidigt.

Denna kurs motsvarar våran 5-dagars fysiska utbildning (3+2 dagar med hemuppgifter mellan utbildningsträffarna).

Utbildare är Lena Olsson-Lalor Fil. Mag.Klin.Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på grundläggande psykoterapiutbildning, KBT. Lena har utbildat ca 400 personer runt om i Sverige i CRA och A-CRA.

 

Du kan beställa den officiella A-CRA manualen översatt till svenska av oss. Den innehåller alla A-CRA samt CRA procedurerna och är direkt översatt ifrån den amerikanska.

Pris: 450 kr ex.moms plus frakt.

Utbildningen är upplagd i 7 steg/moduler och 20 lektioner. Allmänna kliniska färdigheter och återfallsprevention är invävda i de 7 stegen.

Lektionerna innehåller en till flera lektionsvideos, åhörarkopior, uppgifter och kunskaps-quiz.  Flera lektioner innehåller också inspelade rollspel och bonusmaterial i form av blanketter, läsning etc.

Kursen innehåller också klientfall och när du genomfört kursen kommer du att ha genomfört tre fiktiva behandlingar samt helst också en verklig behandling. 

Eftersom du har tillgång till kursen i 6 månader så ges du tillfälle att träna med verkliga klienter i din verksamhet.

Du får tillgång till ett slutet diskussionsforum på Facebook. Där kan du och andra som går kursen dela kunskap och erfarenheter med varandra. Du får också möjlighet att möta din lärare live regelbundet och kan du ställa dina frågor direkt.

Efter att du klarat alla dina kunskapsquiz erhåller du ett personligt kursdiplom. 

Tillgång till kursen: När du anmält dig till kursen skickar vi dig en faktura. När den är betald mailar vi en länk till webbkursens inloggningssida samt inloggningsuppgifter så du direkt kan logga in och starta kursen. När du loggat kan du ta del av kursplan och annan viktig information.

Pris: 4990 ex moms/deltagare.

Ja tack! Jag vill anmäla mig till webbkurs Behandla vuxna med CRA – 7 steg till en bättre missbruksbehandlare.
Pris 4990 ex. moms Fyll i formuläret nedan och kolla sen din inbox så du fått en bekräftelse.


Rulla till toppen