35. Hur jobbar vi med missbruk och trauma? CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

43. Vilka procedurer ingår i A-CRA?
CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

Dagens avsnitt handlar om vilka procedurerna är i A-CRA manualen och vad de handlar om.

Dagens avsnitt svarar på frågan;

  • – Vilka procedurer ingår i A-CRA?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss med att sortera och inspirera samt informera oss för att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt rektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

Sammanfattning:

Procedur 1 Översikt och introduktion till CRA.

Där går man igenom vad CRA är, förväntningar och rational

Procedur 2 Tillfredsskalan och behandlingsmålen

Det vi brukar kalla för själva behandlingsplanen som visar rikten för hur vi ska lägga upp behandlingen.

Procedur 3 Hemuppgifter

Den här procedurer har vi alltid med oss och börjar redan efter första sessionen. Vi introducerar hemuppgifter och försöker öka följsamheten till dessa. Hemuppgifterna är viktiga för att klienten ska träna hemma i sin vardag mellan sessionerna.

Procedur 4 Systematisk uppmuntran

Om att bryta ner och skapa smarta mål som t ex behandlingsmålen. Att bryta ner något komplext till mindre och lättare delmål som kan tas steg för steg eftersom vi vill att klienten ska lyckas.

Procedur 5 Den funktionella analysen för alkohol och droganvändning.

Här lägger vi fokus på själva problembeteendet

Procedur 6 Den funktionella analysen för alternativa beteenden.

I vilka situationer är klienten utan för att sedan öka de alternativa beteendena

Procedur 7 Öka positiva aktiviteter

Vi vill att dessa aktiviteter kommer snabbt för en snabb, lätt, enkel förändring och snabb positiv förstärkning

Procedur 8 Att tacka nej

En färdighet vi alltid jobbar med då vi vet hur svårt det kan vara att tacka nej. Att inte kunna tacka nej innebär även en ökad risk för återfall. När klienten tackar nej till alkohol och droger tackar hen ja till något i tillfredsskalan.

Procedur 9 Återfall

Tidiga tecken, varningssignaler och resurser samt funktionell analys för återfall i syfte att analysera förloppet.

Procedur 10 Förhandlingsarbetet

Här av vi förhandlingen om nykterhets och drogfrihetsprövning. Hur länge, hur mycket, hur ska det se ut behöver ses över när vi börjar arbeta med detta. Vad kan klienten åta sig? Är det 3 månader? En vecka? Eller en dag? Det är upp till dig och din kliente att förhandla om.

Procedur 11 Kommunikationsfärdigheter

Att träna kommunikationsfärdigheter är viktigt då vi vet att det förekommer mycket konflikter inom familjer med ungdomar i missbruk. Bristande kommunikationsfärdigheter och konflikter är en riskfaktor. Att träna upp kommunikationsfärdigheter gäller både för ungdomen och vårdnadshavarna.

Procedur 12 Problemlösning

vi villl träna klienten till att bli sin egen problemlösare och terapeut. Här går vi igenom hur man brainstormar, vilket alternativ man ska välja och kanske även smarta mål utifrån det.

Procedur 13 Träffar med vårdnadshavare

Här kommer familjesamtalen in med både enskilda och gemensamma samtal. Här får även vårdnashavarna jobba med färdighetsträning, kommunikation, problemlösning samt uppfostringstekniker. 

Procedur 14 Gemensamma möten mellan ungdom och vårdnadshavare

Procedur 15 Nätverket och Intim relation

Relationsrådgivning som handlar om att utveckla färdigheter att kommunicera med varandra, lösa problem tillsammans, komma vidare och be om hjälp. Det här är inte samma sak som att bjuda in anhöriga för att t ex berätta om behandlingen men kan ingå ändå.

Procedur 16 Arbete

Att söka arbete, hitta ett jobb klienten vill ha, bibehålla ett jobb eller att trivas på sitt arbete.

Procedur 17 Medicinering och följsamhet till den

Om att ta sin medicin oavsett om det gäller somatiska eller psykiatriska tillstånd.

Procedur 18 Alkohol och drogtester

Det ingår ibland och ibland inte men vi behöver se till att det blir positivt förstärkt t ex att deras urinprov är för deras egen skull.

Procedur 19 Känslor

Det finns ytterligare en procedur vilken är att hantera ilska, impulskontroll, svåra känslor och känsloreglering.

Procedur 20 Vidmakthållandeplan

Sist men en av det viktigaste är vårt hjärtebarn vidmakthållande. Det går inte att göra en behandling utan att även jobba med vidmakthållande, då har vi missat hela poängen. vi vill att klienten ska ta med sig det vi jobbat med i behandlingen, deras framsteg och hur de kan fortsätta på egen hand. vi vill även att deras nya kunskaper ska generalisera sig och komma till användning livet ut.

De flesta av dessa procedurer finns även med i CRA

Lyssna på avsnittet här:

"Mini"föreläsning

3 tips i arbetet med ungdomar i missbruk: Finns det riskfaktorer så finns det skyddsfaktorer

Lämna din e-post, tryck på ”ladda ner” och få en 10 minuters föreläsningsvideo i din inkorg. 

Pdf: Ta dina första steg i CRA
Lästips:

Adolecent Community Reinforcement Approach – a clinical guide fort treating substance use disorders av Susan H Godley RhD mfl.

Svensk översättning av Isabella Miulus och Karin Werge Hjerpe * Denna manual kan beställa av oss oss HÄR

Clinical Guide to Alcohol Treatment av Meyers, R.J., Smith, J.E., & Meyers, R.J

Länkar:

Skicka in din fråga

Du kan medverka genom att skicka in dina egna funderingar och frågor.

Vad skulle du vilja att vi tog upp?

Var med och skapa podden till något vi alla som jobbar med missbruk kan ha användning av!

    Vill du ha nyhetsbrev från oss?

    Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.