35. Hur jobbar vi med missbruk och trauma? CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

41. Hur strikt behöver jag följa manualen i CRA och A-CRA? CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

I det här avsnittet får du svar på frågorna:

  • – Behöver jag göra alla procedurerna?

  • – När vet jag att jag jobbar A-CRA och CRA?

  • – Räcker det om jag använder mina färdigheter i KBT?

  • – Hur strikt behöver jag följa manualen i A-CRA och CRA för att kunna kalla det just det?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss med att sortera och inspirera samt informera oss för att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt rektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

Sammanfattning

I Sverige slås vanligtvis A-CRA och CRA ihop då det endast finns en uppdaterad manual, därav använder vi oss av A-CRA manualen i vårt arbete. CRA är vanligtvis en längre behandling än A-CRA och har några andra fokusområden. I dagens avsnitt utgår vi från A-CRA manualen vilken har en fördel med numrerande procedurer.

A-CRA programmet är uppdelat i 18-19 moduler/procedurer. Vi lägger till en ytterligare procedur vilken är vidmakthållande som alltid finns med i alla KBT-behandlingar.

Programmet tar ungefär 3 månader eller 15-16 veckor med en 12-14 samtal för att genomföra programmet. När vi pratar om hur strikt man bör följa programmet är det av vikt att lyfta fram vad evidensen säger. Evidens är uppdelat i två delar, den vetenskapliga bevisningen och den beprövade erfarenheten. A-CRA och CRA innefattas av båda dessa eftersom det finns mycket vetenskapligt bevis med tusentals deltagare med både RCT-studier (kontrollerande studier) och metaanalyser. Det finns även mycket beprövad erfarenhet -vi vet att det fungerar.

 

Två frågor vi bör ställa till oss själva:

  • – Är jag är evidenskompetent?
  • – Har jag kompetensen att avgöra och utföra den här behandlingen?

 

Vi kan ha vetenskapligt bevis men den som ska utföra behandlingen behöver även ha kompetens för att kunna göra det. Annars kommer de vetenskapliga bevisen inte att spela så stor roll. Vi kan även se det som att behandlingen bli så bra som behandlaren är.

Till vår hjälp att utföra programmet har vi procedurerna och manualen vilket är fördelarna med en manualbaserad behandling. Om vi följer manualen behöver inte vi göra bedömningen om jag är kompetent nog att bedöma vetenskapligt bevis och beprövad erfarenhet själv.

Om du följer manualen med 10 procedurer och 7 träffar har du större sannolikhet att få ett bra behandlingsresultat för klienten. Om du genomför behandlingen på det sättet kan du säga att du jobbar med A-CRA.

Ett exempel:

Vi börjar först med att skapa allians, vi ger en översikt, vi ger rational, ser förväntningar, om de är redo tittar vi på mål.

Syftet är att få tillbaka klienten till nästa gång. Sen tittar vi på funktionell analys för dricka och droga, funktionell analys för alternativa beteenden, hitta positiva aktiviteter, tillfredsskalan och mål (behandlingsplanen).

Systematisk uppmuntran jobbar vi med hela tiden under programmet genom att bryta ner det som är svårt och komplext till enklare steg. Vi använder oss alltid av hemuppgifter genom hela programmet. Redan här i kartläggningen (funktionella analyser, tillfredsskalan, allians och mål) har du gjort 7 av procedurerna. Det här brukar vi klara av på de första 4 samtalen i programmet.

Du har nu 3 procedurar och 3 samtal kvar för att uppnå följsamhet till A-CRA manualen. Det ökar även sannolikheten för att klienten ska få goda behandlingsresultat. Exempel på resterande kan vara färdighetsträning som problemlösning, kommunikation eller tacka nej. Du kan öven göra en nykterhetsförhandling och att se över följsamhet till medicinering. Då är du uppe i dina 10 procedurer och absolut 7 samtal. Det betyder inte att du ska stanna där för att du nått upp till gränsen utan då kan du säga att du jobbar med och följer A-CRA och sedan fortsätter du att göra hela programmet färdigt.

 

Om du är KBT-terapeut gör du många av dessa procedurerna även när vi arbetar principstyrt tillskillnad från manualbaserat. Att arbeta principstyrt innebär att man plockar i ihop det som behövs utifrån individens behov.

A-CRA och CRA är baserat på beteendeterapin och är på så sätt en KBTbaserad behandling. CRA och A-CRA är så pass flexibla att det ligger någonstans mellan manualbaserad och principstyrd behandling. Även om du är KBT-terapeut bör du komma upp i dessa 10 procedurer och 7 träffar. Dom är så pass bra att du kan ta hjälp av dessa som KBT-terapeut. A-CRA är så pass flexibelt att du kan arbeta med t ex färdighetsträning första sessionen om det visar sig vara nödvändigt.

Om du inte kommer upp i 10 procedurer och 7 träffar kanske du bör benämna det som en principstyrd missbruksbehandling i KBT istället för A-CRA eller CRA. KBT har gott resultat och god evidens i sig. Rekommendationen är att arbeta med A-CRA om du jobbar med missbruk då det har så många fördelar.

Lyssna på avsnittet här:

3 tips i arbetet med ungdomar i missbruk: Finns det riskfaktorer så finns det skyddsfaktorer

Lämna din e-post, tryck på ”ladda hem” och få en 10 minuters föreläsningsvideo i din inkorg. 

Lästips:

Adolecent Community Reinforcement Approach – a clinical guide fort treating substance use disorders av Susan H Godley RhD mfl.

Svensk översättning av Isabella Miulus och Karin Werge Hjerpe * Denna manual kan beställa av oss oss HÄR

Clinical Guide to Alcohol Treatment av Meyers, R.J., Smith, J.E., & Meyers, R.J

Länkar:

Skicka in din fråga

Du kan medverka genom att skicka in dina egna funderingar och frågor.

Vad skulle du vilja att vi tog upp?

Var med och skapa podden till något vi alla som jobbar med missbruk kan ha användning av!

    Vill du ha nyhetsbrev från oss?

    Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.