35. Hur jobbar vi med missbruk och trauma? CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

38. Hur gör man så att de långsiktiga
konsekvenserna styr beteendet?
CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

Avsnittet handlar om hur man gör så att de långsiktiga konsekvenserna styr beteendet, istället för de omedelbara.

Lena svarar på frågan:

  • – Hur gör man så att de långsiktiga konsekvenserna styr beteendet?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss med att sortera och inspirera samt informera oss för att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt rektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

Kortsiktiga omedelbara konsekvenser styr mycket men inte allt.

 

Inom missbruk är det kortsiktiga direkta konsekvenserna väldigt styrande. Människan har förmåga att agera långsiktigt genom aktiva medvetna val. Vår förmåga att välja långsiktiga konsekvenser är en viktig skillnad mellan människan och andra djur.

 

Skillnaden beror på att människan har ett språk som kan ta oss från kortsiktiga till långsiktiga konsekvenser.

Det beror bland annat på att människan kan tänka i dåtid, nutid och framtid (tidsfönstret). För att kunna välja långsiktiga konsekvenser framför kortsiktiga behöver vi förmågan att kunna tänka framåt. Genom att kommunicera med oss själva och tänka kan vi resonera om vad som vore det bästa för mig. När triggern kommer och driver på beteendet för en snabb konsekvens är det viktigt att ha tittat på vad som ska göra livet värt att leva på lång sikt.

 

Här blir verktyget tillfredsskalan i C-programmen viktig för att se över och definiera långsiktiga konsekvenser.

Tillfredsskalan visar på hur personen har det i sina olika livsområdena idag, vad som vore viktigt att uppnå, livsmål och i vilken riktning det är. Utifrån det kan delmål sättas upp för att röra sig mot kontakten med långsiktiga konsekvenser. Tillfredsskalan fångar upp vad som gör livet värt att leva? Vad är mina livsmål? Och vad är första steget jag kan ta för att komma dit?

Genom att vi kan tänka oss in i framtiden har vi också möjligheten att förändra det som driver det kortsiktiga konsekvenserna. Tillskillnad från andra djur som går direkt på driv och handling för överlevnad så kan människan med hjälp av språket se in i framtiden och göra annorlunda.

Vi kan lära oss av dåtiden och se in i framtiden.

Det kan även tippa över och innebära att vi ältar och grubblar dåtid och oroar oss för framtiden. Det är en balansgång mellan erfarenheter från dåtiden för att det ska hjälpa mig i framtiden. Att planera för framtiden kan vara bra medan förväntansoro inte är hjälpsamt.

Att jobba med alternativa aktiviteter på både kort och lång sikt samt långsiktiga mål är därför viktigt i CRA.

Vi kan inte heller bara sätta upp mål utan behöver även veta att de går i personens meningsfulla och värderade riktning. Det betyder inte att vi någonsin blir färdiga utan behöver fortsätta att göra aktiva val för att närma oss det som är viktigt. Uppmärksamhetsträning och exponeringsträning är tekniker vilka hjälper till att nå de långsiktiga konsekvenserna.

Lyssna på avsnittet här:

Ladda ner en pdf om hur du tar dina 13 första steg i CRA:
Ladda ner en pdf om varför man gör som man gör- för dig som är nyfiken på KBT:
Lästips:

Adolecent Community Reinforcement Approach – a clinical guide fort treating substance use disorders av Susan H Godley RhD mfl.

Svensk översättning av Isabella Miulus och Karin Werge Hjerpe * Denna manual kan beställa av oss oss HÄR

Clinical Guide to Alcohol Treatment av Meyers, R.J., Smith, J.E., & Meyers, R.J

Länkar:

Skicka in din fråga

Du kan medverka genom att skicka in dina egna funderingar och frågor.

Vad skulle du vilja att vi tog upp?

Var med och skapa podden till något vi alla som jobbar med missbruk kan ha användning av!

    Vill du ha nyhetsbrev från oss?

    Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.