35. Hur jobbar vi med missbruk och
trauma?
CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

Avsnittet handlar om hur man kan jobba både med missbruk och trauma.

Lena svarar på frågan:

  • – Hur jobbar vi med missbruk och trauma?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss med att sortera och inspirera samt informera oss för att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt rektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

Ofta har personer som missbrukar alkohol och/eller droger upplevt någon form av traumahändelse.

En del av dessa självläker men en del blir traumaskador som ger symtom. Man får diagnosen posttraumatiskt stress syndrom, PTSD. Traumahändelserna kan påverka missbruket t ex man ökar sitt alkoholintag i syfte att undvika obehagliga minnen, tankar, känslor, kroppsförnimmelser.

Detta gäller naturligtvis inte alla som missbrukar alkohol och/eller droger men det är inte ovanligt att det finns traumahändelser bakom, som ökar risk för missbruk samt ökar intaget av alkohol/droger vid ett redan befintligt missbruk.

Genom intag av alkohol/droger försöker alltså individen att minska symtomen på PTSD. Dvs minska påträngande minnen, flashbacks, kroppsliga förnimmelser, ångestpåslag etc. Endel kan till och med hamna i dissociation. Det kan handla om sexuella övergrepp, både som vuxen och som barn eller om misshandel.

Vi vet att kvinnor med missbruk löper större risk för övergrepp. Det kan också föreligga en omsorgsbrist bakom missbruket. Det betraktas dock inte som PTSD. I ICD 11 kallas detta för komplext PTSD.

Samsjuklighet är hög vid missbruk och PTSD, också vid depression och ångest samt suicidalitet.  Missbruket är självdestruktivt men ändå en problemlösning på kort sikt men som fördärvar på lång sikt.

Förr tänkte man att måste vara nykter och drogfri innan traumabehandling kunde utföras. Så resonerar man dock inte längre. Man använder traumafokuserad KBT t ex Prolonged Exposure  parallellt med missbruksbehandlingen.

Det är alltså helt okej att, när man arbetar med CRA eller A-CRA, att parallellt jobba med traumat.

Prolonged Exposure grundar sig också på inlärningsteori och man använder sig av exponering för att komma åt de traumatiska minnena.

Om man upptäcker PTSD vid missbruk bör klienten få behandling för detta då det också kan lindra missbruket.

Klienten behöver inte vara helnykter eller helt drogfri för att man ska kunna utföra PTSD behandling.

Det viktiga är att de är i sådant skick att de kan ta till sig behandlingen.

Traumafokuserad behandling är normalt inte så långvarig och utgör inga hinder för missbruksbehandlingen. Det kan dock ge en individ bättre möjligheter till ett nyktert- drogfritt liv.

Lyssna på avsnittet här:

Ladda ner en pdf om hur du tar dina 13 första steg i CRA:
Lästips:

Adolecent Community Reinforcement Approach – a clinical guide fort treating substance use disorders av Susan H Godley RhD mfl.

Svensk översättning av Isabella Miulus och Karin Werge Hjerpe * Denna manual kan beställa av oss oss HÄR

Clinical Guide to Alcohol Treatment av Meyers, R.J., Smith, J.E., & Meyers, R.J

Länkar:

Skicka in din fråga

Du kan medverka genom att skicka in dina egna funderingar och frågor.

Vad skulle du vilja att vi tog upp?

Var med och skapa podden till något vi alla som jobbar med missbruk kan ha användning av!

    Vill du ha nyhetsbrev från oss?

    Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.