32. Vad är sugsurfing i CRA och A-CRA? CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

32. Vad är sugsurfing i CRA och A-CRA? CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

Avsnittet handlar om sugsurfing i CRA & A-CRA. Vad händer, varför, hur & när gör man sugsurfing?

Lena svarar på frågan:

  • – Vad är sugsurfing i CRA och A-CRA?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss med att sortera och inspirera samt informera oss för att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt rektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

Sugsurfing är en typ av exponeringsträning med hjälp av medveten närvaro eller mindfulness.

Vi tar alltså hjälp av en övning i medveten närvaro för att lära oss hantera sug på ett annat sätt. Vi vill förlänga förloppet innan vi går till handling.

Att vara medvetet närvarande handlar om att vara här och nu. Inte i dåtid och framtid samt hur man TAR det, alltså inte hur man HAR det. Hur man handlar, tänker och känner när suget kommer.

Suget är en reflex både fysiskt och kognitivt och vi kan lära oss att TAR emot reflexen.

Vad händer vid sugsurfing?

Kognitivt: Vi får en ny erfarenhet, en inre visshet om att det går över och att katastrofen inte inträffar, trots att det känns så.

Känslomässigt: Vi får erfarenhet av att känslan ebbar ut. Man lär sig att stå ut i obehaget i visshet om att det går över. Jag är större än mina känslor!

Fysiskt: Autonoma nervsystemet lär sig att suget inte är ett hot. Det kan larma men jag behöver inte handla så att jag tillfredsställer suget.

Nya alternativa strategier: Vi lär oss ett annat sätt att handla när suget kommer. Man får alltså fler valmöjligheter att agera efter.

Varför använder vi sugsurfing?

För att minska risk för återfall. Om man upplever sug är risk för återfall stor.

Hur gör man sugsurfing?

Man börjar i en session och arbetar med sug som uppstått eller så framkallar man ett sug.

Vi observerar suget, lägger märke till det och vilken nivå det är på.

Följer det till högsta nivå och tills det ebbar ut. Man stoppar inte genom någon handling utan låter suget ebba ut.

Det är ett naturligt förlopp att det ebbar ut.

  • Tankar – känslor – kroppsförnimmelser, de kommer och går. Alla känslor ebbar ut, både behagliga som obehagliga.
  • Att förlora en behaglig känsla kan vara lika obehagligt som att stanna i en obehaglig känsla:
  • Att hålla kvar i en känsla är en iIllusion.

När gör vi sugsurfing?

Alltid vid drogfrihetsprövning och behov. Om man upplever sug är det viktigt att ha en strategi för att hantera suget när det kommer. Man provar alltid först vid en session.

Lyssna på avsnittet här:

Ladda ner en pdf om hur du tar dina 13 första steg i CRA:
Lästips:

Adolecent Community Reinforcement Approach – a clinical guide fort treating substance use disorders av Susan H Godley RhD mfl.

Svensk översättning av Isabella Miulus och Karin Werge Hjerpe * Denna manual kan beställa av oss oss HÄR

Clinical Guide to Alcohol Treatment av Meyers, R.J., Smith, J.E., & Meyers, R.J

Länkar:

Skicka in din fråga

Du kan medverka genom att skicka in dina egna funderingar och frågor.

Vad skulle du vilja att vi tog upp?

Var med och skapa podden till något vi alla som jobbar med missbruk kan ha användning av!

    Vill du ha nyhetsbrev från oss?

    Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.