30. Hörnstenarna i Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA). CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

30. Hörnstenarna i Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA).
CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

Avsnittet handlar om de fyra hörnstenarna i Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA).

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss med att sortera och inspirera samt informera oss för att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT, Leg. Hälso- och sjukvårdskurator samt rektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

Hörnstenarna i Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA) är:

Funktionsanalyser:

Funktionsanalys är en analys av en händelsekedja, då man ser vad som händer före, och efter beteendet.

I A-CRA använder man funktionsanalyser för;

Nuvarande beteende eller alkohol- drogbeteende, då man analyserar händelsekedjan vid drickande-drogande.

Alternativt beteende eller nyktert och drogfritt beteende, då man analyserar händelsekedjan utifrån ett alternativt nyktert-drogfritt beteende.

Återfall, där man analyserar händelsekedjan vid ett eventuellt återfall, bakslag i syfte att använda detta som ett inlärningstillfälle.

Färdighetsträning:

Färdighetsträningar som används i A-CRA:

 • Återfall

 • Tacka nej

 • Sugsurfing- medveten närvaro

 • Problemlösning

 • Kommunikationsfärdigheter

 • Jobbfärdigheter

 • Relationsfärdigheter

 • Ilskehantering

Återfall och vidmakthållande:

Återfallsprevention pågår under hela behandlingen. Vidmakthållande handlar om att i behandlingens slutfas summera de framsteg hen gjort, de verktyg som varit verksamma för hen, i syfte att kunna bibehålla förändringen.

Vårdnadshavare:

Vilket betyder att vårdnadshavare som lever nära ungdomen involveras i behandlingen.

 

Lyssna på avsnittet här:

Ladda ner en pdf om hur du tar dina 13 första steg i CRA:
Lästips:

Adolecent Community Reinforcement Approach – a clinical guide fort treating substance use disorders av Susan H Godley RhD mfl.

Svensk översättning av Isabella Miulus och Karin Werge Hjerpe * Denna manual kan beställa av oss oss HÄR

Clinical Guide to Alcohol Treatment av Meyers, R.J., Smith, J.E., & Meyers, R.J

Länkar:

Skicka in din fråga

Du kan medverka genom att skicka in dina egna funderingar och frågor.

Vad skulle du vilja att vi tog upp?

Var med och skapa podden till något vi alla som jobbar med missbruk kan ha användning av!

  Vill du ha nyhetsbrev från oss?

  Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.