29. Vad är Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA). CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

29. Vad är Adolescent
Community Reinforcement Approach
(A-CRA)?
CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

Avsnittet handlar om Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA)

Lena svarar på frågan:

  • – Vad är Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA)

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss med att sortera och inspirera samt informera oss för att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt rektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA) är en missbruksbehandling för ungdomar och unga vuxna.

 

Syftet är drogfritt liv och få ungdomen att närma sig det liv hen vill leva.

Vi vill öka kontakt med positiva konsekvenser av drogfritt/nyktert leverne och minska kontakten med positiva konsekvenser av drickande och drogande.

I ACRA finns de 4 hörnstenarna:

  • Funktionsanalyser
  • Färdighetsträning
  • Återfall och vidmakthållande
  • Vårdnadshavare

Funktionsanalys är en analys av en händelsekedja.

Några färdighetsträningar är återfall, kommunikation, problemlösning och ilskehantering.

Återfall handlar om att lära sig av återfall och det sker under hela behandlingens gång medan vidmakthållande handlar om att bibehålla de positiva förändringar som ungdomen gjort under behandlingens gång.

Vårdnadshavare involveras i behandlingen.

A-CRA är baserat på Community Reinforcement Approach -CRA som är missbruksbehandling för vuxna. Rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer.

Lyssna på avsnittet här:

Ladda ner en pdf om hur du tar dina 13 första steg i CRA:
Lästips:

Adolecent Community Reinforcement Approach – a clinical guide fort treating substance use disorders av Susan H Godley RhD mfl.

Svensk översättning av Isabella Miulus och Karin Werge Hjerpe * Denna manual kan beställa av oss oss HÄR

Clinical Guide to Alcohol Treatment av Meyers, R.J., Smith, J.E., & Meyers, R.J

Länkar:

Skicka in din fråga

Du kan medverka genom att skicka in dina egna funderingar och frågor.

Vad skulle du vilja att vi tog upp?

Var med och skapa podden till något vi alla som jobbar med missbruk kan ha användning av!

    Vill du ha nyhetsbrev från oss?

    Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.