284. Hjälper KBT individer med
utmattningssyndrom del 2.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Anna-Sara Brännström

Lena Olsson-Lalor pratar med den nyexaminerade psykoterapeuten Anna-Sara Brännström om hennes litteraturstudie om KBT vid stress och utmattningssyndrom. 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt författare.

Anna-Sara Brännström Leg. sjuksköterska och Leg.psykoterapeut

I avsnittet:
 • – Hjälper KBT individer med utmattning?
 • – Mår deltagarna bättre efter att de har fått en intervention som baseras på KBT-principer?
 • – Vilka KBT-principer verkar ha effekt?
 • – Vilken intervention påverkar återgång i arbete?
 • – Hur påverkas minnet?
 • – Ger KBT via internet eller dator samma effekt som KBT som ges av en terapeut på plats?
 • – Hur påverkas copingstrategierna för att hantera stress av KBT?
 • – Vad har tilltro till sin egen förmåga för betydelse?
 • – Påverkas sjukdomsförloppet av tidpunkten för behandling med KBT?
 • – När är för tidigt och när är det för sent?
 • – Tips till oss som behandlare.

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.