28. Vad är skillnaden mellan återfallsprevention och vidmakthållandeplan i CRA och A-CRA? CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

28. Vad är skillnaden mellan
återfallsprevention och
vidmakthållandeplan i CRA och A-CRA? CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

Avsnittet handlar om återfallsprevention och vidmakthållandeplan i CRA och A-CRA.

Lena svarar på frågan:

  • -Vad är skillnaden mellan återfallsprevention och vidmakthållandeplan i CRA och A-CRA?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss med att sortera och inspirera samt informera oss för att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt rektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

I CRA (Community Reinforcement Approach) och ACRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) finns hörnstenarna återfall och vidmakthållande. Det finns vissa skillnader mellan dessa.

Återfallspreventionen arbetar man med under hela behandlingen för att hjälpa klienten att inte få bakslag, återfall eller återgå i missbruk.

Vidmakthålllande arbetar man ofta med i slutet av behandlingen då man tittar på och summerar vilka framsteg klienten gjort och hur klienten ska kunna vidmakthålla de förändringar som hen har gjort.

Återfallsprevention och vidmakthållandeplan är likt två sidor av ett och samma mynt, med syfte att klienten ska klara att vara nykter och drogfri. 

Vid återfall och bakslag tittar man både på det upplevelsemässiga och det kognitiva.

Man gör då en funktionsanalys och tittar på händelsekedjan, ser riskbeteenden, risksituationer och tidiga tecken.

I arbete med vidmakthållande och skapande av vidmakthållandeplan då tittar man över hela behandlingens gång, vad som har varit hjälpsamt för klienten, vilka verktyg klienten kan ta med sig för att använda fortsättningsvis och hur ska klienten påminnas om att använda dessa i skarpa lägen. En plan för vidmakthållande ska alltså hjälpa klienten att bibehålla de framsteg som hen har gjort under behandlingen.

Så kort och gott är återfallsprevention och vidmakthållandeplan två sidor av samma mynt, där den ena sidans syfte är att förhindra återfall, bakslag och återgång i missbruk och den andra sidan är att bibehålla framsteg för att gå vidare i riktning mot det liv hen vill leva.

Lyssna på avsnittet här:

Ladda ner en pdf om hur du tar dina 13 första steg i CRA:
Lästips:

Adolecent Community Reinforcement Approach – a clinical guide fort treating substance use disorders av Susan H Godley RhD mfl.

Svensk översättning av Isabella Miulus och Karin Werge Hjerpe * Denna manual kan beställa av oss oss HÄR

Clinical Guide to Alcohol Treatment av Meyers, R.J., Smith, J.E., & Meyers, R.J

Länkar:

Skicka in din fråga

Du kan medverka genom att skicka in dina egna funderingar och frågor.

Vad skulle du vilja att vi tog upp?

Var med och skapa podden till något vi alla som jobbar med missbruk kan ha användning av!

    Vill du ha nyhetsbrev från oss?

    Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.