171. Theraplay del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna-Rosa Perris

171. Theraplay del 1.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Anna-Rosa Perris

Det här avsnittet handlar om Theraplay och är del 1 av 2.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vad är MIM? Marschak Interaction Method

Vilken teori ligger bakom MIM och Theraplay?

Vad arbetar man med för att hjälpa föräldrar att se deras egna svårigheter och attityder som står i vägen för att skapa en trygg relation med sitt barn?

Vad är samspelsövningar?

Vilka kärnbehov synas i samspelsövningarna?

På vilket sätt arbetar man med inspelningarna av samspelsövningarna?

Hur behöver du som behandlare bemöta föräldrarna?

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Anna-Rosa Perris är leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut och KBT handledare. Certififierad utbildare och handledare i Theraplay.

Blogg/sammanfattning:

Theraplay är en metod för att utveckla en trygg anknytning mellan barn och förälder. Behandlingsmodellen har sitt ursprung i USA.

MIM – Marschak Interaction Method är en samspelsbedömning där man spelar in olika samspelsövningar som utförs av förälder tillsammans med sitt barn/ungdom.

I theraplay jobbar man med de grundläggande känslomässiga behoven, kärnbehoven som föräldern behöver tillfredsställa hos barnet.

Det blir konkret och tydligt vad föräldern behöver utveckla och vad barnet har för förmågor och eventuella oförmågor samt vise versa när samspelet spelas in.

En kodning utförs av terapeuten för skattning av samspelet. Det är mycket hjälpsamt för förälder att själv se och höra hur de samspelar med sitt barn.

Den teoretiska grunden till MIM och theraplay är anknytningsteorin (Bowlby)

Vid samspelsbedömningen får föräldern tillsammans med sitt barn göra olika samspelsuppgifter som ska återspegla olika vardagssituationer.

Bedömningen består av ca 9 samspelsuppgifter som är utformade så att de sitter i ett rum och får uppgifter. Förälder läser och utför uppgiften tillsammans med barnet. T ex rita en teckning och hjälp ditt barn att rita en likadan teckning. Uppgifterna är anpassade efter ålder och en del av uppgifterna är mer specifika för att utforska hur de grundläggande känslomässiga behoven är tillgodosedda.

Kärnbehoven är;

  • Trygg bas – en sund vuxen där barnet kan söka närhet och trygghet och en bas att utgå ifrån för att våga utforska världen
  • Gränser – realistiska gränser anpassat till barnets förmåga och ålder, struktur och träning av uthållighet
  • Känslor – att få uttrycka egna känslor och behov och hur det blir bemött
  • Autonomi – att få stöd och trygghet för att utveckla autonomi
  • Spontanitet och lekfullhet – vilket är viktigt för välbefinnande och hjälper oss att klarar av svåra situationer

Kärnbehoven behöver samspela med varandra. Det är t ex svårt att tillgodose de övriga kärnbehoven om inte trygg bas är tillgodosedd.

Kärnbehoven kan också vara i konflikt med varandra  tex att fritt få uttrycka känslor och behov och realistiska gränser.

Innan samspelsbedömningen är det viktigt med ordentligt anamnes och man utför en fördjupad föräldraintervju. Samspelsbedömningen i sig blir också en inledande del av behandlingen.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Lästips:

Theraplay Helping parents and children bild better relationships through attachment-based play (2010) Booth, PH. B. et al.

Länkar:
Genom att prenumerera på podden visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.