172. MIM (Marschak Interaction Method) och Theraplay del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna-Rosa Perris

172. MIM (Marschak Interaction Method) och Theraplay del 2.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Anna-Rosa Perris

Det här avsnittet handlar om MIM (Marschak Interaction Method) och Theraplay och är del 2 av 2.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vad är Theraplay?

Vilket tillvägagångssätt använder sig Theraplay av?

När kommer Theraplay in i behandlingen?

Hur hjälper Theraplay    att  barnet   får lära sig att ha nära relation till någon annan?

Vilka 6 tårtbitar ingår i MIM och Theraplay för att skapa en tillitsfull relation mellan förälder och barn?

Hur ser behandlingsupplägget ut?

Vad är viktigt att tänka på när man arbetar med föräldrar och deras barn?

Vad avslutar man alltid MIM och Theraplay med?

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Anna-Rosa Perris är leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut och KBT handledare. Certififierad utbildare och handledare i Theraplay.

Anna-Rosa Perris
Blogg/sammanfattning:

Theraplay är en metod för att utveckla en trygg anknytning mellan barn och förälder. Behandlingsmodellen har sitt ursprung i USA.

MIM – Marschak Interaction Method är en samspelsbedömning där man spelar in olika samspelsövningar som utförs av förälder tillsammans med sitt barn/ungdom.

Samspelsbedömningen -MIM (Marschak Interaction Method) blir en del av själva behandlingen. I och  med att föräldern får se hur hen själv fungerar i samspel med barnet, hur man fungerar tillsammans med barnet kan de blir medvetna om barnets behov och lägga märke till egna behov av utveckling.

Samspelsaktiviteterna i Theraplay, som man sedan jobbar vidare med i relationen mellan barn/ungdom och förälder är utformade för att stärka och utveckla de olika kärnbehoven utifrån de brister man noterat i samspelsbedömningen -MIM.

Tillvägagångssättet är att med lekfullhet jobba med autonomi, gränser, trygg bas och uttrycka känslor. Föräldrar utför aktiviteter där de ska tillgodose kärnbehoven på ett lekfullt sätt. Även dessa aktiviteter spelas in och föräldern får sedan titta på filmen. Hemuppgifter ges även mellan sessionerna för att göra en överföring från sessionen till hemmiljön.

Efter avslutad behandling görs en avslutande MIM för att man ska kunna mäta före och efter och för att förälder själv ska kunna se utvecklingen. Aktiviteterna är anpassade efter barnets ålder. Det ingår inte att barnen ska titta på filmerna men för ett äldre barn eller ungdom kan det ibland vara bra att få se filmerna för att hen själv ska kunna reflektera över sitt egna beteende. Man lägger god tid på att undersöka bakgrund i familjen innan man startar upp MIM och Theraplay.

1. En fördjupad föräldraintervju med respektive förälder. Den gör man med den andra föräldern närvarande.

2. Träffar barnet tillsammans med föräldrar och en liten stund utan föräldern.

3. Intervju av förskole- eller skolpersonal för att  t ex höra hur barnet interagerar med andra och man möter hela familjen tillsammans med syskon.

4. Samspelsbedömning – MIM. Med föräldrar var för sig. Man gör en transdiagnostisk bedömning efter att inspelningen kodats och återgetts till föräldrarna.

5. Samspelsövningar

6. Avslutande MIM

Det är viktigt att förstå att föräldrarna är väldigt utlämnade i denna situation och att det är viktigt att ha rätt kompetens och utbildning för att utföra den här behandlingen.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Fler avsnitt att kolla in:
Lästips:

Theraplay Helping parents and children bild better relationships through attachment-based play (2010) Booth, PH. B. et al.

Introduktion till beteendeterapi. Rönnberg, S.  et al. (1983).

Tio dummaste misstagen klyftiga personer gör och hur man undviker dem. Freeman, A. et al. (2008)

Kognitiv psykoterapi i klinisk tillämpning. Freeman, A. et al. (1994).

Länkar:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.