27. Att arbeta med rollspel i CRA och A-CRA. CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

27. Att arbeta med rollspel i CRA
och A-CRA.
CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

I CRA och A-CRA jobbar man med rollspel.

Syftet är att klienten ska få träna och förbättra färdigheter som kan hjälpa hen i riktning mot ett nyktert och drogfritt liv.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss med att sortera och inspirera samt informera oss för att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt rektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

Dubbelsidigt rollspel:  

 • Du och klienten byter roller med varandra. Först spelar du t ex den person klienten tränar sig att kommunicera med och klienten spelar sig själv.  Byt sedan roller.
 • Syftet är att ta den andras perspektiv.
 • Varje byte ger mer till inlärningen.
 • Träna på olika saker vid varje byte.

Korta interaktioner: 

 • Ca 2 -3 minuter så att du som behandlare snabbt kan ge feedback till klienten och därmed forma färdigheten.
 • Ta fram klientens egen feedback också.
 • Om det går för lång tid så hinner man glömma vad som hände i början och då svårare att ge feedback. 

Variera rollspelen: 

 • Rollspelen varieras med olika sätt att hantera en situation så att situationen ska likna verkligheten så mycket som möjligt.
 • Variation hjälper klienten att skärpa färdigheten.
 • Variera – motstånd, sinnestillstånd, situationer samt personer.
 • Variera svårighetsgraden. 

Bekräfta och beröm: 

 • Efter varje rollspel och kort interaktion bekräftar och berömmer du klienten för den färdighet som hen närmat sig, alltså det som hen gjort rätt och bra.
 • Klienten behöver få veta vad de har gjort rätt, utifrån vad de tränar sig på. 

Förändringsmöjligheter: 

 • Om det finns utrymme, ge ytterligare feedback till potentiell förbättring i färdigheten.
 • Det gör du mellan varje kort interaktion och byte av roller.
 • Feedback hjälper klienten att finslipa sin färdighet i t ex kommunikation. 

Själv-feedback och Själv-bekräftelse 

 • Träna klienten att ge sig själv feedback.
 • Bekräftelse ska inte alltid komma utifrån.
 • Passa på att lära klienten att ge sig själv feedback -Vad gick bra och vad kan hen göra annorlunda nästa gång?
 • Påminn klienten att bekräfta sig själv för sitt goda arbete!

Allvar och skratt:

 • Situationen kan vara svår och allvarlig.
 • Kan kännas pinsamt, genant men också roligt.
 • Låt alla känslor få finnas och ta plats, både hos dig och hos klienten.
 • Bjussa på dig själv ! Ju mer du vågar, desto mer vågar klienten.
 • Du behöver alltså ta första steget och initiativet. 

Repetera: 

 • Repetition är inlärningens moder.
 • Gör om rollspelet flera gånger, tills klienten känner sig stärkt i sin färdighet.
 • Färdigheter ska sitta som cement. 

Rollspel i CRA är invävda i behandlingen och är riktiga situationer som klienten behöver träna sig i. 

 • Ju mer verklig situation, desto mer effekt ger rollspelet. 

Exempel på rollspel: 

 • Kommunikation med vårdnadshavare

 • Tacka nej-träning för att våga möta en vän som prompt vill att man dricker.

Lycka till  😀   

Glöm inte! Har du inte gjort ett rollspel under behandlingen så har du inte arbetat med CRA 🙂

Lyssna på avsnittet här:

Ladda ner en pdf om hur du tar dina 13 första steg i CRA:
Lästips:

Adolecent Community Reinforcement Approach – a clinical guide fort treating substance use disorders av Susan H Godley RhD mfl.

Svensk översättning av Isabella Miulus och Karin Werge Hjerpe * Denna manual kan beställa av oss oss HÄR

Clinical Guide to Alcohol Treatment av Meyers, R.J., Smith, J.E., & Meyers, R.J

Länkar:

Skicka in din fråga

Du kan medverka genom att skicka in dina egna funderingar och frågor.

Vad skulle du vilja att vi tog upp?

Var med och skapa podden till något vi alla som jobbar med missbruk kan ha användning av!

  Vill du ha nyhetsbrev från oss?

  Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.