20. Finns det risker om klienten inte lyckas uppnå sina mål och delmål i CRA och A-CRA? CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

20. Finns det risker om klienten inte lyckas uppnå sina mål och delmål
i CRA och A-CRA?
CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

I CRA arbetar man med mål och delmål. Allt syftar till att klienten ska åstadkomma en önskad förändring mot ett nyktert och drogfritt leverne. En vanlig fundering är om det kan finnas risker förknippade med att klienten inte uppnår sina mål och delmål.

Lena svarar på frågan:

  • – Finns det risker om klienten inte lyckas uppnå sina mål och delmål i CRA och A-CRA?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss med att sortera och inspirera samt informera oss för att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt rektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

I CRA och A-CRA använder man tillfredsskalan och behandlingsmålen för att skapa en behandlingsplan.

Målen baseras på tillfredsskalan. Ju högre på tillfredsskalan ju mer tillfreds med livet. Målet är att klättra mot högre höjder. Målen kan delas in i kortsiktiga och långsiktiga mål.

Alla mål kan ha delmål men det är vanligare att dela upp långsiktiga mål i fler delar. Även kortsiktiga mål kan ha delmoment för att öka chansen att lyckas.

Ju mer en person lyckas ju större sannolikhet att hen vill fortsätta förändring.

Om klienten misslyckas är det mer sannolikt att hen återgår till ”status quo” dvs det ursprungliga beteendet.

Ibland använder vi oss av värderad riktning dvs vad gör livet värt att leva och vad vill vi ha ut av livet i stort. Ett mål går att uppnå men en riktning går bara att gå mot.

Helst ska delmål och mål vara i värderad riktning. Den värderade riktningen är det som motiverar klienten att försöka uppnå målen

Lyssna på avsnittet här:

Ladda ner en pdf om hur du tar dina 13 första steg i CRA:
Lästips:

Adolecent Community Reinforcement Approach – a clinical guide fort treating substance use disorders av Susan H Godley RhD mfl.

Svensk översättning av Isabella Miulus och Karin Werge Hjerpe * Denna manual kan beställa av oss oss HÄR

Clinical Guide to Alcohol Treatment av Meyers, R.J., Smith, J.E., & Meyers, R.J

Länkar:

Skicka in din fråga

Du kan medverka genom att skicka in dina egna funderingar och frågor.

Vad skulle du vilja att vi tog upp?

Var med och skapa podden till något vi alla som jobbar med missbruk kan ha användning av!

    Vill du ha nyhetsbrev från oss?

    Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.