Webbaserad grundkurs
i KBT -
verktyg att använda i det dagliga arbetet

Lär dig grunderna i KBT på 5 veckor och känn dig trygg i att du har kompetens att hjälpa någon att förändra sitt liv till det bättre

Om KBT

KBT (kognitiv beteendeterapi) är ett paraplybegrepp och omfattar teorier och metoder som används för att åstadkomma förändringar i människors beteende och livssituation. Med hjälp att förhålla sig på ett annorlunda sätt till det som händer i livet kan hen göra den förändring som behövs. KBT innehåller praktiska och användbara verktyg för allt arbete med människor. Även för den som arbetar som terapeut.

Om utbildningen

Den här Grundkursen i KBT ger dig spetskompetens i KBT.

 • Det gör dig attraktiv på arbetsmarknaden som KBT-kompetent och du kan skriva jobbansökan och CV med stolthet!
 • Den här kursen passar dig som vill komma igång med KBT-inriktade samtal då det ger dig hjärtat av KBT.
 • Grunderna i KBT ger dig skickligheten att bedriva KBT-inriktade samtal, ge psykosociala samtal och att använda KBT var helst behovet av en beteendeförändring finns.
 • Kursen ger dig plattformen så att du förstår varför någon gör som hen gör, vad som kan göras åt det och hjälpa personen vidare till ett meningsfullt liv.

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete;

*Bemöter, samtalar och kommunicerar med människor.

*Motiverar och stödjer människor till förändring.

Du kan  t ex arbeta som;

* Socionom, socialpedagog, behandlingsassistent, samtalsledare, coach, mentor, pedagog eller ge annan form av psykosocialt stöd.

*Fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, undersköterska, skötare eller annan vårdpersonal.

* Rådgivare – ha korta stödjande samtal t ex på hjälplinje.

Kursens lärandemål:

 • Grundförståelse kognitiva och inlärningspsykologiska teorier
 • KBT kommunikation och förhållningssätt, 
 • Förståelse för hur känslor, tankar, beteenden och fysiologiska reaktioner interagerar.
 • Konkreta redskap till att kunna hjälpa klienten  att hantera svåra känslor som rädsla, ilska, sorg och skam,
 • Konkreta verktyg för att förändra beteenden och tankesätt.
 • Konkreta verktyg för att gå i värderad riktning.

Omfattning:

40 timmars utbildning – jämförbar med 5 dagars utbildning på plats. Tid för arbete med övningar mellan lektionerna tillkommer

Motsvarar ca 7.5 högskolepoäng

 

Undervisningsform:

Webbkurs med inspelade föreläsningar.

 

Kursledare:

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin.Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

 

* Den här kursen ger dig inte behörighet att söka till legitimationsgrundande psykoterapeutisk utbildning. Den är inte heller jämförbar med grundläggande psykoterapiutbildning KBT som motsvarar 45 högskolepoäng.

Här kan du ladda ner en pdf om varför man gör som man gör - för dig som är nyfiken på KBT

Kursens innehåll:

*Varje måndag släpps en modul under fem veckor.

Du får:

 • 21 lektioner
 • Checklistor
 • Verktyg och utskrifter
 • Åhörarkopior
 • Övningar
 • Quizar
 • Intyg/kursbevis vid genomförd  utbildning
 • Tillgång till webbutbildningen i 6 månader

Du får också:

 • ”Möt din lärare live” – Frågor och svar om kursämnet tillsammans med din lärare och kurskamrater.
 • Behandlarsällskapet – Nyhetsbrev, liveträffar och slutet diskussionsforum på Facebook. Bara för dem som ingår i Bli en bättre behandlares sällskap.

Kurspaket och pris:

Baspaket (kursinnehåll och medlemsskap i behandlarsällskapet): 7200 ink.moms privatperson. 7200 ex. moms företag.

Pluspaket (tillägg av kvalitétssäkring): 3740 ex. moms

Kvalitétssäkring:

 • Skriftlig feedback på en inlämningsuppgift – funktionell analys.
 • 30 minuters individuell handledning under kursens gång
 • Skriftlig feedback på ett inspelat samtal

Om du anmäler 5 deltagare får du den sjätte kostnadsfritt (om du anmäler 10 får du 2 utan kostnad osv).

*Avbetalning kan erbjudas för privatpersoner.

Företagsfakturering

Fyll i formuläret nedan och kolla sen din inbox så du fått en bekräftelse.