Webbaserad grundkurs
i KBT -
verktyg att använda i det dagliga arbetet

Lär dig grunderna i KBT och känn dig trygg i att du har kompetens att hjälpa någon att förändra sitt liv till det bättre

"Grundkurs i KBT - verktyg i det dagliga arbetet " är utbildningen som lär dig att förstå mänskligt beteende och att ge stöd vid förändring.

Syftet med den här utbildningen är att lära dig KBT-baserade verktyg  att använda i ditt dagliga arbete, för att hjälpa någon att förändra ett beteende. 

Det gör dig attraktiv på arbetsmarknaden som KBTare, KBT-kompetent och du kan skriva jobbansökan och CV med stolthet!

Den här utbildningen passar dig som vill komma igång med KBT-inriktade samtal då den ger dig hjärtat av KBT.

Grunderna i KBT ger dig skickligheten att bedriva KBT-inriktade samtal, ge psykosociala samtal och att använda KBT där behovet av en beteendeförändring finns.

Utbildningen ger dig plattformen så att du förstår varför någon gör som hen gör, vad som kan göras åt det och hjälpa personen vidare till ett meningsfullt liv.

Utbildningsstart

Du kan starta din utbildning när du vill. Rekommenderad studietakt är 5 veckor. 

Varje vecka erbjuds utbildningshandledning live via videolänk. Efter avslut behåller du tillgång till webbutbildningen i 6 månader.

Vi kör också gemensamma starter för dig som vill ha lite ”draghjälp” av lärare och kurskamrater och få ”vind i seglen” så att du med större sannolikhet slutför din utbildning på 5 veckor.

Gemensam start:

15 NOVEMBER 2021

31 JANUARI 2022

7 MARS 2022

25 APRIL 2022

Innan jag berättar mer om utbildningens innehåll vill jag berätta mer om vem utbildningen riktar sig till....

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete;

 • * bemöter, samtalar och kommunicerar med människor
 • * motiverar och stödjer vid förändring

Du kan t ex arbeta som:

 • * Socionom, socialpedagog, behandlingsassistent, samtalsledare, coach, mentor, pedagog eller ge annan form av psykosocialt stöd.
 • * Fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, undersköterska, skötare eller annan vårdpersonal.
 • * Rådgivare – ha korta stödjande samtal t ex på hjälplinje.

Den här utbildningen ger dig inte behörighet att söka till legitimationsgrundande psykoterapeutisk utbildning. Den är inte heller jämförbar med Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT som motsvarar 45 högskolepoäng

Vad är då KBT?

KBT (kognitiv beteendeterapi) är ett paraplybegrepp och omfattar teorier och metoder som används för att åstadkomma förändringar i människors beteende och livssituation. Själva förhållningssättet är viktigt. Med hjälp att förhålla sig på ett annorlunda sätt till det som händer i livet kan göra den förändring som behövs möjlig. KBT innehåller praktiska och användbara verktyg för allt arbete med människor. Inte bara för den som arbetar som  behandlare inom hälso- och sjukvård.

När du är färdig med utbildningen

Kommer du att ha:

 • * grundförståelse kognitiva och inlärningspsykologiska teorier
 • * lärt dig KBT kommunikation och förhållningssätt.
 • * förståelse för hur känslor, tankar, beteenden och fysiologiska reaktioner interagerar.
 • * konkreta redskap till att kunna hjälpa klienten  att hantera svåra känslor som rädsla, ilska, sorg och skam
 • * konkreta verktyg för att hjälpa någon att förändra beteenden och tankesätt.
 • * konkreta verktyg för att hjälpa någon att gå i värderad riktning.

Utbildare är Lena Olsson-Lalor

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, KBT

Fil.Mag.Klin.Psyk.Leg.Psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT. Rektor och utbildare på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Jag heter Lena Olsson-Lalor och är din lärare i kursen. 

 

Jag har i över 20 år arbetat med människor med olika grad av psykisk hälsa och ohälsa. Både i och utanför hälso- och sjukvården.

 

KBT-metoden är hjälpsam i många sammanhang när man jobbar med människor. Jag tycker att det är en mycket hoppfull metod då man inte ”ÄR” ett beteende utan man har ett beteende, som man faktiskt kan förändra. Individen får hjälp att se vad som är viktigt för just hen, för att sedan kunna göra val och ta steg som tar hen i riktning mot det liv hen vill leva.

Att använda KBT i arbetet med människor är är både hjälpsamt och tillfredsställande för mig som hjälpare  🙂

Innehåll

5 moduler med 21 lektioner.

Varje lektion innehåller en eller flera videos med åhörarkopior, övningar, uppgifter och kunskapsquiz.

Utbildningen innehåller också inspelade rollspel, arbetsblad, formulär och checklistor.

Det här får du också

Möt din lärare live - utbildningshandledning

Varje vecka har du möjlighet att möta din lärare live via videolänk. Du kan ställa frågor och låta dig inspireras av din lärare och kurskamrater. 

Det här är det utmärkta tillfället för dig att dryfta dina funderingar och få hjälp med dina uppgifter till exempel ditt egna klientfall.

Fördelar med webbutbildning

 • * Du bestämmer själv när du vill studera. Du kan ta del av lektionerna dagtid, kvällstid, ja när det passar dig bäst. Inga förbestämda tider förutom ”Möt din lärare live”
  * Du kan sitta hemma på din egen kammare, på din arbetsplats, ligga i hängmattan eller vara på resande fot.
  * Du eller din arbetsplats slipper kostnad för resa och logi.
  * Din chef behöver kanske inte ta in någon vikarie om du tillåts göra kursen på din arbetstid.
  * Du kan öva tillsammans med dina kollegor om ni är flera som går kursen samtidigt.

* Du har tillgång till hela kursen i minst 6 månader 

Vanliga frågor

Jag har sett dyrare utbildningar på marknaden. Är den här kursen en ”light” kurs, mindre omfattande?

Den här kursen ger dig de verktyg som du behöver för att bedriva KBT-inriktade samtal. Den är upplagd på ett pedagogiskt sätt och byggd sten för sten så att du ska kunna ta till dig kunskapen lättare. Det är inte en light version. Den har precis bara det den behöver så att det inte blir övermäktigt.

 

Hur många timmar krävs det av mig varje vecka? Hur ska jag schemalägga?

Jag skulle rekommendera att schemalägga ca 8 timmar den första veckan så att du kommer igång. Du kan planera in dina studier när det passar dig bäst. Enda förbestämda tiden är utbildningshandledningen ”Möt din lärare live” och släppet av moduler varje måndag förstås :). Eftersom du får behålla webbutbildningen 6 månader efter Summercamp har du tid att slutföra den ifall att det blir avbrott i din planering.

 

Kan jag ångra mitt köp?

Du kan ångra ditt köp så länge det inte har gått mer än 14 dagar från ditt köp och att du inte tagit del av mer än första modulen.

Är webbutbildningen för nybörjare?

Den vänder sig till dig som är ny inom KBT. Den vänder sig även till dig som redan kan lite om KBT men som vill få en stabil grund i KBT och hur man praktiskt använder sig av KBT-verktyg. Den är till dig som vill arbeta med KBT-inriktade samtal.

 

Är det den senaste KBT. Det som fungerar nu? 

Kursen tar upp de teorier och verktyg som har visat sig vara aktuella och evidensbaserade. Om det kommer ändringar så kommer därmed också kursen att uppdateras.

 

Kommer jag att bli överväldigad av allt kursmaterial och information?

Eftersom utbildningen är webbaserad så gör du den i din egen takt och kan bestämma själv hur mycket, eller lite, kursmaterial du klarar av/vecka. Det är det som är så fantastiskt i en webbutbildning, att du gör precis som det passar dig. Den är uppbyggd på att du får det du behöver för att klara av kursen och för att du inte ska bl överväldigad av för mycket material. 

Kommentarer från tidigare deltagare i Grundkurs i KBT – verktyg att använda i det dagliga arbetet

 • – Vid samtal känner jag mig mer bekväm med kbt i ryggen. 
 • – Jag har lärt mej jätte mycket och du som lärare är helt suverän. tack
 • – Mycket bra upplägg av kursen. Överskådlig planering. Lätt att ta paus och återuppta vid ett senare tillfälle. Lätt att fullfölja kursen på egen hand trots att den är helt web-baserad. 
 • – En otroligt bra kurs och bra upplägg
 • – Bra upplägg och bra med uppgifter. Genom uppgifter kan man träna färdigheter och att använda verktyg. Så man kan vara säker på att ”de sitter”.

Faktablad

Här finns ett faktablad om utbildningen. Det kan du använda för att presentera utbildningen för din chef

Kostnad: 7200 sek ex. moms

Tillägg av kvalitetssäkring

Vill du säkra att du eller din medarbetare har kompetens?

Kvalitetssäkringen innehåller skriftlig feedback på en inlämningsuppgift – funktionell analys, 30 minuters handledning under kursens gång samt skriftlig feedback på ett inspelat samtal – val mellan funktionell analys, tillfredsskalan, behandlingsmål, färdighetsträning.

Pris: 3740 ex moms

Beställ här:


  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingen information från oss