Webbaserad grundkurs i KBT - verktyg att använda i det dagliga arbetet

”Grundkurs i KBT – verktyg i det dagliga arbetet ” är utbildningen som lär dig förstå mänskligt beteende med KBT – så att du kan hjälpa någon att förändra sitt liv till det bättre.​

Grundkurs i KBT vänder sig till dig som i ditt arbete:

Du kan t ex arbeta som:

När du är färdig med den här Grundkursen i KBT kommer du att ha:

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, KBT

Lena Olsson-Lalor, Kursledare

Fil.Mag.Klin.Psyk.Leg.Psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT. Rektor och utbildare på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Jag har i över 20 år arbetat med människor med olika grad av psykisk hälsa och ohälsa. Både i och utanför hälso- och sjukvården.

 

KBT-metoden är hjälpsam i många sammanhang när man jobbar med människor. Jag tycker att det är en mycket hoppfull metod då man inte ”ÄR” ett beteende utan man har ett beteende, som man faktiskt kan förändra. Individen får hjälp att se vad som är viktigt för just hen, för att sedan kunna göra val och ta steg som tar hen i riktning mot det liv hen vill leva.

 

Att använda KBT i arbetet med människor är är både hjälpsamt och tillfredsställande för mig som hjälpare.

Vid samtal känner jag mig mer bekväm med KBT i ryggen.
Kommentar från tidigare deltagare i Grundkurs i KBT​
Jag har lärt mig jättemycket och du som lärare är helt suverän. Tack!
Kommentar från tidigare deltagare i Grundkurs i KBT​
Mycket bra upplägg av kursen. Överskådlig planering. Lätt att ta paus och återuppta vid ett senare tillfälle. Lätt att fullfölja kursen på egen hand trots att den är helt web-baserad.
Kommentar från tidigare deltagare i Grundkurs i KBT​
En otroligt bra kurs och bra upplägg!
Kommentar från tidigare deltagare i Grundkurs i KBT​
Bra upplägg och bra med uppgifter. Genom uppgifter kan man träna färdigheter och att använda verktyg. Så man kan vara säker på att "de sitter".
Kommentar från tidigare deltagare i Grundkurs i KBT​

Kursinnehåll

Innehåll

Varje modul innehåller flera lektionsvideos samt åhörarkopior, uppgifter och kunskapsquiz.

Efter att du klarat utbildningens slutquiz får du ett personligt intyg.

Det här får du också

Vi garanterar att vi finns tillgängliga att svara på dina frågor så länge du har tillgång till din utbildning!

Kostnad: 7500 sek ex. moms​

Tillägg av utbildningshandledning:

3 tillfällen á 45 min där vi möts via Zoom och går igenom dina möten med verkliga personer i arbetet

Fokus på: att hitta funktionen av ett beteende, att skapa betraktelseavstånd och att följa livskompassen.

 

Pris: 4990 ex. moms/deltagare eller grupp (max 4 deltagare/grupp)

Tillägg av kvalitetssäkring

Vill du säkra att du eller din medarbetare har kompetens?

Kvalitetssäkringen innehåller skriftlig feedback på en inlämningsuppgift – funktionell analys, 30 minuters handledning samt skriftlig feedback på ett inspelat samtal – val mellan funktionell analys, tillfredsskalan, behandlingsmål, färdighetsträning.

 

Pris: 3740 ex moms

Har du frågor?

Kontakta oss gärna via mail HÄR

Boka utbildningen här:


  Varför ska du gå Grundkurs i KBT hos oss?

  Jo…. för att;

  • – du kan själv välja din utbildningsstart 
  • – du kan välja att göra utbildningen i din egen takt
  • – du kan se föreläsningarna där du är och när du har tid – du behöver bara en dator, smartphone eller surfplatta och internet
  • – du kan se lektionsfilmerna flera gånger – upprepning är inlärningens moder
  • – du kan pausa när du vill och missar ändå ingenting
  • – du kan vara hemma  –  behöver inte resa bort
  • – verksamheten sparar pengar – behöver inte betala resa, logi, traktamente och vikarier
  • – det är snällt mot miljön att undvika resor
  • – verksamheten styr sin egen tidsplanering istället för att utbildningen styr
  • – utbildningen ställs aldrig in på grund av sjukdom eller för få deltagare
  • – du har tillgång till utbildningen i 12 månader så att du kan gå tillbaks och repetera
  •  

  Vad är då KBT?

  KBT (kognitiv beteendeterapi) är ett paraplybegrepp och omfattar teorier och metoder som används för att åstadkomma förändringar i människors beteende och livssituation. Själva förhållningssättet är viktigt. Med hjälp att förhålla sig på ett annorlunda sätt till det som händer i livet kan göra den förändring som behövs möjlig. KBT innehåller praktiska och användbara verktyg för allt arbete med människor. Inte bara för den som arbetar som behandlare inom hälso- och sjukvård.

  • * Den här Grundkursen i KBT ger dig inte behörighet att söka till legitimationsgrundande psykoterapeutisk utbildning. Den är inte heller jämförbar med Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT som motsvarar 45 högskolepoäng

  Vanliga frågor

  Den här kursen ger dig de verktyg som du behöver för att bedriva KBT-inriktade samtal. Den är upplagd på ett pedagogiskt sätt och byggd sten för sten så att du ska kunna ta till dig kunskapen lättare. Det är inte en light version. Den har precis bara det den behöver så att det inte blir övermäktigt.

  Jag skulle rekommendera att schemalägga ca 8 timmar den första veckan så att du kommer igång. Du kan planera in dina studier när det passar dig bäst. 

  Du kan ångra ditt köp så länge det inte har gått mer än 14 dagar från ditt köp och att du inte tagit del av mer än första modulen.

  Den vänder sig till dig som är ny inom KBT. Den vänder sig även till dig som redan kan lite om KBT men som vill få en stabil grund i KBT och hur man praktiskt använder sig av KBT-verktyg. Den är till dig som vill arbeta med KBT-inriktade samtal.

  Kursen tar upp de teorier och verktyg som har visat sig vara aktuella och evidensbaserade. Om det kommer ändringar så kommer därmed också kursen att uppdateras.

  Eftersom utbildningen är webbaserad så gör du den i din egen takt och kan bestämma själv hur mycket, eller lite, kursmaterial du klarar av/vecka. Det är det som är så fantastiskt i en webbutbildning, att du gör precis som det passar dig. Den är uppbyggd på att du får det du behöver för att klara av kursen och för att du inte ska bl överväldigad av för mycket material. 

  Faktablad Grundkurs i KBT - verktyg att använda i det
  dagliga arbetet

  Här finns ett faktablad om utbildningen. Det kan du använda för att presentera utbildningen för din chef.

  Registrera dig till gratis webbföreläsning:

  Förstå dig själv och andra med KBT – Varför gör man som man gör.

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingen information från oss