Podcasts › 44. Specifik fobi – Behandla specifik fobi med KBT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.Gäst: Päivi Mettälä och Johanna Lindgren

I dagens avsnitt diskuteras specifik fobi och den effektiva behandlingsformen inom KBT, exponering in vivo.

Medverkande är Johanna och Päivi som är examinerade KBT-terapeuter från den auktoriserade Grundläggande psykoterapiutbildningen i Luleå.

Päivi Mettälä KBT-behandlare Barn- och ungdomsmottagningen Kalix Region Norrbotten

Johanna Lindgren Socionom KBT-terapeut Studenthälsan Luleå Tekniska Universitet

 

Några fobier som nämns är spindelfobi, ormfobi, hundfobi, getingfobi, blodfobi och kräkfobi om vilka vi delar med oss av vår erfarenhet.

Vi pratar om hur vi som behandlare får ett stort förtroende från våra patienter som kommer med sin skräck och även med sitt mod att vilja göra en förändring.

För oss behandlare gäller det att visa stor förståelse för skräcken och validera patienten och hens känslor.

Det blir tydligt hur viktig både kartläggningen är och också vidmakthållandeplanen för ett lyckat behandlingsresultat.

 

Veckans lästips:

KBT inom psykiatrin (Kapitel 4 om Specifik fobi) Redaktör Lars-Göran Öst

Tolv verktyg i KBT (Verktyg 9 exponering) av Linton och Flink

 

Länkar:

 

Skattningsformulär finns på http://www.fbanken.se

 

Värd: Lena Olsson-Lalor

Klippning: Camilla Andersson

Kontakt: info@kbt-podden.se eller https://www.facebook.com/kbtpodden/