44. Specifik fobi - Behandla specifik fobi med KBT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.Gäst: Päivi Mettälä och Johanna Lindgren

Det här avsnittet handlar om att behandla specifik fobi med den effektiva behandlingsformen inom KBT, exponering in vivo.

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

 

Gäst: Johanna och Päivi som är examinerade KBT-terapeuter från den auktoriserade Grundläggande psykoterapiutbildningen i Luleå.

Lena Olsson-Lalor diskuterar med Päivi Mettälä och Johanna Lindgren om att behandla specifik fobi med KBT.

 

Päivi Mettälä är KBT-behandlare Barn- och ungdomsmottagningen Kalix Region Norrbotten.

Johanna Lindgren är Socionom KBT-terapeut Studenthälsan Luleå Tekniska Universitet.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT.

Lena Olsson-Lalor
Päivi, Johanna och Lena
Sammanfattning:

Några fobier som nämns är spindelfobi, ormfobi, hundfobi, getingfobi, blodfobi och kräkfobi om vilka vi delar med oss av vår erfarenhet.

Vi pratar om hur vi som behandlare får ett stort förtroende från våra patienter som kommer med sin skräck och även med sitt mod att vilja göra en förändring.

För oss behandlare gäller det att visa stor förståelse för skräcken och validera patienten och hens känslor.

Det blir tydligt hur viktig både kartläggningen är och också vidmakthållandeplanen för ett lyckat behandlingsresultat.

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Lästips:

KBT inom psykiatrin (Kapitel 4 om Specifik fobi) Redaktör Lars-Göran Öst

Tolv verktyg i KBT (Verktyg 9 exponering) av Linton och Flink

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.