Motiverande samtal för nybörjare:
Samtalsmetod BÖRS

”Motiverande samtal för nybörjare: Samtalsmetod BÖRS” är utbildningen som lär dig första steget till att vägleda personen du möter till ökad motivation för att hen ska nå önskad förändring.

Motiverande samtal för nybörjare: Samtalsmetod BÖRS vänder sig till dig som;

Du kan t ex arbeta som;

När du är färdig med den här MI-utbildningen kommer du att praktiskt kunna tillämpa samtalsmetoden BÖRS (att bekräfta, ställa öppna frågor, att reflektera och att sammanfatta).

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, KBT

Lena Olsson-Lalor, Kursledare

Fil.Mag.Klin.Psyk.Leg.Psykoterapeut. Leg.Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers.

Jag heter Lena Olsson-Lalor och är din lärare i kursen. Jag har i över 20 år arbetat med människor med olika grad av psykisk hälsa och ohälsa. Både i och utanför hälso- och sjukvården. MI är hjälpsamt i många sammanhang när man jobbar med människor. Det är verkligen en effektiv metod att öka motivationen hos den man möter! Individen får hjälp att se vad som är viktigt för just hen, för att sedan kunna göra val och ta steg som tar hen i riktning mot det liv hen vill leva. Att använda MI i arbetet med människor är är både hjälpsamt, effektivt, roligt och tillfredsställande för mig som samtalsledare och även för personen jag möter 😊

Kursinnehåll

Innehåll

Kursen innehåller 6 lektioner.

Varje lektion innehåller en lektionsvideo och åhörarkopia.

Efter att du klarat utbildningens slutquiz får du ett personligt intyg.

Det här får du också

* Inspelat rollspel

* Medlemskap i Behandlarsällskapet Community där vi bl a sänder live

Vi garanterar att vi finns tillgängliga att svara på dina frågor så länge du har tillgång till din utbildning!

Boka utbildningen här om du tillhör kommun eller landsting:


  Varför ska du gå MI-utbildning hos oss?

  Jo…. för att;

  • – du kan själv välja din utbildningsstart 
  • – du kan välja att göra utbildningen i din egen takt
  • – du kan se föreläsningarna där du är och när du har tid – du behöver bara en dator, smartphone eller surfplatta och internet
  • – du kan se lektionsfilmerna flera gånger – upprepning är inlärningens moder
  • – du kan pausa när du vill och missar ändå ingenting
  • – du kan vara hemma  –  behöver inte resa bort
  • – verksamheten sparar pengar – behöver inte betala resa, logi, traktamente och vikarier
  • – det är snällt mot miljön att undvika resor
  • – verksamheten styr sin egen tidsplanering istället för att utbildningen styr
  • – utbildningen ställs aldrig in på grund av sjukdom eller för få deltagare
  • – du har tillgång till utbildningen i 12 månader så att du kan gå tillbaks och repetera
  •  

  Vad är då MI?

  Motiverande samtal (MI) står för ”Motivational Interviewing”.

  Metoden hjälper personen att hitta sin motivation till förändring.

  Det är ett förhållningssätt och en samtalsmetod som används i många yrkesroller och sammanhang.

  MI är en samtalsmetod som grundar sig på sitt förhållningssätt om autonomi och tilltro till sin egen förmåga. Samtalsledaren använder olika tekniker och verktyg för att vägleda klienten mot sin önskade förändring.

  MI handlar om att inspirera och motivera klienten att prata sig själv in i sin egen förändring.

  Motivation är en färskvara och samtalsledaren lär sig att stödja klienten genom svackorna och även tränar tillsammans med klienten hur hen kan göra för att återfå motivation, vidmakthålla motivation och bibehålla sin förändring.

  Det är individens vilja till förändring som skapar en hållbar förändring.

  I MI-utbildningen lär sig samtalsledaren en vägledande samtalsstil vilket i sin tur ökar klientens motivation och vilja – till förändring.

  Faktablad Motiverande samtal för nybörjare:
  Samtalsmetod BÖRS

  Här finns ett faktablad om utbildningen. Det kan du använda för att presentera utbildningen för din chef.

  Här kan du registrera dig till vårt nyhetsbrev