Podcasts › 38. Post traumatiskt stress syndrom (PTSD), KBT-behandling- Prolonged Exposure samt SUDS och PCL-5 vid skattning för PTSD. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Diana Fabian

I dagens avsnitt intervjuar Lena Diana Fabian i ämnet Posttraumatiskt stress syndrom och Edna Foas behanding Prolonged Exposure.

Diana Fabian är Socionom. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Vi går igenom hur man behöver fråga patienter om eventuella övergrepp och trauman och hur man kan bemöta detta som terapeut.

Ifall det finns ett flertal trauman är det viktigt att välja ett måltrauma att arbeta med från början. Vi börjar med måltraumat för att sedan förlita oss på eneraliseringseffekten till övriga trauman.

Vi försöker skilja mellan trauma och traumaskada, och också akut PTSD och kronisk PTSD.

Prolonged Exposure är en behandling där invivo och imaginär exponering används, samt tillägget av kognitiv omstrukturering.

Efter intervjun går Lena igenom vad SUDS är och hur den kan användas i terapin.

Lena beskriver också kort vilken skattning man kan använda tillsammmans med semistrukturerad intervju vid posttraumatiskt stress syndrom.

Subjective unit of distress (SUD) 

Om vi översätter SUD till svenska förknippar vi det vanligtvis med ”subjektivt upplevt obehag”. Upplysningsvis är SUD en enhet vilken vi på en skala mellan 1-10 alternativt 0-100, sedan kan mäta och göra en uppskattning för styrkan i det aktuella upplevda obehag/besvär klienten känner. SUD är en självskattning vilket kan vara hjälpsamt för klienten att uttrycka symptom och psykologisk påfrestning med hjälp av enheten. Ibland läggs det till ett S i slutet av SUD vilket då skapar bokstavskombinationen SUDs, s:et står då för scale. Enheten SUD på skalan sträcker sig från ringa 1 till starkt obehag 10. 

Hur kan vi som behandlare använda oss av SUD?

SUD kan påvisa för om behandlingen ger utslag för ett tillfrisknande hos vår klient genom en inledande mätning och uppföljande mätningar. SUD kan även användas under behandlingen vid olika besvär kopplade till obehag t ex vid diagnoser som PTSD, social fobi eller andra tillstånd vilka innefattar obehag för klienten. Behandlaren kan då genom regelbundna mätningar över en viss tid konstruera en obehagskurva i diagramform vilket kan vara pedagogiskt och psykoedukativt för klienten och behandlingen. Tips till dig som vill använda dig av enheten SUD är att rita upp ett sträck och be din klient placera sig på linjen var de befinner sig utifrån graderingen mellan 0-10. 

Här kommer en fingervisning för skattningens innebörd:

Veckans lästips:

Emotionell bearbetning vid PTSD – Terapeutmanual vid traumafokuserad KBT av Edna B.Foa, Elisabeth A. Hembree, Barbara Olasov Rothbaum

Ta tillbaka ditt liv : vägar till återhämtning efter en traumatisk upplevelse av Barbara Olasov Rothbaum, Edna B.Foa, Elisabeth A. Hembree

Diana Fabian Socionom. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare