38. Post traumatiskt stress syndrom (PTSD), KBT-behandling-
Prolonged Exposure samt
SUDS och PCL-5 vid skattning för PTSD.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Diana Fabian

Det här avsnittet handlar om posttraumatiskt stress syndrom, Prolonged Exposure, SUDS och PCL-5.

Lena Olsson-Lalor och Diana Fabian hjälper dig att sortera och informerar samt inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

Lena beskriver också kort vilken skattning man kan använda tillsammmans med semistrukturerad intervju vid posttraumatiskt stress syndrom.

 

Dagens avsnitt svarar på frågorna:

 • Vad är PTSD?
 • Hur kan man förklara Prolonged Exposure therapy (PE)? 
 • Vad står SUDS för? 
 • VAD är PCL-5 skattningen och hur går den till?
 •  

Diana Fabian är Socionom. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Lena Olsson Lalor är leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt studierektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Sammanfattning:

Prolonged Exposure är en behandling där invivo och imaginär exponering används, samt tillägget av kognitiv omstrukturering.

Efter intervjun går Lena igenom vad SUDS är och hur den kan användas i terapin.

Subjective unit of distress (SUD) 

Om vi översätter SUD till svenska förknippar vi det vanligtvis med ”subjektivt upplevt obehag”. Upplysningsvis är SUD en enhet vilken vi på en skala mellan 1-10 alternativt 0-100, sedan kan mäta och göra en uppskattning för styrkan i det aktuella upplevda obehag/besvär klienten känner. SUD är en självskattning vilket kan vara hjälpsamt för klienten att uttrycka symptom och psykologisk påfrestning med hjälp av enheten. Ibland läggs det till ett S i slutet av SUD vilket då skapar bokstavskombinationen SUDs, s:et står då för scale. Enheten SUD på skalan sträcker sig från ringa 1 till starkt obehag 10. 

Hur kan vi som behandlare använda oss av SUD?

SUD kan påvisa för om behandlingen ger utslag för ett tillfrisknande hos vår klient genom en inledande mätning och uppföljande mätningar. SUD kan även användas under behandlingen vid olika besvär kopplade till obehag t ex vid diagnoser som PTSD, social fobi eller andra tillstånd vilka innefattar obehag för klienten. Behandlaren kan då genom regelbundna mätningar över en viss tid konstruera en obehagskurva i diagramform vilket kan vara pedagogiskt och psykoedukativt för klienten och behandlingen. Tips till dig som vill använda dig av enheten SUD är att rita upp ett sträck och be din klient placera sig på linjen var de befinner sig utifrån graderingen mellan 0-10. 

Här kommer en fingervisning för skattningens innebörd:

 • 0 tillfreds och fullständigt lugn 
 • 1 ingen oro men kanske en liten känsla av obehag 
 • 2 något nedstämd eller avstängd, det börjar påverka dig men är hanterbart 
 • 3 orolig eller känsloslam 
 • 4 känslosam pga negativa tankar börjar påverka dig, börjar vara svårt att ignorera obehaget 
 • 5 känslosam och obekväm men hanterbart
 • 6 obehag till den grad att du känner att du är i behov av förändring 
 • 7 obehag dominerar dina tankar och du kämpar med att inte visa det 
 • 8 paniken ökar  
 • 9 börja känna dig desperat, hjälplös och oförmögen att hantera det
 • 10 outhärdliga känslor till den grad att du börjar uppleva det okontrollerbart, på gränsen till en kollaps

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Lena Olsson-Lalor
Diana Fabian och Lena Olsson-Lalor
Lästips:
 • Emotionell bearbetning vid PTSD – Terapeutmanual vid traumafokuserad KBT av Edna B.Foa, Elisabeth A. Hembree, Barbara Olasov Rothbaum
 •  
 • Ta tillbaka ditt liv : vägar till återhämtning efter en traumatisk upplevelse av Barbara Olasov Rothbaum, Edna B.Foa, Elisabeth A. Hembree

Kolla gärna in det här avsnittet också:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.