Blogg › Terapeuters upplevelse av framgångsrika och misslyckade terapier

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Terapeuters upplevelse av framgångsrika terapier och misslyckade terapier är ett ämne som lockar. Om vi kan hitta faktorer som gör oss till bättre terapeuter, i den bemärkelsen att terapins utfall faktiskt blir framgångsrik, kan vi oftare hjälpa patienten till ett bättre liv.

KBT-podden har gästats av Andrzej Werbart

Andrzej Werbart är Leg. psykolog och professor i klinisk psykologi. Hans huvudsakliga intresseområde är psykoterapiforskning och psykoanalytisk forskning. Han studerar förändringsprocesser i psykoterapi och utfall av psykoterapeutisk behandling för olika patientgrupper och terapityper. Andrzej Werbart arbetar vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

Han med kollegor har forskat i Terapeuters upplevelse av framgångsrika terapier och misslyckade terapier och jag hoppas att fynden kan hjälpa oss till att bli ”master-terapeuter” )

Avsnittet handlar om hur terapeuter upplever sina framgångsrika terapier och sina misslyckade terapier. Jag har valt att fokusera på terapeutens perspektiv den här gången, men vi nosar även lite på patientens perspektiv.

Werbart och hans kollegor har tittat på terapier som är mer eller mindre framgångsrika mätt utifrån utfallet i symtom räknat från baslinjen . Fynden kan hjälpa oss att bli bättre behandlare

Terapeuterna som hade framgångsrika terapier;

Werbart och hans kollegor kunde också se att terapeutens och patientens beskrivning av terapin var kongruent i de fall där terapin var framgångsrik.

Vid mindre lyckade terapier kunde de dock se att terapeutens och patientens beskrivning av terapin skilde sig åt. Terapeuten skyllde de uteblivna framstegen på patienten medan patienten gjorde detsamma gentemot terapeuten.

Intressant var dock att de beskrev samma problem med terapin såsom att den var för lite utmanande och därmed undvikande, ingen nära relation mellan patient och terapeut och därmed för stor distans och att terapin gick på tomgång.

Patienten kunde uppmärksamma att terapin inte var framgångsrik tidigare i förloppet än terapeuten.

Werbart kunde finna 3 teman i terapeutens beskrivning av sig och sitt arbete i de framgångsrika terapierna.

Ett tema var att terapeuten verkligen var motiverad till att vara den här patientens terapeut. Terapeuten såg det som ett intressant fall där hen kände sig som expert. ”Tur att hen kom till just mig”.

Ett annat tema var att terapeuten höll på ramar i terapin men var ändå flexibel och att det var det som patienten var i behov av. Terapeuten var uppmärksam på patientens undvikande och patientens önskan till en närmare relation.

Ett annat tema var att terapeuten utförde ett flitigt arbete med att visa tålamod, att skapa relation, att invänta och pusha i balans. Terapeuten kunde reparera revor i terapin. Den här terapeuten använde sig av humor, var mer laid back och hade tilltro till att patienten skulle klara sig självständigt efter terapins avslut.

Som jag nämde tidigare finns det master- terapeuter. och det finns mindre bra terapeuter, och allt däremellan.

Master-terapeuter lyckas med de flesta terapierna och olika patientgrupper medan en grupp av mindre bra terapeuter ofta misslyckas.

Med hjälp av Werbarts och annan liknande forskning, hoppas jag att vi kan lära oss och träna oss på det vi behöver för att bli en bättre behandlare. 

Vi behöver stärka oss genom att se våra framgångar och de styrkor som lett oss till den. Vi behöver också se våra misslyckanden för att medvetet lära oss av dessa. 

Styrkorna kanske gör att vi vågar se våra brister.

Det skiljer sig inte så mycket alls mellan oss terapeuter och våra patienter. En rädsla är en rädsla oavsett vem som har den. 

Vår rädsla för att se att vi  kanske inte är en bra terapeut får inte hindra oss från att faktiskt bli en bra terapeut.

Jag hoppas att vår önskan att bli bra terapeuter driver oss närmare villigheten att göra förändringar.

Med hjälp av forskning såsom Werbarts kan vi lära oss att bibehålla det som är framgångsrikt, men också lära oss att ändra det som vi misslyckas med. 

Bli bättre behandlare helt enkelt!

Det ger mig hopp 🙂

Massor med fler fynd om terapeutens upplevelse av framgångsrika och misslyckade terapier kan du lyssna på i poddavsnittet.

Referenser: 

Therapists view of successful psychoanalytic treatments Werbart et al 2017

Matching patient-therapist personality configurations Werbart et al 2018

Therapists of nonimproved patients Werbart et al 2018

Artiklar finns att ladda ner poddavsnittet med Werbart

Ansvarig bloggare: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.