287. Behandling av komplex trauma och ångest genom polyvagalteori:
Praktiska insikter för terapeuter
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Lina Skantze

Hur kan du bäst behandla komplex trauma och ångest hos dina klienter?

I detta avsnitt går vi igenom praktiska insikter och tekniker för att hantera dessa utmaningar i din terapeutiska praktik.

Upptäck hur du kan hjälpa dina klienter att läka och återfå sitt välmående.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt författare.

Lina Skantze Leg.psykoterapeut och författare.

Sammanfattning:

Att hantera komplex trauma och ångest genom polyvagalteori i psykoterapi

I den moderna psykoterapin har förståelsen av det autonoma nervsystemet och dess roll i våra stress- och ångestreaktioner blivit alltmer central. En teori som har revolutionerat vår syn på dessa mekanismer är polyvagal teori, utvecklad av Dr. Stephen Porges. Denna teori är särskilt användbar vid behandling av komplex trauma, där traditionella metoder ofta inte räcker till. Genom att integrera polyvagal teori med kognitiv beteendeterapi (KBT) kan terapeuter erbjuda mer effektiva behandlingar för personer som lider av ångest och trauma.

Komplex trauma skiljer sig från enkel trauma genom att det ofta innefattar upprepade och långvariga traumatiska händelser, vilket kan leda till djupgående förändringar i både psyke och kropp. Polyvagal teori hjälper oss att förstå hur dessa upplevelser påverkar det autonoma nervsystemet och vilka strategier vi kan använda för att främja läkning och återhämtning.

Polyvagal teori fokuserar på tre huvudsakliga tillstånd inom vagusnerven: det ventrala vagussystemet, det sympatiska systemet och det dorsala vagussystemet. Dessa tillstånd spelar var och en en specifik roll i hur vi reagerar på stress och trauma. Det ventrala vagussystemet är kopplat till känslor av trygghet och social interaktion. När detta system är aktivt, känner vi oss avslappnade och förmögna att knyta an till andra. Detta är särskilt viktigt i psykoterapi, där en känsla av trygghet är grundläggande för effektiv behandling.

Det sympatiska systemet är ansvarigt för kroppens kamp- eller flyktrespons. Vid komplex trauma kan detta system bli hyperaktivt, vilket leder till kronisk stress och ångest. Genom att använda tekniker från KBT, såsom exponeringsterapi och kognitiv omstrukturering, kan terapeuter hjälpa klienter att bearbeta sina traumatiska minnen och minska den sympatiska överreaktionen.

Det dorsala vagussystemet är associerat med nedstängning och immobilisering. Vid överväldigande stress kan detta system leda till känslor av avstängdhet och dissociation. Polyvagal teori betonar vikten av att hjälpa klienter att gradvis återaktivera det ventrala vagussystemet genom att skapa en trygg och stödjande terapeutisk miljö. Övningar som fokuserar på kroppslig medvetenhet och grounding kan vara särskilt effektiva här.

Inom KBT används dessa insikter för att utveckla strategier som hjälper individer att hantera sina symptom på ett mer adaptivt sätt. Till exempel kan djupandning och mindfulness-övningar hjälpa till att aktivera vagusbromsen, vilket är vagusnervens förmåga att reglera hjärtfrekvensen och främja avslappning. Detta är särskilt användbart för personer med komplex trauma, eftersom det ger dem verktyg att hantera ångest och stress i vardagen.

En annan viktig aspekt av polyvagal teori i behandling av komplex trauma är förståelsen av ”neuroception”, kroppens omedvetna förmåga att upptäcka säkerhet och fara. Genom att arbeta med klienter för att förbättra deras medvetenhet om dessa reaktioner, kan terapeuter hjälpa dem att utveckla mer adaptiva responser på stress och hot.

I psykoterapi är det också avgörande att arbeta med klientens toleransfönster, vilket är det intervall av arousal inom vilket en person kan fungera effektivt. Vid komplex trauma kan detta fönster vara smalt, vilket gör det viktigt att använda gradvis exponering och andra tekniker för att hjälpa klienten att utvidga sitt toleransfönster.

Sammanfattningsvis erbjuder polyvagal teori en ovärderlig ram för att förstå och behandla komplex trauma och ångest. Genom att integrera dessa insikter i KBT kan terapeuter skapa mer effektiva behandlingsplaner som främjar läkning och återhämtning. Genom att fokusera på att aktivera det ventrala vagussystemet och använda tekniker som djupandning och mindfulness, kan vi hjälpa individer att återställa balansen i sitt autonoma nervsystem och leva mer balanserade och hälsosamma liv.

Här kan du lyssna på ett guldkorn från avsnittet:

För att kunna lyssna på ALLA avsnitt i full längd behöver du köpa en prenumeration på podden.

Genom att köpa en prenumeration visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Tips på andra poddavsnitt:
Lästips:

Polyvagalteori i psykoterapi av Lina Skantze

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.