206. Vad är kränkande särbehandling i
arbetslivet:
Beteendevetare i företagshälsovård del 1. Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Ingela Johansson

I det här avsnittet pratar Lena Olsson-Lalor med Ingela Johansson om kränkande särbehandling i arbetslivet.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

I avsnittet:

Vad är kränkande särbehandling?

Hur skiljer sig kränkande särbehandling och mobbning åt?  

Vad säger arbetsmiljölagen om kränkande särbehandling och mobbning? 

Vilka två faktorer behöver finnas för att det ska bli kränkande särbehandling  eller mobbing? 

Varför uppstår kränkande särbehandling? 

Vad  händer om man vill anmäla?

Och vad händer om man blir anmäld? 

Vem får anmäla?

Hur går förbedömningen till?

Blir det alltid en utredning? OM inte, vad händer då?

När kommer konflikthantering eller medling in i bilden?

Får man vara anonym?

Är det frivilligt att välja anmälan och sedan utredning?

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Ingela Johansson  Beteendevetare, organisationskonsult och certifierad faktautredare av kränkande särbehandling. 

kränkande särbehandling
Ingela Marklund Johansson AB Beteendevetare & Organisationskonsult www.arbetsliv.nu
Boktips:

Kränkande särbehandling – Rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet (2019) av Richard Mårtensson och Cecilia Malm

Länkar:
Klipp

För att kunna lyssna på alla avsnitt i full längd behöver du köpa en prenumeration på podden.

Genom att köpa en prenumeration visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Fakta:

 

Våren 2021 kom nya riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning.

Riktlinjerna publicerades av myndigheten för arbetsmiljökunskap. Syftet med dessa riktlinjer är att utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet ge ett underlag för att stödja arbetsgivares förebyggande, åtgärdande och uppföljande arbete gällande kränkande särbehandling och mobbning.

Riktlinjerna riktar sig i huvudsak till företagshälsovården i Sverige men innehållet är också särskilt användbart för personal inom HR/arbetar med personalfrågor och för chefer och personal som arbetar med utvecklings- och arbetsmiljöfrågor. Riktlinjerna kan också användas av fackliga parter på både central, regional och lokal nivå, liksom av skyddsombud på olika nivåer. Även fristående experter och konsulter som arbetar med den typ av frågor som riktlinjerna berör kan ha användning av innehållet. Riktlinjerna innehåller en genomgång av lagstiftningen, aktuellt forskningsläge och internationell ”best practice” samt praktiska rekommendationer.

Riktlinjerna utgår från svensk arbetsmiljölagstiftning och dess regelverk för hur hälsorisker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan motverkas, åtgärdas och följas upp. Riktlinjerna är inte utformade för att ge rekommendationer för hantering och åtgärder utifrån diskrimineringslagstiftningen. Inte heller berörs rättsutredningar av misskötsamhet där personligt ansvar eller skuld ska avgöras. Här finner du riktlinjerna i sin helhet

Kolla gärna in den här poddavsnitten också:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.