138*. Beteendeanalys och konceptualisering – 6 frågor att besvara vid bedömning. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

I dagens avsnitt pratar Lena Olsson-Lalor om beteendeanalys och konceptualisering.

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Lena Olsson-Lalor

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig att bli en bättre behandlare.

 • Vilka frågor är viktiga att få besvarade vid en bedömning för att fylla i en beteendeanalys eller konceptualisering? 
 • Görs bedömningar på olika sätt inom KBT?
 • Kan en beteendeanalys se ut på olika sätt?

  Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

En beteendeanalys – konceptualisering är en bedömning som mynnar ut i behandlingsplan och åtgärdsfas. Det är alltså kärnan i behandlingen. För att veta hur och vad vi ska behandla behöver vi den grund vi finner i verktyget beteendeanalys. Vi kan då gå vidare till en trygg behandlingsplan och själva förändringsarbetet.
Beteendeanalysen – konceptualiseringen är alltså startskottet till behandlingen.
Här delar Lena med sig av några frågor du behöver ställa i din beteendeanalys.

HÅLLPLATSER:

 • Vad är en beteendeanalys? 3:52
 • Tre nivåer av analys 5:24
 • Första frågan: 6:46
 • Andra frågan: 8:17
 • Tredje frågan: 9:35
 • Fjärde frågan: 10:34
 • Femte frågan: 11:44
 • Sjätte frågan: 13:26

Kolla gärna in det här avsnittet:

139 Beteendeanalys och konceptualisering – ett fallexempel

Boktips:

 • KBT inom psykiatri av Lars-Göran Öst
 • Beteendets ABC av bla Niklas Törneke

Här kan du ladda ner din checklista – 6 frågor att besvara vid bedömning


När du laddar ner dokumentet registreras du också för vårt nyhetsbrev. Vill du ej ha detta kan du avregistrera dig via länken i ditt första brev.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

138*. Beteendeanalys och konceptualisering – 6 frågor att besvara vid bedömning. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.
Rulla till toppen