138. Beteendeanalys och konceptualisering - 6 frågor att besvara vid bedömning. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

138. Beteendeanalys och konceptualisering - 6 frågor att besvara vid bedömning.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.

Det här avsnittet handlar om hur du gör en funktionell analys i KBT.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vilka frågor är viktiga att få besvarade vid en bedömning för att fylla i en beteendeanalys eller konceptualisering? 

Görs bedömningar på olika sätt inom KBT?

Kan en beteendeanalys se ut på olika sätt?

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Lena Olsson-Lalor
Kort sammanfattning:

En beteendeanalys – konceptualisering är en bedömning som mynnar ut i behandlingsplan och åtgärdsfas. Det är alltså kärnan i behandlingen.

För att veta hur och vad vi ska behandla behöver vi den grund vi finner i verktyget beteendeanalys. Vi kan då gå vidare till en trygg behandlingsplan och själva förändringsarbetet. 

Beteendeanalysen – konceptualiseringen är alltså startskottet till behandlingen.

Tre nivåer av samtal enligt Padesky:

  • Problemlösning, stödsamtal
  • Hitta vidmakthållandefaktorer
  • Scheman, antagande, livsregler

För att kunna göra behandling behöver vi vara i nivå två och tre.

Ta del av frågorna du behöver ställa genom att ladda ner din checklista 🙂

Trailer:

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Här kan du ladda ner din checklista:
Lästips:

Beteendets ABC: en introduktion till behavioristisk psykoterapi av Jonas Ramnerö, Niklas Törneke

KBT inom psykiatri av Lars-Göran Öst

Kolla gärna in det här avsnittet:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.