Beteendeanalysen
– terapeutens verktyg i KBT

En beteendeanalys är startstäckan till behandlingsplanen. Beteendeanalysen är den inledande delen av behandlingen där du utför dina bedömningssamtal. Den hjälper dig att strukturerat samla information och visar vägen till åtgärd. Ingen beteendeanalys – ingen behandling.

Om utbildningen

Beteendeanalysen ger dig visshet hur du ska lägga upp behandlingsplanen.


Den hjälper dig att stå på en stabil grund när du och din klient går in i åtgärdsfasen.
De 6 stegen i beteendeanalysen hjälper dig att samla information, först i den breda änden av struten, sedan till den snäva delen, för att till sist mynna ut i en behandlingsplan.

De 6 stegen till en komplett beteendeanalys hjälper dig att fånga den information som är viktig att veta innan du och din klient påbörjar en behandling.

Först en stark grund innan själva bygget kan påbörjas.

När du har utfört en beteendeanalys kan du känna dig trygg att du hjälper din klient på bästa sätt. Beteendeanalysen är kartan som visar vägen till behandlingsplanen.
Alice i underlandet: Om du inte vet vart du är på väg spelar det ingen roll var du går.
Så är det med beteendeanalysen. Den hjälper dig med vad som behöver göras och sedan är det lätt att hitta vägen dit.

Beteendeanalysen kallas också konceptualisering och fallformulering.
De 6 stegen är:

I den här webbkursen får du checklistor för att utföra en komplett beteendeanalys, mirakelfrågor till varje steg och delmoment i beteendeanalysen och också en mall att fylla i när du är klar.

Varje steg innehåller tre delar med lektionsvideos, åhörarmaterial och rollspel. I kursen får du också övningar.

Den här webbkursen är helt online.

 

Pris 3990  ex. moms

Fakturering för företag