Podcasts › 119. Stödja genom korta samtal via chat och telefon. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Liria Ortiz

Om att stödja genom korta samtal via chat och telefon

Om att möta och motivera människor i kris.

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Liria Ortiz

Hur samtalar man om psykisk ohälsa via chat och telefon?

Vad behöver man tänka på som skiljer sig från ett behandlingssamtal face-to-face?

Vad finns det för för- och nackdelar med att samtala via chat och telefon?

I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Liria Ortiz om att Stödja genom korta samtal via chat och telefon.

Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, lärare i Motiverande samtal, utbildningskonsult, föreläsare och författare samt vinnare av stora psykologpriset 2017.

Lena Olsson-Lalor och Liria Ortiz hjälper dig att sortera och informerar samt inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

För att lyssna på detta avsnitt behöver du prenumerera på KBT-podden.

Genom att börja prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

I ett  medmänskligt samtal är syftet att stödja och visa att det finns en annan person som bryr sig. Att det finns någon förutom en själv i världen. I dessa korta samtal kan man ibland ge råd eller förslag för att hjälpa personen vidare i sin nuvarande kris.

En viktig aspekt när det gäller kommunikation via telefon eller chatt är att man inte kan se den man samtalar med. Stora delar av vårt naturliga kommunikationssystem i form av miner, gester, blickar och övrigt kroppsspråk (svettningar, häftig andning och till och med dofter) faller bort. Det gör att man i kommunikation via telefon eller chatt för det första måste ”gilla läget”, för det andra försöka kompensera för dessa brister, eller rent av använda dem som en tillgång.

Utöver detta kommer den tekniska aspekten. Eftersom delar av de elektroniska systemen är så unga erbjuder de fortfarande inte någon fullständig säkerhet när det gäller funktion och pålitlighet. Om ett samtal plötsligt avbryts och det inte går att återuppta kontakten kan det vara svårt att veta vad som hänt och vad det beror på. Är det ett tekniskt fel eller slängde motparten på luren? Slocknade en telemast, tog batteriet slut, drabbades en stödsökande av akut ångest eller dök en obehörig person upp i rummet?” Ur Motiverande medmänskliga samtal: Att möta människor i kris av Liria Ortiz.

Liria ger oss några samtalstips när  vi arbetar med att stödja genom korta samtal via chat och telefon.

Man kan dela in samtalet i en inledande del, en mitten och en avslutande del.

Inledning av samtalet:

Ett välkomnande bemötande. Du vet inte vad du kommer att möta men personen som hör av sig vill möta en person som visar empati och förståelse såsom – Vad har fört dig hit idag?

Det är bra att  sätta ramarna för samtalet direkt och bestämma tid och vad samtalet ska innehålla såsom – vi har ca X minuter. Vad vill du att vi använder tiden till?

Mitten av samtalet: 

Syftet med mitten av samtalet är att skapa kontakt. Det gör du bäst med hjälp av utforskande frågor,  bekräftelser, reflektioner och sammanfattningar.

Avslut:

Det är nu dags att runda av samtalet. Gör en sammanfattning eller fråga om personen vill berätta vad hen har tagit med sig från samtalet och hur hen ska gå vidare.

Motiverande samtal är en hjälpsam samtalsmetod som används i syfte att hjälpa personen att ta sig lite närmare målet, eller förändringen. Vid kris kan det betyda att målet och förändringen är att ta sig från att vilja ta livet av sig till att istället uppsöka psykakuten eller be en vän komma över.

Personen i kris kan också ta sig från att vilja ta livet av sig till att känna att det är okej att leva en dag till.

I korta stödjande samtal är det inte meningen att du ska börja behandla personen. Var alltså försiktig med att bli terapeut. Det viktiga är att personen har upplevt att du har lyssnat.

Hållplatser:

1.56 Presentation av Liria Ortiz

4.18 Om den nya boken Motiverande medmänskliga samtal

7.10 Lite historik om stödsamtal via teknik

7. 46 Vad innebär ett medmänskligt möte samt vikten av innehållet

10.15 Volontärarbete – samtal genom chat – nackdelar

11.14 Anpassning till varandras vid samtal med tillgång till varandras röstläge

11.55 Användning av symboler och förkortningar

13.31 Fördelar med chat

16.16 Att det som är nackdel för en, kan vara fördel för någon annan

18.26 När det blir ”tyst” i chatten

20.10 Volontärer kan känna skuld 

22.22 Ge stöd via telefon

24.40 Hjälpsökandes behov av förståelse och acceptans

25.48 Att ha egna erfarenheter inom psykisk ohälsa som volontär

27.53 Olika distans mellan volontär och hjälpsökande

28.44 Om våra värderingar vad som är ett bra samtal eller inte

30.15 Innehållet inte formen som avgår om vi kan känna oss nära eller inte

33.14 Hur länge ska man chatta?

34.45 Seriösa och oseriösa samtal – 10 minuters vänlighet

36.29 Måste jag stå ut med vad som helst som volontär?

38.26 Konsultera kollegor

39.55 Stöd till volontärer

40.56 Varningssignal till volontärer

42.28 Positivt med att arbeta som volontär 

43.46 Meningsfullhet

44.50 Praktiska tips till volontären

46.10 Samtalsråd

Boktips: 

Motiverande medmänskliga samtal: att möta och motivera människor i kris av Liria Ortiz

Länkar:

MIND

https://www.liriaortiz.com

Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, lärare i Motiverande samtal, utbildningskonsult, föreläsare och författare samt vinnare av stora psykologpriset 2017.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev