117. Internetbehandling KBT (iKBT)
del 1.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Gerhard Andersson

Det här avsnittet handlar om internetbehandling KBT (iKBT) och är del ett av två.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vad säger forskningen om skillnader och likheter mellan internetbehandling och face to face KBT?

Är det syndromspecifika internetbehandlingar eller transdiagnostiska internetbehandlingar som gäller?

Vad innefattar förändringsarbetet?

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Gerhard Andersson är professor i klinisk psykologi, leg.psykolog och psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Internetbaserad KBT iKBT
Sammanfattning:

Vad är internetbehandling?

Rörigt område där terminologin är olika i olika områden. Internetbehandling kan vara allt från face-to-face med läsning på nätet till  behandling med support eller utan support via nätet.

Klienten skapar sitt konto,  läser texter,  lyssnar på ljudfiler, ser filmer, skickar uppgifter, etc. Klienten får tips, hjälp och återkoppling via nätet. En terapeut stöttar, återkopplar och hänvisar till internetbehandlingens program vad klienten behöver. Klienten behöver annars göra samma som  i vanlig face-to-face KBT: hemuppgifter; träna; exponera och registrera. Internetbehandling liknar biblioterapi.

Skillnaden mellan internetbehandling  och biblioterapi är att biblioterapi har en bok som media medan internetbehandling har skärm och digitala plattformar som media. Biblioterapi kom först och sedan flyttades det in på nätet istället.

Fördelar med internetbehandling 

Till skillnad från biblioterapi kan man använda interaktiva program för inlärning och träning. Det är lättare att få den information som man behöver snabbare och  mer tillgänglig. Det ger bra möjligheter att mäta och registrera. Vi får också bra statistik vid internetbehandling.

Skattningarna finns direkt på datorn och vi behöver inte ta från sessionstiden. Uppdateringar av aktuellt material är lättare på internet där man kan ändra allt eftersom ny forskning och beprövad erfarenhet kommer. Tekniken har gått framåt de senaste 20 åren vilket underlättar internetbehandlingarna.

Responsiv teknik är när formatet ändras beroende på vilken teknik klienten tar del av behandlingen t ex app via mobilen,  padda och dator har sina egna format. Internetbehandling är som en nätkurs med mer eller mindre support av en terapeut.

Vad ska vi kalla internetbehandlingen för?

I Sverige kallar vi internetbehandling KBT för iKBT eller iCBT .

Egentligen finns det inte ett enda namn utan man får gå till olika forskargrupper som alla har sina egna. Det är speciellt viktigt för forskningen och när vi ska leta i litteraturen att det finns ett samlingsnamn, men idag finns inte ett som täcker hela världen.

Studier för Internetbehandling KBT 

Det finns fler studier för internetbehandling KBT än för vanlig KBT. Det vi testar på nätet  kan man nu använda i face-to-face.

Internetbehandling är inte nödvändigtvis en ersättning för annan psykoterapi utan ett komplement. Att blanda internetbehandling med face-to-face s.k. blandning är framtiden.

Mycket forskning sker i Sverige. Ofta först på olika syndrom och områden samt har stor erfarenhet att utveckla nya program. Sverigegrupper testar nya program och tar risker med olika experter inom olika områden.

SweSRII – European Society for Research on Internet Interventions håller gratis konferenser för att uppdatera sig. Området växer fort och man behöver hålla sig uppdaterad. Det finns även en internationell förening. Forskningen går fort framåt och man behöver träffas för att hänga med.

Vad säger forskningen?

Exempelvis bedömning, att följa och återkoppla talar för att det fungerar lika bra som att träffa en psykoterapeut eller klinisk psykolog face-to-face . Inte för alla och inte för allt! Vi vet inte vad som passar för vem. Det är viktigt att det utförs en bedömning. Svar ges inom 24 timmar. Hemuppgifter fungerar speciellt bra via internet. 

Forskningen visar att snabb återkoppling är bra för motivationen.

Vi är däremot sociala varelser så vi vill gärna träffa vår psykoterapeut fac-to-face.Vi vill ha den  förstärkningen.

Vid internetbehandlingen kan patienten vara mer anonym och då inte behöva känna sig stigmatiserad. Det handlar också mycket om eget ansvar samt möjilgen även timing när man är redo.

Det finns hundratals studier som visar att internetbehandling KBT fungerar.

Man har främst studerat internetbehandling vid PTSD, OCD, social fobi, panikångest, depression, generellt ångestsyndrom då besvären är milda till måttliga. Sämre resultat ses vid specifik fobi, smärta, uppmärksamhet, tillämpad avslappning.

Vid svårare, kroniska tillstånd såsom psykossjukdomar, bipoläritet visar internetbehandling liknande siffror som vid vanlig KBT dvs sämre än milda och måttliga syndrom.

Det finns många studier i Sverige, Australien och några länder i Europa. USA ligger efter vilket kan bero på att man inte bedriver behandling över staternas gränser. Det finns också mer risk för stämning. I slutänden vinner datorn. Nu finns bevisen och det börjar bli en förändring även i resten av världen.

IAPT  –  Increasing access to psykological therapy skapades av David Clark och hans team.

 

För vem passar inte internetbehandling?

Samma som vid traditionell KBT face-to-face. Smärta, uppmärksamhetsträning och tillämpad avslappning 

Transdiagnostisk behandling

Transdiagnostisk behandling är behandling för blandtillstånd såsom depression och ångest. Det finns mycket forskning kring detta.

3 varianter:

  • Mindfulness internet
  • Skräddarsy program beroende på vad hen söker för – stress, ätstörning, etc.
  • Kärnbehandling samt tillägg: En kärna i behandling och sedan varierar man resten t ex unified protocol.

Terapeutens utbildningsnivå

Det är säkert vilken utbildningsnivå som behövs.Terapeutens uppgift är att stötta och förklara samt att hänvisa tillbaka till programmet. Man måste således känna till programmet. som terapeut. Eftersom internetbehandlingen inte är i realtid finns det större möjlighet att fråga andra. En funderingen är vilken utbildning den som stöttar och återkopplar i själva internetbehandlingen behöver ha. Det finns dock inga studier för detta. 

Det kanske då räcker med en handledare dit en person med lägre utbildningsnivå kan vända sig angående klienternas frågor från  programmet. Empati och god vägledningsförmåga räcker långt.

KBT –  pedagogisk terapi

Vidare forskning om vad lär vi oss i KBT behövs. Vi behöver mäta mer och registrera. Kan vi göra KBT mer pedagogiskt? Vad minns man, vad behåller man på lång sikt,  och varför har vi t ex 45 minuters samtal?

Fakta:

Internetbaserad KBT (iKBT) är densamma som i traditionell KBT men sker via internet i stället för genom besök hos en behandlare. Klienten bestämmer själv var och när man skall arbeta med sin behandling och förutsätter att klienten kan ta stort ansvar för sin egen behandling. Det sker utifrån metoder från KBT vilka förmedlas genom aktivt stöd av en behandlare med kompetens i KBT, via dator där klienten tar del av läsmaterial och övningar. Behandlingsprogrammen är strukturerade och standardiserade samt följer sedvanligt KBT-upplägg för den aktuella diagnosen med självhjälpsmaterial.

Forskning påvisar att iKBT har god effekt som behandlingsform och ett bra alternativ till sedvanlig KBT på en mottagning. iKBT skapar en tillgänglighet för behandling av psykisk ohälsa samt ger en hög grad av insyn för klienten i sin egen behandling. IKBT gör det även möjligt för klienten att vara med och påverka sin egen behandling. Webbplatsen som används innehåller t ex formulär vilka klienten kan skatta hur hen mår och möjlighet till en säker kommunikation med sin behandlare. 

Behandlarens roll är att guida klienten genom behandlingsprogrammet i kombination med aktivt stöd så att klienten självständigt ska kunna genomgå behandlingen på hemmaplan. Behandlaren hjälper även klienten när svårigheter uppstår under behandlingens gång samt ger regelbunden feedback. Behandlaren tar då kontakt med klienten om denne uppmärksammar låg aktivitet, avvikelser eller problem under behandlingen. Det innebär alltså att det kan vara aktuellt med kontakt via telefon eller bokade besök som komplement till iKBT. 

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Länkar:
Kolla gärna in de här avsnitten:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.