41. Etik och juridik för psykologer,
psykoterapeuter och andra behandlare.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Åke Hjelm

Det här avsnittet handlar om etik och juridik för psykologer, psykoterapeuter och andra behandlare.

Lena Olsson-Lalor intervjuar Åke Hjelm i ämnet etik och juridik. Åke Hjelm är advokat med särskild kompetens inom hälso- och sjukvårdslagstiftning.

 

Det här avsnittet svarar på frågorna: 

Vad är skillnaden mellan behandlande samtal och stödjande samtal?

Vad är skillnaden mellan legitimerad terapeut och en biträdande terapeut? 

Är sekretess och tystnadsplikt samma sak? 

När är klienten/patienten färdigbehandlad? Och hur antecknar man det i journalen? 

Kan man tacka nej till patienter? 

Hur avslutar man en vårdkontakt på rätt sätt rent juridiskt? 

Vad är viktigt i en journalanteckning? 

vad behöver man tänka på när man behandlar underåriga? 

 

Åke Hjelm Advokat Medical Law

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT.

Sammanfattning:

Åke Hjelm hjälper oss att reda ut skillnaden mellan behandling och stödsamtal, legitimerad och biträdande  terapeut, sekretess och tystnadsplikt och många andra juridiska bitar inom behandling och psykoterapi.

Åke berättar t ex om terapeutens ansvar att behandla en patient tills denne är färdigbehandlad. Även vid tillfällen då patienten endast fått ett visst antal behandlingssessioner ordinerat av läkare eller beställt av arbetsgivare. Han berättar om vilka möjligheter du har att tacka nej till vissa uppdrag, beroende på om du arbetar i privat verksamhet eller i offentlig vård.

Han besvarar frågor om vad som är journalanteckningar, hur man avslutar vårdkontakten och förutsättningar för patient att få ta del av sin journal.

Samtycke, patientdelaktighet och några skillnader mellan vuxna och underåriga berörs också i intervjun.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Åke Hjelm och Lena Olsson-Lalor
Åke Hjelm och Lena Olsson Lalor
Lästips:

Etik och juridik: för psykologer och psykoterapeuter av Ebba Sverne Arvill, Åke Hjelm, Lars-Åke Johnsson, Christina Sääf

Kontakt:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.