Podcasts › 41. Etik och juridik för psykologer, psykoterapeuter och andra behandlare. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Åke Hjelm

I detta avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Åke Hjelm i ämnet etik och juridik.

Åke Hjelm är advokat med särskild kompetens inom hälso- och sjukvårdslagstiftning.

Han hjälper oss att reda ut skillnaden mellan behandling och stödsamtal, legitimerad och biträdande  terapeut, sekretess och tystnadsplikt och många andra juridiska bitar inom behandling och psykoterapi.

Åke berättar t ex om terapeutens ansvar att behandla en patient tills denne är färdigbehandlad. Även vid tillfällen då patienten endast fått ett visst antal behandlingssessioner ordinerat av läkare eller beställt av arbetsgivare. Han berättar om vilka möjligheter du har att tacka nej till vissa uppdrag, beroende på om du arbetar i privat verksamhet eller i offentlig vård.

Han besvarar frågor om vad som är journalanteckningar, hur man avslutar vårdkontakten och förutsättningar för patient att få ta del av sin journal.

Samtycke, patientdelaktighet och några skillnader mellan vuxna och underåriga berörs också i intervjun.

 

Veckans lästips:

Etik och juridik: för psykologer och psykoterapeuter av Ebba Sverne Arvill, Åke Hjelm, Lars-Åke Johnsson, Christina Sääf

 

Länkar/kontakt:

http://www.medicallaw.se

 

Värd: Lena Olsson-Lalor

Klippning: Camilla Andersson

Kontakt: info@kbt-podden.se eller https://www.facebook.com/kbtpodden/