Vad är funkofobi?

”Du måste acceptera att du kommer att bli diskriminerad”. 

Det är rubriken på en rapport om Funkofobi.

Projektet ”Stoppa Funkofobi” har i uppgift att utröna hur verkligheten ser ut för personer med funktionsnedsättning.

Bara när vi vet hur verkligheten ser ut kan vi börja förändra. Vikten ligger på att synliggöra det osynliga och sedan sträva mot ett ärligt ”funktionsvarierat” samhälle.

För tillfället resulterar dock användandet av ordet ”funktionsvariation” till att osynliggöra funktionsnedsattas behov. Därför säger vi funktionsnedsättning och inte funktionsvariation inom rörelsen, säger Josefine Torén, projektledare för Stoppa Funkofobi.

För KBT-poddens räkning pratade jag med Josefine Torén om vad funkofobi är, skillnaden mellan funktionshindrad, funktionsnedsatt och funktionsvariation. Vi dryftade också funktionsnormen och de antaganden och fördomar som finns om funktionsnedsatta i vårt samhälle.

Diskriminering eller funkofobi leder bland annat till psykisk ohälsa såsom utmattning, depression och stress, den så kallade minoritetsstressen.

Det svåra, säger Josefine, är att när man inte stannar upp och lär sig, blir kunnig helt enkelt, så vet man inte att man har en fördom eller att man har ett antagande . Det är ens sanning. Det är just det som är fällan med antaganden och fördomar.

Så länge vi tror att vi är kunniga fast vi inte är det så blir det inte någon förbättring för funktionsnedsatta eftersom vi då har antagandet att de har det rätt okej, att vi har ett bra bemötande, att vi har ett rättvist samhälle, och fördomar såsom att de är olik mig, de har en annorlunda funktion och de borde vilja vara mer ”normal” etc.

Våra antaganden, fördomar och autopiloter kan vi arbeta med som behandlare. Vi gör det med personerna vi möter och vi kan också göra det med oss själva.

Vi som behandlare behöver tänka på vilka antaganden vi har när det gäller funktionsnedsättning och funktion över huvud taget. Frågan vi behöver ställa oss är vad vi själva anser är ”normal funktion”. Hur låter våra fördomar?

Självkännedom och självreflektion är viktiga moment i vår utbildning och även under hela vårt arbetsliv. Vi får aldrig sluta med våra självreflektioner.

När vi har reflekterat är det dags för hanteringen av våra fördomar, antaganden och vårt bemötande.

Josefine ger oss några tips på hur man, på ett enkelt sätt, kan bemöta personer med funktionsnedsättning utan att låtsas som om det regnar, kränka någon, vara för nyfiken, tvinga hen att vara våran lärare eller att utsätta personen för mer stress.

Här kan du se ett filmklipp från samtalet om funkofobi

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

  • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Copyright KBTarna Sverige AB 2022

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.