Du har svarat:

Ingen utbildning inom samlingsbegreppet KBT t ex MI, CRA, grundkurs i KBT etc.

Tack för ditt svar!