Motiverande samtal med ungdomar
och vuxna: MI för samtalsledare

”Motiverande samtal med ungdomar och vuxna: MI för samtalsledare” är utbildningen som lär dig vägleda personen du möter till ökad motivation för att hen ska nå önskad förändring.

Motiverande samtal med ungdomar och vuxna: MI för samtalsledare vänder sig till dig som;

Du kan t ex arbeta som;

När du är färdig med den här MI-utbildningen kommer du att;

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, KBT

Lena Olsson-Lalor, Kursledare

Fil.Mag.Klin.Psyk.Leg.Psykoterapeut. Leg.Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers.

Jag heter Lena Olsson-Lalor och är din lärare i kursen. Jag har i över 20 år arbetat med människor med olika grad av psykisk hälsa och ohälsa. Både i och utanför hälso- och sjukvården. MI är hjälpsamt i många sammanhang när man jobbar med människor. Det är verkligen en effektiv metod att öka motivationen hos den man möter! Individen får hjälp att se vad som är viktigt för just hen, för att sedan kunna göra val och ta steg som tar hen i riktning mot det liv hen vill leva. Att använda MI i arbetet med människor är är både hjälpsamt, effektivt, roligt och tillfredsställande för mig som samtalsledare och även för personen jag möter 😊

Kursinnehåll

Innehåll

Varje modul innehåller flera lektionsvideos samt åhörarkopior, uppgifter och kunskapsquiz.

Efter att du klarat utbildningens slutquiz får du ett personligt intyg.

Det här får du också

Vi garanterar att vi finns tillgängliga att svara på dina frågor så länge du har tillgång till din utbildning!

Kostnad: 5300 sek ex. moms​

Tillägg av utbildningshandledning:

3 tillfällen á 45 min där vi möts via Zoom och går igenom dina möten med verkliga personer i arbetet

Fokus på: att hitta funktionen av ett beteende, att skapa betraktelseavstånd och att följa livskompassen.

 

Pris: 4990 ex. moms/deltagare eller grupp (max 4 deltagare/grupp)

Tillägg av kvalitetssäkring

Vill du säkra att du eller din medarbetare har kompetens?

Kvalitetssäkringen innehåller skriftlig feedback på en inlämningsuppgift – funktionell analys, 30 minuters handledning samt skriftlig feedback på ett inspelat samtal – val mellan funktionell analys, tillfredsskalan, behandlingsmål, färdighetsträning.

 

Pris: 3740 ex moms

Har du frågor?

Kontakta oss gärna via mail HÄR

Boka utbildningen här om du tillhör kommun eller landsting:


  Varför ska du gå MI-utbildning hos oss?

  Jo…. för att;

  • – du kan själv välja din utbildningsstart 
  • – du kan välja att göra utbildningen i din egen takt
  • – du kan se föreläsningarna där du är och när du har tid – du behöver bara en dator, smartphone eller surfplatta och internet
  • – du kan se lektionsfilmerna flera gånger – upprepning är inlärningens moder
  • – du kan pausa när du vill och missar ändå ingenting
  • – du kan vara hemma  –  behöver inte resa bort
  • – verksamheten sparar pengar – behöver inte betala resa, logi, traktamente och vikarier
  • – det är snällt mot miljön att undvika resor
  • – verksamheten styr sin egen tidsplanering istället för att utbildningen styr
  • – utbildningen ställs aldrig in på grund av sjukdom eller för få deltagare
  • – du har tillgång till utbildningen i 12 månader så att du kan gå tillbaks och repetera
  •  

  Vad är då MI?

  Motiverande samtal (MI) står för ”Motivational Interviewing”.

  Metoden hjälper personen att hitta sin motivation till förändring.

  Det är ett förhållningssätt och en samtalsmetod som används i många yrkesroller och sammanhang.

  • Förhållningssättet i MI handlar om att acceptera att människor har olika förutsättningar att nå förändring. 

   Vägen till förändring ser därmed olika ut för olika individer.

   MI bygger på att klient och samtalsledare möts som jämlika parter där utforskning av livet och problematiken får utrymme. 

   Upphovsmännen bakom Motiverande samtal visade i sin forskning att det jämlika samarbetet är nyckeln till hållbar förändring.

   Förhållningssättet i MI är grunden och ingår i MI-utbildningen.

  MI är en samtalsmetod som grundar sig på sitt förhållningssätt om autonomi och tilltro till sin egen förmåga. Samtalsledaren använder olika tekniker och verktyg för att vägleda klienten mot sin önskade förändring.

  Verktygslådan med tekniker och verktyg ingår i MI-utbildningen.

  MI handlar om att inspirera och motivera klienten att prata sig själv in i sin egen förändring.

  Motivation är en färskvara och samtalsledaren lär sig att stödja klienten genom svackorna och även tränar tillsammans med klienten hur hen kan göra för att återfå motivation, vidmakthålla motivation och bibehålla sin förändring.

  Det är individens vilja till förändring som skapar en hållbar förändring.

  I MI-utbildningen lär sig samtalsledaren en vägledande samtalsstil vilket i sin tur ökar klientens motivation och vilja – till förändring.

  Socialstyrelsen rekommenderar MI för rådgivning och behandling av beroende/medberoendeproblematik kring alkohol, tobak, droger, spel, kost och motion.

  MI används även för att öka motivationen till att påbörja behandling, fullfölja medicinering och behandling och även för att återfå motivationen när den sviktar.

  MI’s förhållningssätt och samtalsmetodik används ofta integrerat i andra behandlingar såsom KBT.

  Faktablad Motiverande samtal med ungdomar och vuxna:
  MI för samtalsledare

  Här finns ett faktablad om utbildningen. Det kan du använda för att presentera utbildningen för din chef.

  Här kan du registrera dig till vårt nyhetsbrev