Motiverande samtal med ungdomar och vuxna:
MI för samtalsledare

Lär dig vägleda personen du möter till ökad motivation för att hen ska nå önskad förändring.

Vad är motiverande samtal?

Motiverande samtal (MI) står för ”Motivational Interviewing”.

Metoden hjälper personen att hitta sin motivation till förändring.

Det är ett förhållningssätt och en samtalsmetod som används i många yrkesroller och sammanhang.

Upphovsmännen till MI

MI utvecklades av William F. Miller och Stephen Rollnick under 80- och 90-talet. I sitt arbete såg de hur delaktighet och engagemang ökar motivationen. 

I början fokuserade de sin forskning på behandling av beroendeproblematik, vilket sedan mynnade ut i forskning även på förändringsprocesser i stort.

Förhållningssätt MI

Förhållningssättet i MI handlar om att acceptera att människor har olika förutsättningar att nå förändring. 

Vägen till förändring ser därmed olika ut för olika individer.

MI bygger på att klient och samtalsledare möts som jämlika parter där utforskning av livet och problematiken får utrymme. 

Upphovsmännen bakom Motiverande samtal visade i sin forskning att det jämlika samarbetet är nyckeln till hållbar förändring.

Förhållningssättet i MI är grunden och ingår i MI-utbildningen.

Samtalsmetod MI

MI är en samtalsmetod som grundar sig på sitt förhållningssätt om autonomi och tilltro till sin egen förmåga. Samtalsledaren använder olika tekniker och verktyg för att vägleda klienten mot sin önskade förändring.

Verktygslådan med tekniker och verktyg ingår i MI-utbildningen.

Hållbar förändring

MI handlar om att inspirera och motivera klienten att prata sig själv in i sin egen förändring.

Motivation är en färskvara och samtalsledaren lär sig att stödja klienten genom svackorna och även tränar tillsammans med klienten hur hen kan göra för att återfå motivation, vidmakthålla motivation och bibehålla sin förändring.

Det är individens vilja till förändring som skapar en hållbar förändring.

I MI-utbildningen lär sig samtalsledaren en vägledande samtalsstil vilket i sin tur ökar klientens motivation och vilja – till förändring.

Vem behöver lära sig MI?

De branscher som har samtal av olika slag som en viktig del av sin verksamhet har nytta av att kunna MI.

Branscher såsom socialtjänst, skola, vård och omsorg, HVB-hem. Brancher både inom friskvård och sjukvård.

Socialstyrelsen rekommenderar

Socialstyrelsen rekommenderar MI för rådgivning och behandling av beroende/medberoendeproblematik kring alkohol, tobak, droger, spel, kost och motion.

MI används även för att öka motivationen till att påbörja behandling, fullfölja medicinering och behandling och även för att återfå motivationen när den sviktar.

MI’s förhållningssätt och samtalsmetodik används ofta integrerat i andra behandlingar såsom KBT.

Lena Olsson-Lalor MI

Utbildare är Lena Olsson-Lalor

Fil.Mag.Klin.Psyk.Leg.Psykoterapeut. Leg.Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT
samt medlem i MINT
- Motivational Interviewing Network of Trainers.

Jag heter Lena Olsson-Lalor och är din lärare i kursen. Jag har i över 20 år arbetat med människor med olika grad av psykisk hälsa och ohälsa. Både i och utanför hälso- och sjukvården. MI är hjälpsamt i många sammanhang när man jobbar med människor. Det är verkligen en effektiv metod att öka motivationen hos den man möter! Individen får hjälp att se vad som är viktigt för just hen, för att sedan kunna göra val och ta steg som tar hen i riktning mot det liv hen vill leva. Att använda MI i arbetet med människor är är både hjälpsamt, effektivt, roligt och tillfredsställande för mig som samtalsledare och även för personen jag möter 😊

Innehåll

Kursen innehåller 6 moduler med 25 lektioner.

Varje lektion innehåller en lektionsvideo.

Till många lektioner hör också film- eller ljudklipp med exempel samt rollspel.

Efter att du klarat utbildningens slutquiz får du ett personligt intyg.

Det här får du också:

 • * Arbetsblad du kan använda i ditt fortsatta arbete
 • * Inspelade rollspel
 • * Medlemskap i Behandlarsällskapet Community där vi bl a sänder live

Varför ska du gå utbildning i MI hos oss?

Jo för att; 

 • – du kan själv välja din utbildningsstart
 • – du kan välja att göra utbildningen i din egen takt 
 • – du kan se föreläsningarna där du är och när du har tid – du behöver bara en dator, smartphone eller surfplatta och internet
 • – du kan se lektionsfilmerna flera gånger – upprepning är inlärningens moder
 • – du kan pausa när du vill och missar ändå ingenting
 • – du kan vara hemma – behöver inte resa bort
 • – verksamheten sparar pengar – behöver inte betala resa, logi, traktamente och vikarier
 • – det är snällt mot miljön att undvika resor
 • – verksamheten styr sin egen tidsplanering istället för att utbildningen styr
 • – utbildningen ställs aldrig in på grund av sjukdom eller för få deltagare
 • – du har tillgång till utbildningen i 12 månader så att du kan gå tillbaks och repetera

Ladda ner faktablad om utbildningen

Beställning av utbildningen för
företagare och organisationer