Webbutbildning

Hantera självskadebeteende:
förstå, bemöt, förändra och förebygg risksituationer

I denna praktiska webbkurs utforskar vi utmanande beteenden – varför de uppstår, hur man bemöter individer med dessa  beteenden och vilka färdigheter som kan användas i skarpa situationer.

För vem är utbildningen?

All personal inom behandlingshem, boenden eller annan verksamhet som regelbundet stöter på självskadebeteenden.

Passar både ny personal som behöver en grundläggande förståelse och erfaret team som vill fördjupa sina kunskaper.

Utbildningen ger dig;

Förbättrade färdigheter, ökad förståelse, ökad förmåga att förändra och förebygga risksituationer, vilket gör dig bättre rustad att hjälpa personer med självskadebeteenden.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, KBT

Utbildare är Lena Olsson-Lalor

Fil.Mag.Klin.Psyk. Leg.Psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT. Leg.Hälso- och sjukvårdskurator. Medlem i MINT samt specialiserad i behandling av PTSD.

Det har vart en positiv del för vårt arbetssätt för att kunna jobba vidare med bemötande i vårt arbete.
Kommentar från tidigare deltagare i utbildningen​
Vi tar med oss de olika mallarna och stödet och implementerar det i vårt arbetssätt för att kunna göra olika utvärderingar.
Kommentar från tidigare deltagare i utbildningen
Mycket bra upplägg av kursen. Överskådlig planering. Lätt att ta paus och återuppta vid ett senare tillfälle. Lätt att fullfölja kursen på egen hand trots att den är helt web-baserad.
Kommentar från tidigare deltagare i Grundkurs i KBT​
Bra förklarat samt bra fallbeskrivningar,
Kommentar från tidigare deltagare i utbildningen

Innehåll

Del 1: Förstå självskadebeteenden

Definition och klassificering:

Förstå grunden av vad självskadebeteenden är.

Funktionell analys:

En undersökning kring varför dessa beteenden uppstår och vad individer försöker kommunicera genom sådana handlingar.

Kognitiv beteendemodell:

Identifiera triggers, tankar och känslor associerade med självskadebeteenden.

Del 2: Förhållningssätt - bemöta personer som självskadar

Självkontroll för personal:

Tekniker för personalen att behålla lugnet och ha självmedvetenhet i utmanande situationer.

Lågaffektivt bemötande:

Principer för att närma sig någon som uppvisar självskadebeteenden på ett lugnt och icke-provocerande sätt.

Empatiskt lyssnande:

Vikten av att genuint lyssna och förstå den drabbade personen, utan att döma.

Del 3: Färdigheter för förändring - snabba strategier

Interventionsstrategier:

Effektiva sätt att hantera akuta episoder av självskada

Del 4: Förebyggande och uppföljning

Identifiering av triggerpunkter:

Lär dig att känna igen och hantera situationer eller känslor som kan leda till självskadebeteenden.

Strategier för förebyggande:

Tekniker och verktyg för att förebygga uppkomsten av risksituationer.

Uppföljningsplaner:

Skapa individanpassade handlingsplaner för att säkerställa långsiktig välbefinnande och förebyggande av återfall.

Utvärdering och kontinuerlig lärande:

Hur man kan fortsätta att lära och anpassa sig baserat på tidigare erfarenheter för att säkerställa bästa möjliga utfall.

Denna fyrdelade struktur erbjuder en holistisk överblick. Från förståelse och bemötande till förändring och slutligen förebyggande strategier.

Den senaste delen är avgörande eftersom den inte bara behandlar symptomen utan strävar efter att förhindra att problemet uppstår igen, eller om det gör det, att det blir mindre allvarligt.

Kostnad: 1990 sek ex. moms​

Fördelar med utbildningen:

Har du frågor eller är ni en hel arbetsgrupp som är intresserade av utbildningen?

Kontakta oss gärna via mail HÄR

Boka utbildning här om du tillhör kommun eller region.


    Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingen information från oss